Obstarávateľ

Neurobiologický ústav SAV

Košice - mestská časť Juh

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 106 301,00 EUR 8
2015 17 830,00 EUR 2
2016 64 165,00 EUR 58
2017 66 991,00 EUR 62

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 9 091,00 EUR 5
2017 6 600,00 EUR 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MEDICAL GROUP SK a.s. 1 665,45 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 245,83 EUR
MGP, spol. s r.o. 2 940,00 EUR
BIOTECH s.r.o. 31 116 103,69 EUR
VELAZ, s.r.o. 1 738,00 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 3 2 373,22 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 2 1 175,00 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 6 787,41 EUR
Lambda Life a.s. 11 74 542,66 EUR
Merck spol. s r.o. 5 1 189,40 EUR
VWR International GmbH 10 5 333,32 EUR
LABO - SK, s. r. o. 19 106 343,01 EUR
MEDIKO. spol. s r.o. 2 600,00 EUR
Life Technologies s r.o. 7 1 743,00 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 1 257,50 EUR
ProScience Tech s. r. o. 3 1 324,00 EUR
BARIA s.r.o. 1 524,45 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 167,75 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 2 974,00 EUR
Eurolab Lambda a.s. 1 0,00 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 17 4 661,59 EUR
Scintila, s.r.o. 2 1 555,00 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 4 760,00 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 120,75 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Protilátky a séra 2014 58 870,00 176 499,99 299.81% EUR 2014 Tovary Nie 3 Áno
Chemikálie a liečivá 2013 2 060,00 2 060,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 2 Áno
PROTILÁTKY A SÉRA - IV. štvrťrok 2014 643,00 643,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a liečivá 2013 - IV. štvrťrok 2014 17 187,00 17 187,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 2 Áno
PROTILÁTKY A SÉRA - III. štvrťrok 2014 5 648,00 5 648,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a liečivá - III. štvrťrok 2014 15 604,00 15 604,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky a séra - III. štvrťrok 2014 16 939,00 16 939,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a liečivá - II. štvrťrok 2014 2 006,00 2 006,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
PROTILÁTKY A SÉRA - II. štvrťrok 2014 3 282,00 3 282,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a liečivá 2013 - II. štvrťrok 2014 1 892,00 1 892,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Laboratórna stolička FORM PLUS 215,00 139,79 65.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chromatografická kolóna 360,00 204,85 56.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky 580,00 476,77 82.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vertikálna elektroforéza s príslušenstvom 1 340,00 798,60 59.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent 92,00 63,83 69.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
TEMED 46,00 31,91 69.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Melanocyte Growth Medium (MGM) + suplementy 520,00 359,67 69.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 2 704,00 1 805,55 66.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
FORANE kvapalina na inhaláciu - izofluran 732,00 604,95 82.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Izolačný kit pre exosomy z bunkového média a Sekundárna fluorescenčná protilátka 487,00 401,81 82.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
EasySep Human Monocytes Isolation Kit 740,00 604,54 81.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
2-Propanol 102,00 70,83 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 687,00 409,65 59.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Skúmavky 309,00 214,58 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Striekačkové filtre 360,00 250,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mikrostriekačky pre dávkovanie plynov a kvapalín 108,00 65,97 61.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Melanocyte Growth Medium (MGM) + suplementy 1 042,00 719,34 69.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný laboratórny materiál 820,00 569,44 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný laboratórny materiál 720,00 206,94 28.74% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry 1 673,00 1 381,81 82.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry 1 462,00 979,16 66.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky, kity a materiál na imonohistochémiu 3 192,00 2 216,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek 336,00 233,33 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikália pre tkanivové kultúry 54,00 37,50 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry 241,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Primárne protilátky 1 326,00 977,27 73.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry 267,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent 270,00 159,72 59.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr 3 684,00 2 558,33 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Agarose Low Melt 3 220,00 152,77 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit (Colorimetric) 562,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit (Colorimetric) 550,00 453,63 82.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný laboratórny materiál a špeciálna chemikália 634,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Angiotensin II,human, FAM-labeled 324,00 267,76 82.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a protilátky 1 012,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 5 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 8 710,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Melanocyte Growth Medium (MGM) + suplementy 1 305,00 1 078,45 82.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Média na kultiváciu, liečivo, inzerty s platničkami 703,00 416,66 59.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky 1 574,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prístroje a materiál pre laboratórium hmotnostnej spektrometrie 973,00 675,69 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 230,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Serum, primárne a sekundárne protilátky pre imunohistochemiu a flow cytometriu. 1 930,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Primárne protilátky pre imunohistochémiu 2 211,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sekundárne protilátky 440,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Primárna protilátka 495,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 728,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek 3 854,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 4 600,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Serum, primárne a sekundárne protilátky pre imunohistochemiu a flow cytometriu. 2 020,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórna stolička FORM PLUS 202,00 140,27 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre imunohistochémiu 378,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Spotrebný laboratórny materiál 727,00 500,00 68.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 315,00 218,75 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre imunohistochémiu 378,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr 5 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
OptiPrep™ 243,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačné média a liečivá 555,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre fluorescenciu a plastové výrobky 388,00 269,41 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor 341,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne špičky 75,00 40,27 53.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný laboratórny materiál 425,00 120,83 28.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Membrany pre laserovu mikrodisekciu 705,00 489,58 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky a plasty 574,00 395,83 68.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chirurgický spotrebný materiál 763,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie do umývačky laboratórneho skla 185,00 125,00 67.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne hadice 780,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 386,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry 445,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stolný laboratórny autokláv ICANCLAVE 1 200,00 777,77 64.81% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sekundárna protilátka 175,00 144,54 82.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne sklenené kapiláry s vnútorným vláknom pre patch-clamp 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie 1 703,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 299,00 207,50 69.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 10 670,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 1 178,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórny materiál 167,00 100,62 60.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry 662,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórny materiál 336,00 233,33 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry 226,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 1 053,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla 260,00 179,16 68.91% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry 801,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie ,séra, sekundárna protilátka 1 628,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie 1 056,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ELISA súpravy pre stanovenie cytokínov v potkaních vzorkách 1 077,00 735,53 68.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Primárne protilátky 1 502,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie 838,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný laboratórny materiál 1 074,00 745,83 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie a spotrebný laboratórny materiál 4 687,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Umývací roztok 244,00 169,44 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sekundárne protilátky pre imunohistochémiu 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Sekundárne protilátky pre imunohistochémiu 350,00 289,09 82.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 325,00 202,65 62.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Primárne protilátky 995,00 821,81 82.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky a špecializované chemické výrobky 2 252,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Protilátky 389,00 320,29 82.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor 1 432,00 1 182,72 82.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry 1 003,00 828,92 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Paraformaldehyde 342,00 237,50 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórny materiál 809,00 561,66 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Membrany pre laserovu mikrodisekciu 705,00 489,58 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 909,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry 2 865,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry 1 887,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Primárne protilátky 505,00 417,27 82.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky a chemikálie 1 895,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 762,00 529,16 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky a špecializované chemické výrobky 2 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osmium tetroxide 637,00 442,35 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Umývací roztok 244,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Plasty pre tkanivové kultúry 1 383,00 736,10 53.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál 845,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 333,00 208,50 62.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Glutamine Detection Assay Kit 423,00 349,58 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pomôcky na behaviorálne testovanie 893,00 609,91 68.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Primárne protilátky 610,00 504,00 82.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 638,00 442,50 69.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
3Dye™ 2D DIGE Kit 724,00 502,77 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Komponenty na autorádiografiu a spotrebný materiál 1 347,00 935,41 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Primárne protilátky 1 005,00 830,58 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 270,00 184,10 68.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 201,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 266,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Protilátky a špecializované chemické výrobky 2 320,00 1 801,65 77.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 787,00 545,83 69.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 904,00 EUR 2017 Nie 0 Nie
Protilátka 802,00 495,86 61.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne chemikálie a spotrebný materiál 1 589,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špecializované chemické výrobky 998,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál a chemikálie 1 778,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
+421557922103

+421557276204


ciffrova@saske.sk
ivkovacova@saske.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 53 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×