Dodávateľ

MEDIMPRAX, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDIMPRAX, spol. s r.o.

IČO: 31348904

Adresa: Líščie údolie 57, Bratislava

Registračné číslo: 2019/7-PO-E1741

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Júl 2019

Záznam platný do: 7. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 064,96 EUR 9 9
2017 25 666,50 EUR 14 14
2018 747,50 EUR 1 1
2019 18 855,00 EUR 1 1
2020 41 260,33 EUR 4 4
2021 12 750,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 064,96 EUR 9 9
2017 25 666,50 EUR 14 14
2018 747,50 EUR 1 1
2019 18 855,00 EUR 1 1
2020 41 260,33 EUR 4 4
2021 12 750,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 41 865,00 41865.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 130,83 1130.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 375,00 375.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 100,00 8100.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 11 000,00 11000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 2 998,40 2998.40 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 7 497,00 7497.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 13 256,50 13256.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 475,00 475.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 16 117,80 16117.80 EUR
Neurobiologický ústav SAV 4 760,00 760.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1 759,59 1759.59 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 9,17 9.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent Neurobiologický ústav SAV 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakomer a zdravotnícke potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
infúzny stojan Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 762,00 5762.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobná váha s výškomerom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál k pipetám Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 091,00 2091.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odstredivka Hettich „Rotina 380“ typ 1701 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 050,00 4050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do umývačky laboratórneho skla Neurobiologický ústav SAV 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stetoskop -2- hadičkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla Neurobiologický ústav SAV 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci prostriedok a neutralizačný prostriedok do umývačky laboratórneho skla. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135,40 135.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
HLBOKOMRAZIACI BOX Univerzitná nemocnica Bratislava 10 175,00 10175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aneroidný tlakomer RI-SAN- ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 014,00 1014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne stojany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s viečkom 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20,00 20.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací roztok Neurobiologický ústav SAV 244,00 244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box skriňový -86°C s CO2 back-up a štartovacím príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 080,00 12080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 537,60 537.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 689,60 1689.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417,00 417.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaci/mraziaci box pre laboratórne účely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 297,00 30297.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiaci/mraziaci box pre laboratórne účely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 626,00 22626.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci laboratórny box Univerzita Komenského v Bratislave 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odstredivka na premývanie erytrocytov a iné úlohy v sérológii a transfuziológií Národná transfúzna služba SR 11 602,00 11602.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzny stojan pojazdný. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 903,00 5903.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 957,00 14957.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vojtech Botta
Adresa:
Merkustrasse 59 Allschwill 4123
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petrovič
Adresa:
Landauova 30 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Botta
Adresa:
Bazovského 18 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×