Obstarávanie

Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
52 401,00
Konečná suma(Bez DPH):
52 400,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30210000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexná dodávka informačno-komunikačných technológií hardvéru a softvéru pre Technickú univerzitu vo Zvolene.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 2 48 567,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2015 96923
DATALAN, a.s. 2 3 833,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2015 96924

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ október_2018 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008807/content/883495/download","filename":"DL_oktober_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507445/content/174346/download","filename":"DL1_projekt_EU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Aliter Technologies, a. s. 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507478/content/174355/download","filename":"Ponuka aliter.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ august 2016 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725026/content/421102/download","filename":"08 DL_august_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507460/content/174292/download","filename":"DL_december2_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ september 2016 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725028/content/421107/download","filename":"08 DL_september_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Datalan, a. s. 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507484/content/174530/download","filename":"Ponuka datalan casť 1 ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507484/content/174531/download","filename":"Ponuka datalan casť 1 kriteria 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507484/content/174532/download","filename":"Ponuka datalan časť 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ máj_2018 19. Jún 2018 19. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997690/content/789905/download","filename":"FA_maj_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ júl 2016 31. August 2016 31. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708013/content/464390/download","filename":"DL_jul_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ jún 2017 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844555/content/678869/download","filename":"DL_jún_2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507487/content/174616/download","filename":"17 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507487/content/174617/download","filename":"20 Zapisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ máj 2016 2. Jún 2016 2. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/672523/content/418310/download","filename":"DL_maj_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ jún_2018 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003650/content/712472/download","filename":"DL_jun_2018.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507481/content/174386/download","filename":"18 Zápisnica z hodnotenia podmienok účastia ost.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507475/content/174307/download","filename":"35 Správa o zákazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ december 2017 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925489/content/698683/download","filename":"DL_december_2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. December 2014 30. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507433/content/174340/download","filename":"Sutazne_podklady_s_ prilohami.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ apríl_2018 30. Máj 2018 30. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989038/content/764332/download","filename":"DL_april_2018.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798297/content/572704/download","filename":"12 Suma skutočne uhradeného plnenia 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ apríl 2016 2. Jún 2016 2. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/672520/content/418301/download","filename":"DL_april_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507439/content/174254/download","filename":"jul_2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507436/content/174370/download","filename":"22 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ november_2018 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013326/content/892250/download","filename":"DL_november_2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ december_2018 1. Február 2019 1. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022934/content/909728/download","filename":"DL_december_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklad o dodaní a prebratí plnenia - marec 2016 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648672/content/429432/download","filename":"DL_marec_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ marec_2018 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974358/content/694650/download","filename":"DL_marec_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ marec 2017 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824392/content/571532/download","filename":"DL_marec_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ máj 2017 19. Jún 2017 19. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834795/content/633095/download","filename":"DL_máj_2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507466/content/174360/download","filename":"25 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Iný dokument k zákazke Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ január_2018 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024784/content/913940/download","filename":"Janurad_2019.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507451/content/174409/download","filename":"DL_oktober_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklad o dodaní a prebratí plnenia - február 2016 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631772/content/514115/download","filename":"DL_februar_2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2017 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967228/content/779933/download","filename":"12 Suma skutočne uhradeného plnenia 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ august_2018 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030750/content/838839/download","filename":"DL_august_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ júl 2017 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865291/content/634919/download","filename":"DL_júl_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ júl_2018 9. August 2018 9. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020023/content/838838/download","filename":"DL_júl_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ december 2016 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762929/content/492030/download","filename":"DL_december_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ september 2017 10. Október 2017 10. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885718/content/614693/download","filename":"DL_september_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ august 2017 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872333/content/557122/download","filename":"DL_august_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507463/content/174326/download","filename":"DL_januar_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ jún 2016 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684945/content/488449/download","filename":"DL_jún_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507454/content/174293/download","filename":"DL_november_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507457/content/174339/download","filename":"DL_december_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507442/content/174301/download","filename":"DL_august_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507448/content/174376/download","filename":"DL_september_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ februar_2018 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953918/content/729938/download","filename":"DL_februar_2018.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2015 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638934/content/661066/download","filename":"12 Suma skutočne uhradeného plnenia 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ september_2018 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000372/content/838373/download","filename":"DL_september 2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ január 2017 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779746/content/586048/download","filename":"DL_januar.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ február 2017 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797516/content/563467/download","filename":"DL_februar_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ apríl 2017 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824396/content/571541/download","filename":"DL_apríl_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ januar_2018 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942321/content/758181/download","filename":"DL_januar_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ október 2017 21. November 2017 21. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903202/content/713918/download","filename":"DL_október_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ november 2017 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908952/content/740941/download","filename":"DL_november_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ november 2016 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748639/content/421065/download","filename":"DL_november_2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ október 2016 11. November 2016 11. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737195/content/475030/download","filename":"DL_oktober_2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×