Dodávateľ

REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 31400221

Adresa: Rybničná 38S/10595 , Bratislava

Registračné číslo: 2017/7-PO-E5650

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do: 7. Júl 2020

Posledná zmena: 22. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 534,00 EUR 2 2
2015 40 351,00 EUR 3 3
2016 2 772,00 EUR 1 1
2018 2 464,58 EUR 4 4
2019 38 645,87 EUR 31 31
2020 5 077,60 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 534,00 EUR 2 2
2015 40 351,00 EUR 3 3
2016 2 772,00 EUR 1 1
2018 2 464,58 EUR 4 4
2019 38 645,87 EUR 31 31
2020 5 077,60 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 98 582,05 98582.05 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 383,00 383.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 880,00 880.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 772,00 2772.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 656,00 8656.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 878,00 1878.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 941,00 6941.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 988,00 8988.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 904,00 47904.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 139,00 2139.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 034,16 1034.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Havarijný vak ADR do vozidiel základný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,00 166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny sypký sorbent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 952,00 952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 954,00 954.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 473,00 2473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 354,00 6354.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325,00 325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,40 75.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 464,67 1464.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup sorpčných materiálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 702,24 3702.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydrofóbna sorpčná rohož, hydrofóbna sorpčná drvina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631,68 631.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydrofóbny absorpčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 866,00 866.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok III Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131,00 131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 923,00 923.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 759,00 2759.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 532,02 1532.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Havarijný vak ADR do vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 686,17 686.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
sorbcny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 061,00 2061.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál a zariadenia na zachytávanie nebezpečných látok - sorbent, rohož Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 711,00 711.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 704,00 8704.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Havarijný vak ADR do vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 620,00 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorbčné látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 353,00 12353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Havarijný vak ADR do vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 686,17 686.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 788,00 788.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava pre prepravu nebezpečných vecí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 340,00 2340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dávkovanie a doplňovanie pohonných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,80 120.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál a zariadenia na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245,20 245.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 197,61 1197.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava mobilná havarijná na prepravu nebezpečných vecí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 105,60 1105.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sudová súprava PHM 3 stredná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182,00 182.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok III Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 129,60 129.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 608,50 608.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový sud s odnímateľným vekom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 552,00 1552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový sud s odnímateľným vekom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 235,40 235.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydrofóbna sorpčná rohož, hydrofóbna sorpčná drvina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,00 996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 259,70 259.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 837,00 5837.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421903720383


info@reoamos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 167 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Stanislav Bouček
Adresa:
Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 19014
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.03.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×