Obstarávanie

Reprografické služby na území SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
159 320,00
Konečná suma(Bez DPH):
103 333,33
Zaplatené:
64.85%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79520000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
15.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR, Hodnota / charakteristika: Reprografické služby Obstarávateľ požaduje poskytovať na tlačovom systéme ktorý spĺňa tu uvedené minimálne požiadavky a vlastnosti. ; Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR, Hodnota / charakteristika: cena za Reprografické služby obsahuje všetky náklady na tlačový systém, spotrebný materiál, jeho udržiavanie, servis a vyhotovenie požadovaného množstvo výtlačkov. Papier si obstarávateľ zabezpečí .; Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR, Hodnota / charakteristika: sa poskytujú nepretržite, v prípade poruchy je Dodávateľ povinný odstrániť poruchu nasledujúci pracovný deň po nahlásení poruchy, v opodstatnených prípadoch výnimočne do dvoch pracovných dní. ; Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR, Hodnota / charakteristika: Obstarávateľ k tomuto poskytne potrebnú súčinnosť. Poruchy sa nahlasujú e-mailom.; Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR, Hodnota / charakteristika: Tlačový systém k poskytovaniu služieb musí byť navrhnutý a rozmiestnený tak aby zohľadnil všetky potreby Obstarávateľa.; Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR, Hodnota / charakteristika: K tomuto Dodávateľ vypracuje projekt pred samotným začatím poskytovania služby, ktorý Obstarávateľ schváli.; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis, Hodnota / charakteristika: Umožňuje tlač z viacerých lokálnych nezávislých sieti, ktoré nie sú prepojené a nie je ich možné prepojiť. Tlačové úlohy je neprípustné preposielať mailom, alebo obdobnou technológiou; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis, Hodnota / charakteristika: Multifunkčné zariadenia typ 1 sú umiestnené v centrále, v jednej sieti, požaduje sa autentifikácia PINom a follow me tlač; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis, Hodnota / charakteristika: Multifunkčné zariadenia typ 2 sú umiestnené na rôznych pracoviskách, kde je lokálna siet, požaduje sa priama tlač a možnosť neskôr nastaviť autentifikáciu PINom a follow me ; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis, Hodnota / charakteristika: tlač (funkcie musia byť súčasťou, len sa nepoužijú aktuálne) Všetky časti systému musia byť umiestnené interne. Riešenie pomocou cloudu, alebo tomu podobné externé riešenie ; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis, Hodnota / charakteristika: ktoré vyžaduje umiestnenie akejkoľvek či už hardvérovej, alebo softwarovej časti mimo infraštruktúry obstarávateľa je neprístupné. Všetka komunikácia prebiehajúca ; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis, Hodnota / charakteristika: mimo siete obstarávateľa musí prebiehať šifrovane. Spájanie sietí, napr. VPN alebo inými technológiami nie je prípustné.; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis folow me tlače, Hodnota / charakteristika: Tlač musí byť zabezpečená nasledovným spôsobom: užívateľ dá vytlačiť dokument bez toho aby si musel vyberať na ktorej tlačiarni to vytlačí.; Technické vlastnosti: Tlačový systém popis folow me tlače, Hodnota / charakteristika: Následne dôjde ku ktorejkoľvek tlačiarni, kde sa autentifikuje čipovou kartou a následne si môže dať vytlačiť tlačovú úlohu.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Tlačový systém musí fungovať v existujúcom prostredí obstarávateľa, s existujúcimi čipovými kartami.; Technické vlastnosti: Tlačový systém rozšíriteľnosť, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa rozšíriteľnosť systému o ďalšie siete, alebo multifunkčné zariadenia a tlačiarne (aj existujúce) tak aby obstarávateľ nebol viazaný jedným výrobcom, značkou, alebo dodávateľom v budúcnosti; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 technológia tlače, Hodnota / charakteristika: Laserová; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 rozhrania, Hodnota / charakteristika: USB 2.0, 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pre voliteľný tlačový server, slot pre voliteľnú SD kartu, slot pre voliteľný faxový systém; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 hlučnosť podľa ISO 7779/ ISO9296, Hodnota / charakteristika: pri tlači maximálne 50 dB(A) LpA;, v pohotovostnom režime maximálne 30 dB (A) LpA; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 certifikáty, Hodnota / charakteristika: GS, TÜV, CE; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 vyrobené v súlade s normami, Hodnota / charakteristika: ISO 9001, ISO 14001; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 ekológia, Hodnota / charakteristika: EPEAT gold, možnosť použitia prázdneho čierneho tonera ako odpadová nádoba; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 podporovaná gramáž papiera, Hodnota / charakteristika: 55–300 g/m2; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 riadiaci jazyk, Hodnota / charakteristika: PRESCRIBE llc; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 emulácia, Hodnota / charakteristika: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilné s PostScript 3), PDF priama tlač, XPS priama tlač; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 podporované operačné systémy, Hodnota / charakteristika: Všetky aktuálne operačné systémy Windows, Mac OS X verzie 10.4 alebo vyššie, UNIX, LINUX a iné operačné systémy na prianie zákazníka; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 fonty / čiarové kódy, Hodnota / charakteristika: 93 fontov (PCL), 136 fontov (KPDL 3), 8 fontov (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typov jednodimenzionálnych čiarových kódov + jeden dvojdimenzionálny čiarový kód (PDF-417); Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie tlače, Hodnota / charakteristika: šifrovaná PDF priama tlač, IPP tlač, tlač e-mailu, WSD tlač, zabezpečená tlač cez SSL, IPsec, SNMPv3, rýchle kopírovanie, najprv korektúry, súkromná tlač, ukladanie a správa úloh; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie mobilnej tlače, Hodnota / charakteristika: Mobile Print pre iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: súvislé kopírovanie 1 - 999, zväčšenie - zmenšenie 25–400% po 1% krokoch, viacnásobné kopírovanie, elektronické triedenie, 2 a 4 originály na jednu kópiu, ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: opakované kopírovanie obrázku, číslovanie stránok, režim prebalu, brožúra, režim prerušenia, ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: predtlač, funkcia razítko, posunutie okraja, režim plagátu a funkcia preskočenia prázdnej strany, kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto, Mapa; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie skenovania, Hodnota / charakteristika: skenovanie do e-mailu, skenovanie do FTP, skenovanie do SMB, skenovanie do USB Host, skenovanie do schránky, sieťový TWAIN, WSD sken, rozlíšenie skenovania: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi,; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie skenovania, Hodnota / charakteristika: 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi, (24 bit), formát výstupu: PDF (vysoká kompresia, šifrovanie, PDF/A), prehliadateľné PDF, JPEG, TIFF, XPS, open XPS; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 funkcie skenovania max. veľkosť originálu, Hodnota / charakteristika: A3, banner až do 1900 mm s voliteľným podávačom originálov; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 vstupná kapacita papiera, Hodnota / charakteristika: 1100 listov; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 podávač obálok DL a C5, Hodnota / charakteristika: priamo z horného zásobníka; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 bezpečnosť, Hodnota / charakteristika: Autentifikácia pomocou pin-u, možnosť zabezpečenia v súlade s ISO 15408, možnosť zabezpečenia tonerov voči výmene pred vyprázdnením ich uzamknutím, možnosť uzamykania zásobníkov papiera; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 ovládací panel, Hodnota / charakteristika: Ovládanie pomocou dotykového integrovaného terminálu s užívateľsky definovaným vzhľadom a tlačidlami bez obmedzení. ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 stojan, Hodnota / charakteristika: Kovový stolček; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 technológia tlače, Hodnota / charakteristika: Laserová; Technické vlastnosti: MuMultifunkčné zariadenie typ 1 rozhrania, Hodnota / charakteristika: USB 2.0, 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pre voliteľný tlačový server, slot pre voliteľnú SD kartu, slot pre voliteľný faxový systém; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 hlučnosť podľa ISO 7779/ ISO9296, Hodnota / charakteristika: pri tlači maximálne 50 dB(A) LpA;, v pohotovostnom režime maximálne 30 dB (A) LpA; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 certifikáty, Hodnota / charakteristika: GS, TÜV, CE; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 vyrobené v súlade s normami, Hodnota / charakteristika: ISO 9001, ISO 14001; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 ekológia, Hodnota / charakteristika: EPEAT gold, možnosť použitia prázdneho čierneho tonera ako odpadová nádoba; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 podporovaná gramáž papiera, Hodnota / charakteristika: 52–300 g/m2; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 riadiaci jazyk, Hodnota / charakteristika: PRESCRIBE llc; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 emulácia, Hodnota / charakteristika: "PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilne s PostScript 3), PDF priama tlač, XPS priama tlač"; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 podporované operačné systémy, Hodnota / charakteristika: Všetky aktuálne operační systémy Windows, Mac OS X verzie 10.4 alebo vyšší, UNIX, LINUX a iné operačné systémy na prianie zákazníka; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 fonty / čiarové kódy, Hodnota / charakteristika: 93 fontov (PCL), 136 fontov (KPDL 3), 8 fontov (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typov jednodimenzionálnych čiarových kódov + jeden dvojdimenzionálny čiarový kód (PDF-417); Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie tlače, Hodnota / charakteristika: šifrovaná PDF priama tlač, IPP tlač, tlač e-mailu, WSD tlač, zabezpečená tlač cez SSL, IPsec, SNMPv3, rýchle kopírovanie, najprv korektúry, súkromná tlač, ukladanie a správa úloh; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie mobilnej tlače, Hodnota / charakteristika: Mobile Print pre iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: súvislé kopírovanie 1 - 999, zväčšenie - zmenšenie 25–400% po 1% krokoch, viacnásobné kopírovanie, elektronické triedenie, 2 a 4 originály na jednu kópiu; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: opakované kopírovanie obrázku, číslovanie stránok, režim prebalu, brožúra, režim prerušenia, predtlač, funkcia razítko, posunutie okraja, režim plagátu a funkcia preskočenia prázdnej strany, ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: Vrátane všetkých potrebných licencií na operačný systém, potrebné aplikácie, licencie k prístupom, rozšírenie zálohovacích licencií.; Technické vlastnosti: multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie skenovaniaM, Hodnota / charakteristika: skenovanie do e-mailu, skenovanie do FTP,skenovanie do SMB, skenovanie do USB Host, skenovanie do schránky, sieťový TWAIN, WSD sken, rozlíšenie skenovania: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie skenovania, Hodnota / charakteristika: 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi, (24 bit), formát výstupu: PDF (vysoká kompresia, šifrovanie, PDF/A), prehliadateľné PDF, JPEG, TIFF, XPS, open XPS; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 funkcie skenovania max. veľkosť originálu, Hodnota / charakteristika: A3, banner až do 1900 mm s voliteľným podávačom originálov; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 vstupná kapacita papiera, Hodnota / charakteristika: 1100 listov; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 podávač obálok DL a C5, Hodnota / charakteristika: priamo z horného zásobníka; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 bezpečnosť, Hodnota / charakteristika: Autentifikácia pomocou pinu, možnosť zabezpečenia v súlade s ISO 15408, možnosť zabezpečenia tonerov voči výmene pred vyprázdnením ich uzamknutím, možnosť uzamykania zásobníkov papiera; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 ovládací panel, Hodnota / charakteristika: Ovládanie pomocou dotykového integrovaného terminálu s užívateľsky definovaným vzhľadom a tlačidlami bez obmedzení; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 stojan, Hodnota / charakteristika: Kovový stolček; Technické vlastnosti: Server , Hodnota / charakteristika: Vrátane všetkých potrebných licencií na operačný systém, potrebné aplikácie, licencie k prístupom, rozšírenie zálohovacích licencií.; Technické vlastnosti: Server , Hodnota / charakteristika: Operačný systém Windows server v aktuálnej verzii; Technické vlastnosti: Server , Hodnota / charakteristika: Počet užívateľov 300; Technické vlastnosti: Server , Hodnota / charakteristika: dostatočne výkonný aby zvládol zabezpečiť požadované úlohy; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: Server musí obhospodarovať všetky tlačiarne nezávisle od ich geografickej lokácie; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: Monitoring všetkých tlačiarní, automatické vyhľadanie nových tlačiarní a automatická inštalácia ovládačov. Monitorovanie hlásení a výstrah, vzdialená konfigurácia. Generovanie pokročilých reportov; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: a zelených reportov. Priama, zabezpečená, tandemová, delegovaná tlač. Možnosť zmeny tlačovej úlohy pri tlačiarni. Nastaviteľné pravidlá a kvóty tlače. Tlač z mobilu, cez email,; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: cez web. Možnosť paralelnej práce dvoch užívateľov (pokiaľ jeden iba tlačí, druhý môže skenovať), skenovanie jedným tlačidlom pre prihláseného užívateľa do personalizovanej cieľovej ; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: destinácie (e-mail, SMB folder a pod.), nastavenie vlastnej východzej ponuky pre každého užívateľa s najčastejšími funkciami (napr. skenovanie do e-mailu, do zložky, farebne s vysokým dpi, ; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: čiernobielo s nízkym dpi,, odoslanie do elektronického archívu, spracovanie cez OCR) na panely zariadenia, upozornenie obsluhy na nesprávnu či predčasnú výmenu tonera priamo na displeji ; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: zariadenia, vzdialené zobrazenie poruchy na displeji zariadenia (napr. pozor špiní, použité iba skenovanie), možnosť hlásenia porúch priamo z displeja zariadenia užívateľom, ; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: v prípade výpadku dátovej konektivity možnosť offline režimu overenia užívateľa na zariadení, možnosť automatického generovania objednávok spotrebného materiálu ; Technické vlastnosti: Server vlastnosti tlačového systému, Hodnota / charakteristika: Vrátane všetkých potrebných licencií na operačný systém, potrebné aplikácie, licencie k prístupom, rozšírenie zálohovacích licencií.; Technické vlastnosti: spotrebný materiál, Hodnota / charakteristika: z dôvodu dodržania kvality, nový neprepisovaný alebo plnený originál od rovnakého výrobcu ako sú dodané zariadenia; Technické vlastnosti: Tlačový systém požiadavky na inštaláciu, Hodnota / charakteristika: Obstarávateľ požaduje tlačový systém sprevádzkovať v už existujúcom prostredí a z toho dôvodu kladie dôraz na odbornosť a kvalitu; Technické vlastnosti: Tlačový systém požiadavky na inštaláciu, Hodnota / charakteristika: Inštalácia a nasadenie hardware na mieste musí byť zabezpečená min. 2 technikmi, ktorí svoju odbornú spôsobilosť preukážu minimálne vyhlásením výrobcov všetkých dodávaných značiek ; Technické vlastnosti: Tlačový systém požiadavky na inštaláciu, Hodnota / charakteristika: o tom že sú oprávnený inštalovať a servisovať dodávané zariadenia. Na každú značku sú vyžadovaní aspoň 2 technici. Inštalácia a nasadenie software na mieste musí byť ; Technické vlastnosti: Tlačový systém požiadavky na inštaláciu, Hodnota / charakteristika: zabezpečená technikmi ktorí svoju odbornú spôsobilosť preukážu minimálne certifikátom: MCSA Windows Server 2012 pre inštaláciu a nasadenie serverových operačných systémov, .; Technické vlastnosti: Ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Ak je požadovaná niekde konkrétna značka, alebo produkt, je možné ponúknuť ekvivalent; Technické vlastnosti: Ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Spĺňa všetky parametre, vrátane HW a SW rozšíriteľnosti, kompatibility a certifikácie; Technické vlastnosti: Ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Požadované konkrétne položky sa chápu ako minimálne požiadavky; Technické vlastnosti: Ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Pri porovnávaní sa budú brať do úvahy všetky parametre (aj tu nepopísané, verejne dostupné) konkrétnej položky ktoré musia byť rovné, alebo lepšie ako požadované

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR počet čb výtlačkov mesačne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53000; Technické vlastnosti: Reprografické služby na území SR počet farebných výtlačkov mesačne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7300; Technické vlastnosti: Tlačový systém počet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlačový systém obsahuje multifunkčné zariadenie typ 1 počet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Tlačový systém obsahuje multifunkčné zariadenie typ 2 počet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Tlačový systém obsahuje server, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 rýchlosť tlače A3/A4, Jednotka: papier/min, Minimum: 12/25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 rozlíšenie, Jednotka: dpi, Minimum: 1200x1200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 pamäť, Jednotka: GB, Minimum: 4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 pevný disk SSD, Jednotka: GB, Minimum: 32, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 možnosť rozšírenia o pevný disk, Jednotka: GB, Minimum: 320, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 1 životnosť valcov, Jednotka: strana, Minimum: 200000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 rýchlosť tlače A3/A4, Jednotka: papier/min , Minimum: 12/25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 rozlíšenie, Jednotka: dpi, Minimum: 1200x1200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 pamäť, Jednotka: GB, Minimum: 4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 pevný disk SSD, Jednotka: GB, Minimum: 32, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 možnosť rozšírenia o pevný disk, Jednotka: GB, Minimum: 320, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Multifunkčné zariadenie typ 2 životnosť valcov, Jednotka: strana, Minimum: 200000, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 1 124 000,00 20% EUR 11. Máj 2017 137664

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×