Obstarávanie

MultiArray Biočip


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 080,90
Zaplatené:
90.79%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24950000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Biočipová technológia na princípe imunochemickej chemiluminiscenčnej metódy umožňuje multi-analytové simultánne testovanie na báze sendvičovej elizy z jednej vzorky pri objeme 100 μl; meranie 7 testov v jednej vzorke - Ferritin, Insulin, IL-6, Leptin, PAI-1, Resistin, TNF Alpha ; využíva rôzny matrix vzorky ako sérum a plazma; jednoduchá predpríprava vzorky; koeficient variácie presnosti merania intra a inter-assay menej ako 15%; kvantitatívne výsledky; možnosť definovať cut-off hodnoty; farebné rozlíšenie typu vzorky softvérom.; Kompatibilné s prístrojom EVIDENCE INVESTIGATOR (RANDOX); Požadujeme: 3 súpravy (1 súprava = 54 vzoriek) multiarray-špecificky funkčne nadefinovaných biočipov a 1 balenie súpravy na kalibrovanie prístroja (quality control).; meranie 7 testov v jednej vzorke - Ferritin, Insulin, IL-6, Leptin, PAI-1, Resistin, TNF Alpha, objem vzorky 100 μl, presnosť merania intra a inter-assay menej ako 15%, veľkosť súpravy 54 vzoriek.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ProScience Tech s. r. o. 1 8 889,00 10% EUR 23. Jún 2016 112383

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×