Dodávateľ

VIAGENE s.r.o.

Bobrov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VIAGENE s.r.o.

IČO: 48174068

Adresa: Slnečná 91, Bobrov

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9915

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Február 2019

Záznam platný do: 21. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 445,59 EUR 2 2
2017 15 354,94 EUR 7 7
2018 54 033,00 EUR 18 18
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 445,59 EUR 2 2
2017 15 354,94 EUR 7 7
2018 54 033,00 EUR 18 18

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 430,91 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 92 402,62 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odberové skúmavky, plasty, reagenčný materiál a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 710,52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty, chemikálie, reagenčný a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 735,07 EUR 2016 Tovary Nie 1
PowerSoil DNA extraction kit Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 555,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 74,10 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 822,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčné a selekčné reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na izoláciu a detekciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 980,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 832,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre prietokový cytometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 715,93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na izoláciu a detekciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na izoláciu a detekciu buniek 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky a izotypové kontroly, cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 071,78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, bunkové médiá, ornitín, alkalická fosfatáza-detekčný kit, mraziaca nádobka na bunky, krycie sklíčka na imunohistochémiu, kity na detekciu neurálnych markerov a markerov troch zárodočných vrstiev, odberové skúmavky na prietokovú cytometriu. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 113,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá na izoláciu a detekciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 510,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky so stabilizáciou DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izoláciu a detekcia nádorových buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 505,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne ľudské pľúcne mikrovaskulárne endotelové bunky, kultivačné médium, Kit na prepis do cDNA, Kit na detekciu nitrotyrozínu, RNAse Xterminator GRiSP Sprej Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 932,37 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 032,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenácia novej generácie cielené na heriditárne onkologické ochorenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 833,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenácia cielených úsekov DNA na onkologické ochorenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 833,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity DuoSet Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 777,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na uskutočnenie NGS panelu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 970,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenácia špecifických DNA úsekov v spojitosti s karcinómom prostaty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 833,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenčné reagencie na uskutočnenie čítanie génov asociovaných s onkologickým ochoreniami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 975,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenčné reagencie na uskutočnenie čítanie génov asociovaných s onkologickým ochoreniami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 982,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na meranie koncentrácie a na prácu s DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 293,20 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×