Obstarávanie

Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
119 393,00
Konečná suma(Bez DPH):
79 158,33
Zaplatené:
66.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50532000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
mesiac
Množstvo:
12.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: P1. Servis počítačov a notebookov, Hodnota / charakteristika: Servis bežných počítačov a notebookov s diagnostikou a opravou vykonanou priamo u obstarávateľa; Technické vlastnosti: P2. Servis serverov a diskových polí, Hodnota / charakteristika: Servis serverov, diskových polí s diagnostikou a opravou vykonanou priamo u obstarávateľa; Technické vlastnosti: P3. Servis malých tlačiarní, Hodnota / charakteristika: Servis malých tlačiarní s diagnostikou a opravou vykonanou priamo u obstarávateľa; Technické vlastnosti: P4. Servis veľkých tlačiarní a multifunkčných zariadení , Hodnota / charakteristika: Servis veľkých tlačiarní a multifunkčných zariadení s diagnostikou a opravou vykonanou priamo u obstarávateľa; Technické vlastnosti: P5. Servis príslušenstva, Hodnota / charakteristika: Servis príslušenstva s diagnostikou a opravou vykonanou u poskytovateľa; Technické vlastnosti: P6. Administrácia OS a podpora koncových užívateľov, Hodnota / charakteristika: Zahŕňa podporu a administráciu, koncových užívateľov a ich pracovných staníc najmä na úrovni operačného systému, kancelárskych aplikácií, ochrany pracovných staníc, špecializovaných aplikácií; Technické vlastnosti: P7. Konzultačná činnosť a činnosť projektového manažéra pre HW, Hodnota / charakteristika: Činnosť zameraná najmä na konzultácie a odbornú pomoc pri poruchách a nežiadúcich stavoch HW, ako aj poradenská činnosť a činnosť projektového manažéra; Technické vlastnosti: P8. Konzultačná činnosť a činnosť projektového manažéra pre SW, Hodnota / charakteristika: Činnosť zameraná najmä na konzultácie a odbornú pomoc pri poruchách a nežiadúcich stavoch SW, ako aj poradenská činnosť a činnosť projektového manažéra.; Technické vlastnosti: P9. Proaktívna činnosť, starostlivosť a správa NODov v rámci SR., Hodnota / charakteristika: Súhrn činností vykonávaných za mesačný poplatok zahŕňa: telefonickú pohotovosť 24/7, proaktívne kroky vedúce k zlepšeniu stavu infraštruktúry, udržiavanie dokumentácie, 20 pracovných hodín nad rámec v; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k telefonickej pohotovosti 24/7, Hodnota / charakteristika: Dodávateľ je povinný zabezpečiť telefonickú pohotovosť 24 hodín 7 dní v týždni. ; Technické vlastnosti: vysvetlenie k telefonickej pohotovosti 24/7, Hodnota / charakteristika: V prípade nahlásenia poruchy poverenou osobou, je povinný zabezpečiť prítomnosť technika na mieste poruchy na ktoromkoľvek pracovisku v rámci SR do 4 h, ktorý začne s odstraňovaním závad.; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k servisu u obstarávateľa, Hodnota / charakteristika: Dodávateľ odstraňuje vady priamo u obstarávateľa a len v prípade, ak toto nie je realizovateľné alebo efektívne, môže dodávateľ odstrániť vadu v svojej prevádzke.; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k náhradným dielom, Hodnota / charakteristika: Náhradné diely sa naceňujú výlučne originálne od výrobcov HP a Lenovo.; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k náhradným dielom, Hodnota / charakteristika: Dodávateľ je povinný počas trvania zmluvy dodržať ponúknuté ceny.; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k celkovej cene, Hodnota / charakteristika: Celková cena je súčet cien za servis (všetky hodiny všetkých druhov servisu) súčet všetkých druhov a kusov náhradných dielov a súčet všetkých dopravných nákladov; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k celkovej cene, Hodnota / charakteristika: V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, vrátane nepriamych nákladov. ; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k servisu , Hodnota / charakteristika: Jednotlivé servisné úkony treba vykonať v štandardných a bežných časoch. ; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k servisu , Hodnota / charakteristika: Neštandardne dlhé opravy nebudú akceptované.; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k servisu , Hodnota / charakteristika: Ide o servis techniky značiek najmä HP, Lenovo a iných.; Technické vlastnosti: Vysvetlenie k servisu , Hodnota / charakteristika: Miestami plnenia je do 25 lokalít v rámci celej SR; Technické vlastnosti: Výpočet ceny servisu jednej položky P1 až P8, Hodnota / charakteristika: Px=h*EUR/h; (počet hodín x hodinová sadzba); Technické vlastnosti: Výpočet ceny položky P9, Hodnota / charakteristika: P9=mesiac*EUR/mesiac; (počet mesiacov x mesačná sadzba); Technické vlastnosti: Výpočet ceny položky P10, Hodnota / charakteristika: P10=ks*EUR/ks; (počet výjazdov x sadzba za 1 výjazd); Technické vlastnosti: Výpočet ceny servisu celkovo, Hodnota / charakteristika: P=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10; Technické vlastnosti: Výpočet ceny jednej položky náhradných dielov, Hodnota / charakteristika: Nx=ks*EUR/ks (počet kusov x cena za 1 kus); Technické vlastnosti: Výpočet ceny náhradných dielov celkovo N, Hodnota / charakteristika: N=súčet N1 až N33 (všetky kusy všetkých položiek); Technické vlastnosti: Výpočet celkovej ceny X, Hodnota / charakteristika: X=P+N

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: P1. Servis počítačov a notebookov , Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: P2. Servis serverov a diskových polí, Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: P3. Servis malých tlačiarní , Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: P4. Servis veľkých tlačiarní a multifunkčných zariadení , Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: P5. Servis príslušenstva , Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: P6. Administrácia OS a podpora koncových užívateľov, Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: P7. Konzultačný a projektový manažment HW, Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: P8. Konzultačný a projektový manažment SW, Jednotka: h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: P9. proaktívna činnosť, starostlivosť a správa NOD-ov v rámci SRNástup na servis u objednávateľa do , Jednotka: mesiac, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Doprava, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 160; Technické vlastnosti: Nx. Výrobca, model, súčiastka, Part Number:, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: N1, Lenovo, 6066-A6G, System board, PN: 46R8635, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N2, Lenovo, 6066-A6G, Power Supply, PN: 41A9717, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N3, Lenovo, 7360-A5G, System board, PN: 64Y3055, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N4, Lenovo, 7360-A5G, Power Supply, PN: 45J9418, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N5, Lenovo, 7360-A5G, DVD+/-RW, , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: N6, HP, WU569EA , HP, Pro 3120, Power supply, 300 W, PFC, PN: 592502-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N7, HP, WU570EA , HP, Pro 3120, System board, PN: 615594-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: N8, HP, QB345EA , HP, Pro 3500 MT, power supply, PN: 656721-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N9, HP, QB289EA , HP, Pro 3500 MT, System board, PN: 687577-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N10, HP, C5X65EA , HP, Pro 3500 MT, Heat sink, PN: 667727-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N11, HP, D5T98EA , HP, ProDesk 400 G1, Power Supply, PN: 715184-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N12, HP, D5T98EA , HP, ProDesk 400 G1 , Memory modules (PC3,12800, CL11) 8GB, PN: 689375-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: N13, HP, D5T98EA , HP, ProDesk 400 G1, System board, PN: 718413-601, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N14, HP, J8S83EA , HP, ProDesk 405 G2, System board, PN: 754091-601, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N15, HP, J8S83EA , HP, ProDesk 405 G2, Power Supply, PN: 715184-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N16, HP, J8S83EA , HP, ProDesk 405 G2, Wireless LAN 802.11b/g/n, Bt interface card, PN: 717384-201, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N17, HP, Elite 800G1, Power Supply, PN: 702455-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N18, HP, Elite 800G1, Heat sink fan, PN: 727150-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N19, HP, Elite 800G1, System board, PN: 727722-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N20, HP, Elite 800G1, nVidia Quadro NVS310 PCIe x16 graphics card, 512MB, PN: 707252-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N21, HP, Probook 4740s, Battery, Li-ion, 8-cell (73 WHr, 2.55 Ah), PN: 633807-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N22, HP, Probook 4740s, 2GB discrete graphics memory, PN: 683494-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N23, HP, Probook 4740s, Display panel, 43.9 cm (17.3 in), HD+, anti-glare, with webcam, PN: 684631-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N24, HP, LaserJet400 M401d, touchscreen control panel, PN: CF285-60101, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: N25, HP, LaserJet400 M401d, pickup assy, PN: RM1-9168-000CN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N26, HP, LaserJetPRO400 M425dw, formater, PN: CF229-67018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N27, HP, LaserJetPRO400 M425dw, pickup assy, PN: RM1-9168-000CN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N28, HP, 1320n, Pick-up roller, PN: RB2-2891-000CN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N29, HP, 1320n, Fuser assy, PN: RM1-0716-030CN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N30, HP, 2025, Formatter base assy, PN: Q7804-69003, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N31, HP, 2025, Fuser assy, PN: RM1-4248-000CN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N32, HP, 2025, Roller MP tray, PN: RL1-2120-000CN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: N33, HP, 2025, Fuser assy, PN: RM1-6406-000CN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 2 94 990,00 20% EUR 2. Máj 2017 136982

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×