Dodávateľ

ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o.

IČO: 36846325

Adresa: Partizánska 2900, Poprad

Registračné číslo: 2018/10-PO-D9426

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Október 2018

Záznam platný do: 22. Október 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 71 994,00 EUR 2 2
2016 14 932,00 EUR 5 5
2017 2 432,00 EUR 4 4
2018 1 199,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 71 994,00 EUR 2 2
2016 14 932,00 EUR 5 5
2017 2 432,00 EUR 4 4
2018 1 199,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 8 543,00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 60 000,00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 1 347,00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 11 994,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 3 940,00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 745,00 EUR
Stredná odborná škola technická 1 449,00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 1 199,00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 340,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia, odstraňovanie nedostatkov a pohotovostná služba na zariadení plynovej kotolne Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 60 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia Ministerstvo financií Slovenskej republiky 38 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrospotrebičov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, revízie elektrických spotrebičov, náradia a pracovných strojov. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 324,20 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 430,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 940,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a tlakové skúšky prenosných halónových hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 971,20 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky Požiarnych hydrantov , prenosných hasiacich prístrojov, požiarnej hadice Stredná odborná škola technická 450,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 622,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 810,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia a oprava hasiacich prístrojov a ich príslušenstva Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
+421527724249

+421905254445


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 123 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Kubáň
Adresa:
Novomeského 3918/19 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Černický
Adresa:
Skalná 655/19 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Vdovják
Adresa:
Záhradnícka 319/6A Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×