Obstarávanie

Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
508 711,00
Konečná suma(Bez DPH):
508 711,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30213100-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Nákup výpočtovej tehcniky na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pre priamo riadené organizácie v pôsobnosti ministerstva, pre priame potreby zamestnancov predmetných ištitúcií, ako aj pre potreby jednotlivých operačných programov. Predmet rámcovej dohody bude financovaný z nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj a zo štátneho rozpočtu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 3 470 050,00 0% EUR 19. Marec 2015 56130
DATALAN, a.s. 3 7 320,00 0% EUR 13. Február 2015 56131
AutoCont SK a.s. 3 11 453,00 0% EUR 21. Február 2015 56132
AutoCont SK a.s. 3 19 888,00 0% EUR 11. Marec 2015 56133

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698040/content/797852/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí plnenia rámcovej dohody.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre APVV 26. Október 2016 26. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731556/content/451237/download","filename":"Zoznam subdodávateľov pre APVV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre CVTI SR IV 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764673/content/501309/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre CVTI SR IV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklad o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre MŠVVaŠ SR _Sekcia informatiky 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784882/content/613185/download","filename":"Doklad o dodaní a prevzatí predmetu plnenia zmluvy MŠVVaŠ SR Sekcia informatiky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č.0729/2013 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/697925/content/797789/download","filename":"Zverejnenie Rámcovej dohody v CRZ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434960/content/346717/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia rámcovej dohody k 31.marcu kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho roka 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/697927/content/797790/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia rámcovej dohody k 31.03. kalendárneho roka.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre CVTI SR III 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748303/content/418988/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č.0729/2013 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/697916/content/797785/download","filename":"Rámcová dohoda 0729-2013.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk MŠVVaŠ SR 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718611/content/538916/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre MŠVVaŠ SR.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/697923/content/797788/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk MPC 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718641/content/538969/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre MPC.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre MPC 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718648/content/539106/download","filename":"Zoznam subdodávateľov pre MPC.pdf"}]
Zmluva Čiastková zmluva pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883642/content/606312/download","filename":"Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 0729_2013 - text.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre Metodicko pedagogické centrum 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788422/content/636916/download","filename":"Dodacie listy.pdf"}]
Zmluva Objednávka pre CVTI SR 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797360/content/561041/download","filename":"Objednavka pre CVTI.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy SI, dodacie listy 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910694/content/749819/download","filename":"19_Dodací list.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre Sekciu informatiky MŠVVaŠ SR 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743528/content/508964/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre MPC 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718658/content/539149/download","filename":"Odkaz na zverejnenie čiastkovej zmluvy Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre MPC.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia pre APVV II 27. Február 2017 27. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783868/content/606770/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia _1pre APVV II.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707143/content/459388/download","filename":"Dokument o prevzatí predmetu zmluvy.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu predmetu plnenia zmluvy CVTI III 21. Február 2017 21. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/782050/content/597176/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy_CVTI._1pdf.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781014/content/590463/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia rámcovej dohody.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699541/content/418161/download","filename":"Súťažné podklady_nakup_VT_24_4_1.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre CVTI SR 16. November 2016 16. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/739129/content/483512/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre Sekciu informatiky MŠVVaŠ SR 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743525/content/508951/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre CVTI SR.pdf"}]
Zmluva Odbor vnútornej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky _dokumentácia_podklad k zadaniu objednávky 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883689/content/606407/download","filename":"Objednávka pre OVS MŠVVaŠ SR.pdf"}]
Zmluva Čiastková zmkuva č.2016_MPC_GR_018 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707138/content/459377/download","filename":"ČIastková zmluva zverejnená v CRZ text,.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897359/content/688812/download","filename":"Dodací list č. 1.pdf"}]
Zmluva Objednávka APVV II 9. December 2016 9. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746934/content/413924/download","filename":"Objednávka DATALAN, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746934/content/413925/download","filename":"Objednávka 2 DATALAN, a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Objednávka APVV 26. Október 2016 26. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731545/content/451196/download","filename":"obj-datalan-20161024.pdf"}]
Zmluva Čiastková zmluva III pre Centrum vedecko-technických informácií na základe Rámcovej dohody č.0729/2013 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765400/content/505187/download","filename":"Čiastková zmluva III pre Centrum vedeckotechnbických informácií Slovenskej republiky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre CVTI SR 21. Február 2017 21. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/782055/content/597181/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy_CVTI_1.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre ŠPÚ 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718650/content/539112/download","filename":"Zoznam subdodávateľov pre ŠPÚ.pdf"}]
Zmluva Objednávka Medzinárodné laserové centrum 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883621/content/606259/download","filename":"Objednávka na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Čiastková zmluva č. 2016/MŠVVaŠ SR k Rámcovej dohode č.0729/2016 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707139/content/459381/download","filename":"Čiastková zmluva č. 2016_MŠVVaŠ SR k Rámcovej dohode č. 0729_2013 - text.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodntoenia ponúk APVV 1 26. Október 2016 26. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731535/content/451186/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámcovej dohody č.0729_ pre APVV.pdf"}]
Zmluva Objednávka pre Štátny pedagogický ústav 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883727/content/606508/download","filename":"Objednávka ŠPÚ.pdf"}]
Zmluva Objednávka pre MŠVVaŠ SR_Sekcia informatiky 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784904/content/613333/download","filename":"objednávka Server rack AutoCont SK.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia pre APVV I 27. Február 2017 27. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783865/content/606764/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia _1.pdf"}]
Zmluva Objednávka Agentúry na podporu výskumu a vývoja vystavená pre Aliter Technologies, a.s. 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836264/content/641969/download","filename":"Objednávka.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre CVTI SR IV 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764676/content/501322/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy ŠPÚ 21. Február 2017 21. Február 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodntoenia ponúk pre CVTI SR III 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748299/content/418962/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre CVTI SR.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia rámcovej dohody 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932026/content/724644/download","filename":"SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA RÁMCOVEJ DOHODY.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodntoenia ponúk pre CVTI SR 16. November 2016 16. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/739126/content/483501/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre CVTI SR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia objednávky pre CVTI SR 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797365/content/561045/download","filename":"dodaci list 3.pdf"}]
Zmluva Čiastková zmluva č. D-2016/017 (219/2016) pre ŠPÚ 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735774/content/466444/download","filename":"DOC071116.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ŠPÚ 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718644/content/538970/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre ŠPÚ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre ŠPÚ 1. Marec 2017 1. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784617/content/611786/download","filename":"DOKUMENT o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy ŠPÚ _1.pdf"}]
Zmluva Čiastková zmluva pre Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883637/content/606305/download","filename":"Čiastková zmluva CVTI II.pdf"}]
Zmluva Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Antidopingovú agentúru 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883605/content/606237/download","filename":"objednávka VO_vypoctova technika.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre APVV 2 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741227/content/494008/download","filename":"Zoznam subdodávateľov pre APVV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy pre Odbor vnútornej správy 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924238/content/693717/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí predmetu zmluvy.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre MŠVVaŠ SR 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718646/content/539084/download","filename":"Zoznam subdodávateľov pre MŠVVaŠ SR.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk APVV 2 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741224/content/494000/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pri opätovnom otváraní Rámvcovej dohody č.0729_ pre APVV II.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy OVS, dodací list č.2 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897877/content/690961/download","filename":"Dodací list č.2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×