Dodávateľ

LABSERVICE, spol. s r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LABSERVICE, spol. s r.o.

IČO: 36206741

Adresa: Duklianska 55, Spišská Nová Ves

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8266

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Jún 2018

Záznam platný do: 14. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 25 115,00 EUR 1 1
2016 14 354,99 EUR 16 16
2017 22 189,00 EUR 9 9
2018 4 321,00 EUR 6 6
2019 8 495,00 EUR 9 9
2020 4 071,27 EUR 7 7
2021 39 631,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 25 115,00 EUR 1 1
2016 14 354,99 EUR 16 16
2017 22 189,00 EUR 9 9
2018 4 321,00 EUR 6 6
2019 8 495,00 EUR 9 9
2020 4 071,27 EUR 7 7
2021 39 631,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 790,83 1790.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 674,78 674.78 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 9 49 790,00 49790.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 791,66 791.66 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 205,00 205.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 0,00 0.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 32 62 239,00 62239.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 1 196,00 1196.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 1 041,66 1041.66 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 233,33 233.33 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 215,00 215.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 178 995,00 178995.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie, Analytické štandardy, Referenčné štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 868,36 868.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Referenčné štandardy, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 672,50 672.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 885,10 885.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, referenčné štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 352,00 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 933,50 933.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 622,30 622.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - štandardy Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 201,30 201.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 941,00 941.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 476,17 476.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 197,97 6197.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 076,00 1076.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 697,39 4697.39 EUR 2017 Tovary Áno 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 852,59 13852.59 EUR 2017 Tovary Áno 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 852,59 13852.59 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tris base, white powder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 897,00 1897.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 798,47 798.47 EUR 2018 Tovary Áno 1
Analytické štandardy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 235,40 235.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 406,00 406.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 146,00 2146.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie- CRM, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 410,00 2410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 007,00 1007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 705,00 705.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, kyselina chlorovodíková Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 240,00 1240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 454,00 454.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 331,77 7331.77 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie ,štandardy pesticídov pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 185,00 1185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií a chemických výrobkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 59 227,37 59227.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Etanol Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810,00 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Platinum Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 256,00 3256.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zmes terpénov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245,00 245.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Referenčné materiály Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 725,23 7725.23 EUR 2020 Tovary Áno 1
Štandardy, certifikačné referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 477,00 6477.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Referenčný materiál SETOC 767 Výskumný ústav vodného hospodárstva 273,30 273.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 919,00 1919.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 992,00 7992.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 475,00 16475.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 519,00 11519.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421534298740
+421534411740


labservice@labservice.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 103 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Ľubor Korpeľ
Adresa:
Lipová 34 Smižany 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Darina Korpeľová
Adresa:
Lipová 34 Smižany 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ľubor Korpeľ
Adresa:
Lipová 34 Smižany 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Darina Korpeľová
Adresa:
Lipová 34 Smižany 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AV Audit, s. r. o.
Adresa:
Karpatská 16 Spišská Nová Ves 05201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×