Obstarávanie

Service level agreement(SLA) pre IS GP SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Generálna prokuratúra SR
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 282 592,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 282 592,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať služby prevádzkovej podpory a služby údržby pre informačný systém Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (IS GP SR) , bližšie popísané v Prílohe č. 10 navrhovanej SLA. Service level agreement (SLA) stanovuje špecifikácie podmienok a rozsahu poskytovania Servisných služieb pre IS GP SR, ktorými sú Služby prevádzkovej podpory a Služby údržby. IS GP SR je predmetom Servisných služieb podľa uzavretej SLA. Zahŕňa Aplikačný support, support infraštruktúry, Serverovú infraštruktúru, Licenčný maintenance.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 1 3 282 592,00 Neuvedené EUR 7. November 2018 237676

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Úprava SP a Korigendum 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017682/content/829607/download","filename":"SLA_ úprava SP_august.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017682/content/829608/download","filename":"SLA- Korigendum.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041500/content/829618/download","filename":"SLA_Informácia o výsl. vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Ostatne 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013315/content/892236/download","filename":"SLA_zapisnica z otv.OSTATNE.pdf"}]
Súťažné podklady zmenená príloha č. 10 v čast 4.5. k zmluve 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017723/content/829611/download","filename":"SLA_Príloha č. 10 kapitola 4.5._august.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Service level agreement(SLA) pre IS GP SR 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013334/content/892259/download","filename":"PONUKA KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady SP -A.3 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá uplatnenia 28. Jún 2018 28. Jún 2018 []
Súťažné podklady Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001034/content/701453/download","filename":"Odovodnenie_nerozdelenia_na_casti_.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023479/content/808010/download","filename":"SLA_ZoNapravu_Gratexodpoveď.PDF"}]
Súťažné podklady Návrh zmluvy s prílohami 1-9 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001023/content/701446/download","filename":"SLA_SP_navrh Zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady A.2 Podm. účasti uchádzačov 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001003/content/701408/download","filename":"SP_A2_podmienky ucasti_Nova SLA_PDF.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha č.4-JED 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001001/content/701405/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy 30. November 2018 30. November 2018 []
Súťažné podklady žiadosť o vysvetlenie SP 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023026/content/829615/download","filename":"SLA_žiadosť o vysvetlenie SP_D_odpoved.pdf"}]
Súťažné podklady Upravený OPIS predmetu zákazky 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017690/content/829609/download","filename":"SLA_SP_OPISPZ_Nova_zmenaaugust.pdf"}]
Súťažné podklady SP-B.1 Opis predmetu zákazky 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001012/content/701431/download","filename":"SLA_SP_OPISPZ_Nova.pdf"}]
Súťažné podklady ŽoN_odpoveď_37 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022546/content/829614/download","filename":"Žiadosť o nápravu_odpoveď_G.pdf"}]
Súťažné podklady Zmluva o dielo -návrh , upravené znenie 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017713/content/829610/download","filename":"SLA_SP_navrh Zmluvy_zmenaaugust.pdf"}]
Súťažné podklady Úprava SP, časť A.2 Podmienky účasti 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002812/content/708440/download","filename":"Úprav SP, časť A.2 Podmienky účasti.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha 1-3 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000999/content/701403/download","filename":"SLA_SP_Nová_final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle § 24 ZOVO 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013327/content/892252/download","filename":"SLA_Správa o zákazke v zmysle.pdf"}]
Súťažné podklady Žiadosť o vysvetlenie SP2 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022077/content/829613/download","filename":"ZoV2 SP_Gratex_odpoved2.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zapisnica s vyhodnotenia spln.podmienok učasti 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013293/content/892217/download","filename":"SLA_zapisnica z vyhodotenia spl.podm.učasti.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1028159/content/829617/download","filename":"SLA_Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.PDF"}]
Súťažné podklady žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov-odpoveď 1. August 2018 1. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017184/content/829603/download","filename":"SLA_ZoVSP_odpoved21.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017184/content/829604/download","filename":"SLA_ZoVSP_odpoved22.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Kriteria 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013316/content/892238/download","filename":"SLA_zapisnica z otv. KRITERIA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. September 2018 3. September 2018 []
Súťažné podklady SP Návrh zmluvy s prílohou č. 10-opis exist.stavu 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001029/content/701452/download","filename":"SLA_SP_Nov_Opis exist stavu_ZoD_pr10.pdf"}]
Súťažné podklady SP-A. 3 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017726/content/829612/download","filename":"SP_A3_Kriteria_a_pravidla_uplatnenia_SLA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke korigendum 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023033/content/829616/download","filename":"SLA_Korigendum_zmena termínov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×