Dodávateľ

Johan ENVIRO s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Johan ENVIRO s.r.o.

IČO: 35770643

Adresa: Bancíkovej 1/A, Bratislava

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8261

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Jún 2018

Záznam platný do: 14. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 70 305,83 EUR 2 2
2017 5 805,00 EUR 3 3
2018 26 996,84 EUR 17 17
2019 8 217,76 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 140,00 EUR 1 1
2016 69 165,83 EUR 1 1
2017 5 805,00 EUR 3 3
2018 26 996,84 EUR 17 17
2019 8 217,76 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 14 322,10 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 69 165,83 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 10 610,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 280,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 140,00 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 12 400,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 2 407,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Penidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 506,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
výrobky na likvidáciu havárií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 317,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydrofóbny sorpčný koberec, hydrofóbna sorpčná rohož Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 537,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Absorbent Perlit - čistiaci materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok, kanistre kovové na prepravu a skladovanie pohonných hmôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 628,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava mobilná havarijná na prepravu nebezpečných vecí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 256,43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 801,88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálne sypké sorbenty Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 477,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydrofóbny absorpčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 449,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydrofóbny absorpčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 316,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 147,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Penidlo Sthamex AFFF ICAO C 3% F-15 alebo ekvivalent Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 27 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odmasťovací prípravk do umývacieho stola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 281,34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perlit Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 430,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perlit Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 430,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorpčné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 135,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perlit Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 062,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorpčné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 796,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 464,23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorpčné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 328,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorpčné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydrofóbny sorpčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 681,59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 963,38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál a zariadenia na zachytávanie nebezpečných látok - sorbent, rohož Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 412,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 40 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Antonie Syřišťová
Adresa:
Tatarkova 726 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×