Obstarávanie

Panel génov VWF, FGs


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 616,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 616,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24950000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1.    TruSeq® Custom Amplicon Low Input - 1 bal. (16 vzoriek) – prípadne plnohodnotý ekvivalent. Génový panel, slúžiaci na osekvenovanie exónov génov FGA, FGB, FGG a VWF, ktoré sú tvorené 180 amplikónmi. Kapacita panelu je 16 vzoriek. Príprava knižníc sekvenovaných pomocou panelu plne kompatibilná s prístrojom NGS  MiSeq (Illumina).; 2.    TruSeq Custom Amplicon Index Kit - 1 bal. (96 indexov, 384 vzoriek)- prípadne plnohodnotý ekvivalent. Indexi slúžiace na unikátne označenie 384 knižníc, ktoré sú plne kompatibilné s TruSeq® Custom Amplicon Low Input panelom a zároveň s prístrojom NGS  MiSeq (Illumina).; 3.    MiSeq Reagent Nano Kit, v2 - 1 bal. (300 cyklov) – prípadne plnohodnotý ekvivalent. Sekvenačná chémia potrebná pri sekvenovaní technológiou SBS na prístroji NGS  MiSeq (Illumina). Kit vo forme cartrige  schopný poskytnúť minimálne 300 sekvenačných cyklov na vyššie uvedenom prístroji.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 3 616,00 0% EUR 3. November 2017 149250

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×