Dodávateľ

VELAZ, s.r.o.

Praha 6
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VELAZ, s.r.o.

IČO: 25691970

Adresa: Lysolajské údolí 15/53, Praha 6

Registračné číslo: 2021/9-PO-F7352

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. September 2021

Záznam platný do: 6. September 2024

Posledná zmena: 4. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 120 000,00 EUR 1 1
2016 166 727,10 EUR 6 6
2017 211 224,00 EUR 6 6
2018 354 113,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 120 000,00 EUR 1 1
2016 166 727,10 EUR 6 6
2017 211 224,00 EUR 6 6
2018 354 113,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 4 465,00 4465.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 003,60 1003.60 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 485 673,00 485673.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 326 338,00 326338.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 738,00 738.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 736,50 736.50 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 33 110,00 33110.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chovné technológie pre priestory zverincov Pavilónu lekárskych vied Biomedicínske centrum SAV 128 089,00 128089.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne zvieratá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup kmeňovo špecifických laboratórnych zvierat pre BMC SAV Biomedicínske centrum SAV 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chovné králičie klietky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 38 800,00 38800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne zvieratá - potkany Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 885,00 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné zvieratá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 988,40 988.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chovné nádoby kompletné pre zvieratá Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chovné králičie klietky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 719,00 5719.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krmivo, podstielka a enrichment pre laboratórne zvieratá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 796,00 4796.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krmivo pre laboratórne zvieratá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policový stojan, Manipulačný vozík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
gnotozariadenie pre chov laboratórnych zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 708,00 3708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na behaviorálne testovanie Neurobiologický ústav SAV 893,00 893.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krmivo, podstielka a enrichment pre laboratórne zvieratá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 393,00 6393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastová intubačná hadička pre potkanov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zvieratá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 345 905,00 345905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kŕmne sondy pre hlodavcov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760,00 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krmivo pre laboratórne zvieratá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+420315783288


info@velaz.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Petr Baxa
Adresa:
Vinohradská 2343/144 Praha 3 - Vinohrady 130000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Baxa
Adresa:
Vinohradská 2343/144 Praha 3 - Vinohrady 130000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mikáči s. r. o.
Adresa:
Steinov dvor 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
Advokátska kancelária Mikáči s. r. o.
Adresa:
Prievozská 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup kmeňovo špecifických laboratórnych zvierat pre BMC SAV 200 000,00 EUR Tovary 22. September 2017 Biomedicínske centrum SAV VELAZ, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×