Dodávateľ

Construction, s.r.o.

Nadlice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Construction s.r.o.

IČO: 31106064

Adresa: 64, Nadlice

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6677

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Jún 2021

Záznam platný do: 1. Jún 2024

Posledná zmena: 16. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 219 157,00 EUR 4 4
2015 428 386,00 EUR 5 5
2016 5 605 407,00 EUR 12 15
2017 599 003,00 EUR 4 4
2018 121 623,00 EUR 1 1
2019 1 147 460,00 EUR 5 5
2020 2 049 661,00 EUR 5 5
2021 1 355 002,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 219 157,00 EUR 4 4
2015 428 386,00 EUR 5 5
2016 5 605 407,00 EUR 12 15
2017 599 003,00 EUR 4 4
2018 121 623,00 EUR 1 1
2019 1 147 460,00 EUR 5 5
2020 2 049 661,00 EUR 5 5
2021 1 355 002,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 489 979,00 489979.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 4 800 000,00 4800000.00 EUR
Obec Dojč 1 145 448,00 145448.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 1 161 502,00 1161502.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 127 166,00 127166.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3 238 700,00 238700.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 144 244,00 144244.00 EUR
Mesto Piešťany 1 42 000,00 42000.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 29 000,00 29000.00 EUR
Obec Solčianky 1 71 078,00 71078.00 EUR
Obec Borčany 2 173 312,00 173312.00 EUR
Obec Dolné Naštice 1 78 120,00 78120.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 374 964,00 374964.00 EUR
Obec Čachtice 1 298 204,00 298204.00 EUR
Obec Pavlice 1 61 280,00 61280.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 559 833,00 559833.00 EUR
Obec Krásna Ves 2 465 705,00 465705.00 EUR
Obec Pravenec 1 58 558,00 58558.00 EUR
Obec Blatné 1 11 996,00 11996.00 EUR
Obec Kunerad 1 111 161,00 111161.00 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 1 261 928,00 261928.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 677 944,00 677944.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 119 798,00 119798.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 500,00 1500.00 EUR
Obec Kolačno 2 184 591,00 184591.00 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 1 13 990,00 13990.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 224 140,00 224140.00 EUR
Obec Melčice - Lieskove 1 599 558,00 599558.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné úpravy RTG pracoviska na CPO Univerzitná nemocnica Bratislava 48 292,00 48292.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP Psychiatrická liečebňa Sučany 144 244,00 144244.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova a výstavba obecnej infraštruktúry v obci Solčianky Obec Solčianky 74 977,00 74977.0 EUR 2016 Práce Áno 1
BA, Výmena VZT jednotiek AB I – II. etapa Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 149 415,00 149415.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Borčanoch Obec Borčany 183 394,00 183394.0 EUR 2016 Práce Áno 2
Rekonštrukcia chodníkov v obci Dolné Naštice Obec Dolné Naštice 82 405,00 82405.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zhotovenie stavby: OPS Senica, rekonštrukcia asfaltového povrchu, zvýšenie úrovne ochrany objektu. Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 66 828,00 66828.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu Zrnko a realizácia klimatizácie vo vybraných priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch Mesto Piešťany 44 416,00 44416.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Prístavba domu smútku Obec Blatné 15 000,00 15000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Nádstavba Materskej školy v Obci Kunerad Obec Kunerad 116 941,00 116941.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v poliklinickej časti Nemocnice Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 66 666,00 66666.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ZŠ Dojč na Materskú škôlku Obec Dojč 167 151,00 167151.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu materskej školy Obec Pravenec 80 000,00 80000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: BA, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII. Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 57 852,00 57852.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 400 000,00 31400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Rekonštrukcia priestorov rektora s videokonferenčnou miestnosťou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 127 166,00 127166.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy C Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 119 798,00 119798.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne - Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa Nitriansky samosprávny kraj 231 929,00 231929.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky Univerzitná nemocnica Bratislava 151 200,00 151200.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Drobné stavebné úpravy Fakultná nemocnica Nitra 49 000,00 49000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Kolačno 210 000,34 210000.34 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Dom smútku – rekonštrukcia, prestavba Obec Kolačno 168 000,01 168000.01 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku alebo ekvivalent Obec Pavlice 105 053,41 105053.41 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Klimatizačné zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena oplotenia Materskej školy STEFE Trnava, s. r. o. 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava izieb na ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 121 623,00 121623.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice Obec Čachtice 298 204,00 298204.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava izieb na ŠD Mladá garda Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy a dielní OUI v Mojmírovciach Odborné učilište internátne Mojmírovce 261 928,00 261928.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia školiaceho strediska (objekt č.19) ÚVTOS a ÚVV Ilava Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 244 743,00 244743.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy (objekt č.14) v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 433 201,00 433201.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Protipožiarna bezpečnosť - "PENZIÓN" ZSS Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 258 050,00 258050.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava izieb na ŠD Mladá garda - 3.etapa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia oddelenia a vybudovanie JIS kardiologická a metabolická v Nemocnici akademika L. Dérera v Bratislave Univerzitná nemocnica Bratislava 953 420,00 953420.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II. Obec Krásna Ves 169 792,00 169792.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II. Obec Krásna Ves 367 204,00 367204.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava izieb na ŠD Mladá garda,4.etapa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
SOŠ OaS Nová Baňa – Rekonštrukcia objektov školy II. etapa Stredná odborná škola obchodu a služieb 224 140,00 224140.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 374 964,00 374964.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Melčice - Lieskove 599 558,00 599558.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421948900010


office@construction.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 133 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Kováčik
Adresa:
73 Nadlice 95632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Kováčik
Adresa:
Kukučínova 675/7 Chynorany 95633
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Kováčik
Adresa:
Kukučínova 675/7 Chynorany 95633
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Kováčik
Adresa:
73 Nadlice 95632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Matej Valjent
Adresa:
Jesenského Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 14.01.2021 do: 7.05.2021

StiahniZáznam platný od: 13.04.2017 do: 14.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×