CPV kód

24950000-8

Špecializované chemické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 1 348 875 EUR
Slovenská správa ciest 1 400 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 209 325 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 5 588 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 9 267 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 4 978 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 31 546 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 687 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 590 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 1 334 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 390 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 1 713 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 72 699 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 91 157 649 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 9 000 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 746 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 4 080 EUR
Neurobiologický ústav SAV 69 22 174 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 397 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7 3 377 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 0 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 2 258 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 105 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 93 52 226 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 2 332 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 4 965 EUR
MGP, spol. s r.o. 3 5 277 EUR
BIOTECH s.r.o. 70 80 015 EUR
VELAZ, s.r.o. 1 760 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 2 226 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 3 4 119 EUR
G Trade s.r.o. 3 819 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 2 70 EUR
Lambda Life a.s. 48 71 963 EUR
Merck spol. s r.o. 9 2 827 EUR
VWR International GmbH 9 2 534 EUR
LABO - SK, s. r. o. 20 8 535 EUR
Life Technologies s r.o. 36 32 536 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 2 51 492 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 2 950 EUR
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 2 4 588 EUR
ProScience Tech s. r. o. 15 16 046 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 6 72 699 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 31 26 391 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 2 496 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 1 122 EUR
SYNTCHEM, spol. s r.o. 5 1 336 599 EUR
BARIA s.r.o. 3 3 678 EUR
Chromservis SK s.r.o. 3 645 EUR
Stavebné profily s.r.o. 1 9 000 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 2 817 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 205 EUR
Ecoli s.r.o. 11 5 158 EUR
Unicomp s.r.o. 2 345 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 20 5 047 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 2 162 242 EUR
Scintila, s.r.o. 2 3 035 EUR
GeneTiCA s.r.o. 2 3 616 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 4 2 992 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 2 2 771 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 3 557 EUR
VIAGENE s.r.o. 1 4 777 EUR
RANDOX, s.r.o. 2 5 985 EUR
Johan ENVIRO s.r.o. 3 4 026 EUR
CM - ZANRAY spol. s r.o. 1 358 EUR
Aloquence, s. r. o. 4 446 EUR
ROKO group, s.r.o. 1 400 EUR
Lach-Ner, s.r.o. 1 129 EUR
Bohemia Genetics s.r.o. 1 1 409 EUR
Amplia s. r. o. 1 70 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 729 672 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 479 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315 750 EUR 2017 Tovary Nie 2
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266 698 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 989 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent Neurobiologický ústav SAV 92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array platne na stanovenie metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre exosomy z bunkového média a Sekundárna fluorescenčná protilátka Neurobiologický ústav SAV 487 EUR 2016 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
MagJET Plant Genomic DNA Kit, K2761, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
EasySep Human Monocytes Isolation Kit Neurobiologický ústav SAV 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú a bunkovú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array na stanovenie génov zapojených do procesov vzniku rakoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 506 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murashige & Skoog Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 673 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 462 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek Neurobiologický ústav SAV 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikália pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 54 EUR 2016 Tovary Nie 1
primery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 267 EUR 2016 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR kit pre pyrosekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na celkovú metyláciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 091 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent Neurobiologický ústav SAV 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre western blot Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr Neurobiologický ústav SAV 3 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sety a kitty na izoláciu nukleových kyselín a metylačné analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 338 EUR 2016 Tovary Nie 1
mirVana microRNA izolačný kit Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 413 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan MicroRNA RT Kit 200 rxns Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 207 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan Universal Master Mix II, no UNG, 2x 5 ml Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 742 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR, with dsDNase Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 402 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan microRNA Assays (rno-miR-1, ID 001351; rno-miR-15b, ID 000390; rno-miR-21, ID 000397; U6snRNA, ID 001973) Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 812 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia malých a veľkých plôch, citlivých povrchov a nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 48 212 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agarose Low Melt 3 Neurobiologický ústav SAV 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 Gel Red Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit (Colorimetric) Neurobiologický ústav SAV 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a špeciálna chemikália Neurobiologický ústav SAV 634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Angiotensin II,human, FAM-labeled Neurobiologický ústav SAV 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 012 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAquick PCR Purification Kit (250) 28106, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 426 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for Illumina E7370L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 503 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plasty podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 1) E7335L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 474 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 2) E7500L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 474 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie pre RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 Gel Red Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array na stanovenie génov zapojených do procesov vzniku rakoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na sledovanie metylačného statusu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 426 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Média na kultiváciu, liečivo, inzerty s platničkami Neurobiologický ústav SAV 703 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 574 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 618 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 2 211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 728 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rosettesp Human CD45 Depletion Coctail Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 372 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek Neurobiologický ústav SAV 3 854 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Promega Wizard SV Genomic DNA Purification Start-Up Kit, 220V Electrical alebo ekvivalent; Promega Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System alebo ekvivalent; Promega GoTaq G2 Green Master Mix alebo ekvivalent; Analytic Jenna innuPREP Plant DNA Kit alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serum, primárne a sekundárne protilátky pre imunohistochemiu a flow cytometriu. Neurobiologický ústav SAV 2 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murashige & Skoog Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 782 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na bisulfidovú konverziu, MS-HRM a CpG assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 429 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do molekulárneho laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
siRNA určené na elimináciu expresie génu MAGEL2 spolu s reagentom a referenčným génom GAPDH Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí); DNeasy Plant Mini Kit (50), Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5 mL, Eppendorf QualityTM, colorless (1000pcs.) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 554 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agar Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 601 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Izolácia nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne biochemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, drobné prístroje a spotrebný materiál pre prácu v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr Neurobiologický ústav SAV 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
OptiPrep™ Neurobiologický ústav SAV 243 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné média a liečivá Neurobiologický ústav SAV 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre fluorescenciu a plastové výrobky Neurobiologický ústav SAV 388 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor Neurobiologický ústav SAV 341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platničky pre metylačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na pyrosekvenačnú reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 201 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátky určené na špecifickú detekciu antigénov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 694 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – molekulová biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
mirVana microRNA izolačný kit Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan Universal Master Mix II, no UNG, 2x 5 ml Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemikálie a laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sorbenty, sorpčné prostriedky a odstraňovač ropných nečistôt Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
RT² Profiler™ PCR Array Human Wound Healing Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky a plasty Neurobiologický ústav SAV 574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inhibítory apoptotických bielkovín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do umývačky laboratórneho skla Neurobiologický ústav SAV 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne kity pre analýzu a diagnostiku Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 386 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluidné karty na stanovenie apoptotických génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 703 EUR 2017 Tovary Nie 1
Triplexový kit na stanovenie viability, cytotoxicity a apoptózy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 662 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 Gel Red Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery a IAA (C1´) immunoassay kit podľa špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na sledovanie metylačného statusu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 154 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 113 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 421 EUR 2017 Tovary Nie 1
Génová expresia a metylačné analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 696 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gyn_DNA izolácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla Neurobiologický ústav SAV 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC), Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes, Histopaque, Bovine Serum Albumin Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia malých a veľkých plôch, citlivých povrchov a nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA z bukálneho steru Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 585 EUR 2017 Tovary Nie 1
LMO sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 801 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ,séra, sekundárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 1 628 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 056 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 502 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 628 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka VeriBlot for IP Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Neurobiologický ústav SAV 838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 4 687 EUR 2017 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia malých a veľkých plôch, citlivých povrchov a nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metyl sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 868 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plasty podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 926 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a vybavenie podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne rukavice na praktické cvičenia študentov Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 334 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Neurobiologický ústav SAV 389 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor Neurobiologický ústav SAV 1 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 003 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lab plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blott Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemikálie na Western blot Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blot 2 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 2 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 887 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a špecializované chemické výrobky pre elektroforézu a molekulárnu biológiu, drobné laboratórne prístroje Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 9 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie, kity, spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
enzymatická purifikácia PCR produktov ExoSap Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blot 3, papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agaróza a spotrebný plast na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na purifikáciu RNA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA koncentrátor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
cDNA prepisový kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekcia metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 895 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 923 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNeasy Plant Mini Kit (50) od firmy Qiagen, RNeasy Plant Mini Kit (50) od firmy Qiagen Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 194 EUR 2017 Tovary Nie 1
Semi-dry blotovací systém, pipety, špeciálna chemikália Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 611 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a špecializované chemické výrobky pre elektroforézu a molekulárnu biológiu, drobné laboratórne prístroje Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 451 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Navrhnuté Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Immobilon Western HRP substrát WBLKS0500 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
API testy a činidlá k API testom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panel génov VWF, FGs Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 638 EUR 2017 Tovary Nie 1
3Dye™ 2D DIGE Kit Neurobiologický ústav SAV 724 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 201 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 266 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 2 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 723 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 622 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 778 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydrofóbny sorpčný koberec, hydrofóbna sorpčná rohož Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sorbenty a sorpčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačné a purifikačné kity Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklíčko Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reštrikčné enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 681 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 GelRed Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačné kity, plastový materiál a iné veci do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špice zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické protilátky proti surfaktantovým proteínom, kit pre amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov genómovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 431 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agaróza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 331 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické komponenty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 321 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 321 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zalievacia matrica pre EM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
CRT Intro pack Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 337 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNASE CMO 321 AGAR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 821 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu plazmidov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkalická fosfatáza rekombinantná Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky pre PCR a stanovenie mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 353 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunologické kity a protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 675 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polytetrafluoroethylene Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál pre stanovenie mikro RNA pomocou real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mastermix na genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre "in vitro" Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 547 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Referenčné RNA z rôznych ľudských a opičích tkanív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 685 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovací fluorescenčný sprej Slovenská správa ciest 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebné chemikálie pre Qubit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 852 EUR 2018 Tovary Nie 1
Histogel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 881 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické súpravy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na reverznú transkripciu cDNA s RNase inhibítormi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sorpčné materiály a pásky vytyčovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 109 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 245 EUR 2018 Tovary Nie 1
QIA Aquick Nucleotide removal Kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transfekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR kit na skríning, reagens na farbenie gélov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA marker, enzýmy, kompetentné baktérie, LB agar, AMP, Kanamycín, Puromycín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na identifikáciu črevných baktérií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 241 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sssi /CpG/ Methyltransferase Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testy expresie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 933 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky, chemikálie a antibiotikum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 403 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 EUR 2018 Tovary Nie 1
protilátky na FACS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Qiagen DNeasy Blood & Tissue Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Multiplexná real-time PCR súprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kŕmne sondy pre hlodavcov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 136 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 023 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 215 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
ms mlpa zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 948 EUR 2018 Tovary Nie 1
SS gulicky zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiplexná real-time PCR súprava Base + LNA nucleotide Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA z rastlinných pletív Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhibítor PRI-724 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 496 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka, papier na western blot a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 538 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália pre molekulárne analýzy - RNase A Quiagen; z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 245 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália pre molekulárne analýzy - Chloroform Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery na identifikáciu Escherichia coli pomocou PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 261 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga, Kity a polymerázy pre molekulárne analýzy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 740 EUR 2018 Tovary Nie 1
dNTP Mix -10 mM Solution Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 131 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál na SDS-PAGE a Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity DuoSet Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa Kit GLP-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
MLPA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunologické kity a protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 024 EUR 2019 Tovary Nie 1
KIT FUNGAL DNA MINI Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152 EUR 2019 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 327 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reštrikčné enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 255 EUR 2019 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 044 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spectrum Plant Total RNA Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Detekčný kit s príslušenstvom pre imunohistochémiu (IHC) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 353 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chémia pre agarózovú elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 491 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
PUR izolácia, alebo ekvivalent. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 9 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolačné kity Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 556 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 854 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 784 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre elektroforézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 708 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reštrikčný enzým a DNA Ladder Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 253 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polytetrafluoroethylene Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fluorometer s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 744 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primery pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 116 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 354 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amplex UltrarRed reagent; Primery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
T4 DNA Ligase a MIX DNTP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne reagencie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
enzýmy pre purifikácie biologických vzoriek Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie pre molekulárne analýzy, kity na izoláciu DNA - Quiagen DNeasy Plant Mini Kit (50); z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorbčné látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fluorometer s príslušenstvom Národná transplantačná organizácia 2 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 739 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175 EUR 2019 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 284 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gel Loading Dye Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorbenty a sorpčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 464 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na prácu s bunkovou kultúrou INS-1E final Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 893 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNA primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 78 EUR 2019 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 186 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×