Dodávateľ

OPTOTEAM, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OPTOTEAM, s.r.o.

IČO: 35810840

Adresa: Smrečianska 29, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1377

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Október 2019

Záznam platný do: 10. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 66 251,00 EUR 2 2
2016 53 797,49 EUR 13 13
2017 49 550,33 EUR 13 13
2018 42 323,73 EUR 12 12
2019 38 268,73 EUR 6 6
2020 6 116,33 EUR 7 7
2021 18 064,10 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 66 251,00 EUR 2 2
2016 53 797,49 EUR 13 13
2017 49 550,33 EUR 13 13
2018 42 323,73 EUR 12 12
2019 38 268,73 EUR 6 6
2020 6 116,33 EUR 7 7
2021 18 064,10 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 95 075,07 95075.07 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 3 938,00 3938.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 372,40 372.40 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 9 450,00 9450.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 4 981,00 4981.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 541,67 541.67 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 30 100,00 30100.00 EUR
Virologický ústav SAV 1 24 751,00 24751.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 651,57 651.57 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 19 411,00 19411.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 81 775,00 81775.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 3 325,00 3325.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup mikroskopov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 54 583,00 54583.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Fluorescenčný mikroskop Virologický ústav SAV 24 985,00 24985.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup oscilačných patologických píliek s príslušenstvom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 15 240,00 15240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop RED 220 firmy Motic Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 693,00 693.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop Motic RED-220 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 448,00 2448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre histológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pitevných nástrojov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 14 111,64 14111.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop Motic RED-220 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 836,00 1836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrotomické žiletky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čepielky A 35 a čepielky R 35 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do laboratórnych prístrojov - Pneumatický spínač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 164,00 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diamantový nôž na ultratenké rezy v histológii Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epoxidová živica pre zalievanie vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558,00 558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia systému LUCIA G na NIS Element Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 977,20 5977.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súčasti mikroskopu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čepelky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 980,00 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manuálny rotačný mikrotóm LEICA RM2235 Fakultná nemocnica Trnava 11 376,00 11376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Objektív do mikroskopu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127,00 127.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 070,00 21070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre histochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na elektrónovú mikroskopiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 255,00 2255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop RED 220 komplet Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 672,00 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čepelky do mikrotómu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 615,00 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k fluorescenčnému mikroskopu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 572,00 4572.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
11-2017 Skalpely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
lekársky mikroskop Fakultná nemocnica Nitra 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
32. Chemikálie a boxy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
35. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58,00 58.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zalievacia matrica pre EM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
7. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145,00 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 066,00 22066.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pero na vytvorenie hydrofóbnej bariéry (PAP pen liquid blocker) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132,00 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 262,40 262.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre histologické laboratórne spracovanie nádorových vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 648,00 648.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop so zabudovanou kamerou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 836,00 2836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladovacie boxy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 571,00 571.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho zdravotného spotrebného materiálu – čepelky skalpelové, zalievacie formičky, kazetky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 21 938,00 21938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny mikroskop Fakultná nemocnica Nitra 19 115,55 19115.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny kamerový systém - mikroskop Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 012,00 4012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 651,57 651.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie - kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 961,00 11961.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 692,00 5692.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Držiak mikrotómových čepeliek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 578,00 578.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 88,00 88.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 789,00 789.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 454,00 454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výhrevná pinzeta pre histológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 094,00 1094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Parafínový dispenzor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 356,00 4356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ohrevná doska pre prácu v laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 738,00 738.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny plast - držiak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 48,00 48.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 494,00 8494.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 125,00 11125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikroskop s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 059,00 2059.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+42144880785

+42144880785
+42144880785


vanca@nikon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 187 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Vanca
Adresa:
Plickova 5 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×