Dodávateľ

GAVAX, s.r.o.

Vranov nad Topľou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GAVAX, s.r.o.

IČO: 36495701

Adresa: Sídlisko 1. mája 65/13, Vranov nad Topľou

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9412

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. November 2018

Záznam platný do: 27. November 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 38 043,73 EUR 31 31
2017 16 150,67 EUR 20 20
2018 11 145,58 EUR 4 4
2019 60 031,84 EUR 5 5
2020 1 561,57 EUR 3 3
2021 11 830,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 38 043,73 EUR 31 31
2017 16 150,67 EUR 20 20
2018 11 145,58 EUR 4 4
2019 60 031,84 EUR 5 5
2020 1 561,57 EUR 3 3
2021 11 830,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 506,98 1506.98 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 876,00 876.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 15 217,63 15217.63 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 532,51 532.51 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 11 830,00 11830.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 2 544,92 2544.92 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 546,01 1546.01 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 4 163,87 4163.87 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 511,95 1511.95 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 4 001,66 4001.66 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 308,33 308.33 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 61 496,67 61496.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 6 14 280,24 14280.24 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 1 778,81 1778.81 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 499,17 499.17 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 233,33 233.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 784,00 784.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 3 751,99 3751.99 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 6 374,00 6374.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 119,92 119.92 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 2 550,25 2550.25 EUR
Ústav polymérov SAV 1 1 241,67 1241.67 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 429,17 429.17 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 710,31 710.31 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 349,00 349.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 125,00 125.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 605,00 605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzáver na skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 393,60 393.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Peroxid sodíka Technická univerzita v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 251,37 1251.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etylalkohol Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 659,60 2659.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie do chemického skladu 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 735,00 2735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 579,00 579.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny sklenený tovar - vzorkovnica na plyn Technická univerzita v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 336,00 4336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória pre riešenie výskumno-vedeckých projektov: Aplikácie biokrmív na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 074,33 18074.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 249,00 1249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 394,34 394.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etylalkohol 96% jemný a Acetón p.a. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 186,00 186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prachovnica so zabrúsenou sklenenou zátkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 656,00 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - svorka, závažie, držiak Technická univerzita v Košiciach 4 337,00 4337.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 214,00 1214.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo a labotatórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 408,73 408.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 237,00 237.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 483,10 483.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 59,75 59.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky, petriho misky, pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 722,00 722.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor vlhkosti a hliníkové misky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 236,00 1236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky a potreby do laboratória Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 881,00 881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne pomôcky; chemikálie pre analýzy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozpúšťadlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 316,00 316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, pomôcky z plastu a kovu, filtrácia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 652,00 652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový spotrebný materiál z plastu - petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76,80 76.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 666,00 1666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklo a chemikálie na laboratórne cvičenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 626,51 626.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 740,00 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - kadička, hodinové sklo, výveva, nuča s fritou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 260,40 260.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky a ochranné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 233,00 2233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol p.a. 96 %, Pufer ftalátový pH 4.0, Pufer fosfátový pH 7.0 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 388,80 388.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
etanol Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 313,50 313.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 051,77 1051.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 196,00 196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 875,00 2875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2018-2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10 300,00 10300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 286,86 286.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 736,00 2736.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a liehomery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych pomôcok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 599,22 1599.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie elektródy/sondy pre stanovenie vybraných ukazovateľov vo vodách Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 69 578,40 69578.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
Mikropipeta Fisherbrandt Elite Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 185,00 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - rozpúšťadlo S-316 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 705,60 705.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Extrakčné činidlo S-316 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 839,52 839.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skúmavky s guľatým dnom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Extrakčné činidlo S-316 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 684,00 684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná regeneračná Univerzitná nemocnica Bratislava 11 830,00 11830.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jaromír Gažo
Adresa:
Sídlisko 1. mája 65/13 Vranov nad Topľou 09301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Gažová
Adresa:
Sídlisko 1. mája 65/13 Vranov nad Topľou 09301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×