Dodávateľ

iServices s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: iServices s. r. o.

IČO: 43872930

Adresa: Zadunajská cesta 8, Bratislava

Registračné číslo: 2019/3-PO-F72

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Marec 2019

Záznam platný do: 14. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 106 862,03 EUR 4 4
2021 180 880,96 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 106 862,03 EUR 4 4
2021 180 880,96 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 080,80 8080.80 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 545,83 545.83 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 84 250,83 84250.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 24 168,50 24168.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 2 289,17 2289.17 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 59 750,00 59750.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 1 383,33 1383.33 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 3 810,00 3810.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 64 950,00 64950.00 EUR
Mesto Lučenec 1 1 201,20 1201.20 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 35 090,00 35090.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 1 465,00 1465.00 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 758,33 758.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka licencií a implementácia systému zabezpečenia a monitorovania koncových pracovných staníc prostredníctvom DLP riešenia Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 165 600,00 165600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre bezpečnostný software Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 27 129,00 27129.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencii antivírusového softvéru ESET na 3 roky Štátny veterinárny a potravinový ústav 8 291,00 8291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET o 1 rok Mesto Lučenec 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory existujúcich licencii antivírusového softvéru ESET Univerzita Komenského v Bratislave 33 000,00 33000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predĺženie platnosti ESET Endpoint Protection Standard Univerzitná nemocnica Bratislava 12 800,00 12800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie pre bezpečnostný software Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 24 450,00 24450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET alebo ekvivalent balíka - predĺženie o jeden rok podpory a aktualizácie Kancelária prezidenta SR 3 025,92 3025.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 110,00 2110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova licencií ESET Endpoint Protection Advanced Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 190,40 1190.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 110 778,80 110778.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova licencií ESET Endpoint Protection Advanced Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 686,20 3686.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ročná obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 104 544,00 104544.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Software Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Šimák
Adresa:
Pračanská 61 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Antonič
Adresa:
Tri vody VI 46 Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGART s.r.o.
Adresa:
Nitrianska 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.02.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×