Dodávateľ

REVIZ-DETVA s.r.o.

Detva
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REVIZ-DETVA s.r.o.

IČO: 47035242

Adresa: Ľ. Zeljenku 1668/8, Detva

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7258

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. August 2021

Záznam platný do: 19. August 2024

Posledná zmena: 20. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 845,00 EUR 10 10
2017 2 742,00 EUR 4 4
2018 249,00 EUR 1 1
2019 10 717,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 845,00 EUR 10 10
2017 2 742,00 EUR 4 4
2018 249,00 EUR 1 1
2019 10 717,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 695,00 695.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 284,00 1284.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 385,00 385.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 8 188,00 8188.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 4 319,00 4319.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 250,00 1250.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 649,00 649.00 EUR
IUVENTA 1 799,00 799.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 989,00 989.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 995,00 995.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc IUVENTA 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2016 - 2018 BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 540,00 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 458,00 458.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových a plynových zariadení a odborných prehliadok nízkotlakových kotolní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 092,40 2092.4 EUR 2016 Služby Nie 1
odborná prehliadka výmeníkovej stanice Ekonomická univerzita v Bratislave 208,34 208.34 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 666,00 666.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia plynovej kotolne Hlavné mesto SR Bratislava 3 469,20 3469.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a plynových rozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné skúšky tlakových a plynových zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 392,00 392.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky a servis plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 408,00 408.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky kompresorov primárneho a náhradného chladenia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie tlakových a plynových zariadení - cestmajsterstvo Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 423,00 1423.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení rozvodov plynu a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 1 716,00 1716.0 EUR 2019 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení a odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary Ekonomická univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 4 objektoch objednávateľa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 183,09 5183.09 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Košického samosprávneho kraja (2) . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 410,90 5410.9 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Matúška
Adresa:
Ľ. Zeljenku 1668/8 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×