Obstarávanie

Produkty pre molekulárnu biológiu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
421,40
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24950000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. MagJET Plant Genomic DNA kit, K2761, resp. ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvallity ; 1. Izolácia vysokokvalitnej celkovej genomickej DNA z čerstvých aj vysušených rastlinných vzoriek pomocou magnetických guličiek.; 1. Kit obsahuje okrem magnetických guličiek aj všetky nevyhnutné roztoky a enzýmy potrebné na izoláciu DNA.; 1. Izolovaná DNA nebude obsahovať proteíny, nukleázy ani iné kontaminanty alebo inhibítory.; 2. UltraPure DNase/RNase-free distilled water, 10977049, resp. ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvallity; 2. Ultračistá voda bez DNáz a RNáz vhodná pre molekulárnu biológiu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Aplikácia, Hodnota / charakteristika: PCR, real-time PCR, klonovanie, Southern blotting, sekvenovanie; Technické vlastnosti: 1. Hlavný typ vzorky, Hodnota / charakteristika: Rastlinná vzorka čerstvá aj vysušená; Technické vlastnosti: 1. Spracovanie, Hodnota / charakteristika: Manuálne aj automatické; Technické vlastnosti: 1. Množstvo vzorky, Hodnota / charakteristika: 10 až 100 mg; Technické vlastnosti: 1. Technológia, Hodnota / charakteristika: paramagnetické guličky MagJET; Technické vlastnosti: 1. Čas práce, Hodnota / charakteristika: do 1 hodiny; Technické vlastnosti: 1. Výťažok DNA, Hodnota / charakteristika: 2-15 ug; Technické vlastnosti: 1. Počet vzoriek, Hodnota / charakteristika: 96; Technické vlastnosti: 2. Čistota, Hodnota / charakteristika: bez DNáz, RNáz a proteáz; Technické vlastnosti: 2. Purifikácia, Hodnota / charakteristika: 0,1 um membrána; Technické vlastnosti: 2. Spracovanie, Hodnota / charakteristika: nie DEPC; Technické vlastnosti: 2. Množstvo, Hodnota / charakteristika: 10 x 500 mL

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. MagJET Plant Genomic DNA kit, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. UltraPure DNase/RNase-free distilled water, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Life Technologies s r.o. 2 0,00 0% EUR 8. Jún 2017 139798

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×