Dodávateľ

Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 47236060

Adresa: Miletičova 21, Bratislava

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4627

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Október 2020

Záznam platný do: 2. Október 2023

Posledná zmena: 3. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 557,00 EUR 1 1
2015 187 697,00 EUR 2 2
2016 1 436 706,76 EUR 12 12
2017 100 140,48 EUR 5 5
2018 13 402,72 EUR 3 3
2019 141 123,52 EUR 7 8
2020 24 759,24 EUR 3 3
2021 10 384,20 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 190 254,00 EUR 3 3
2016 1 292 120,76 EUR 11 11
2017 244 726,48 EUR 6 6
2018 13 402,72 EUR 3 3
2019 141 123,52 EUR 7 8
2020 17 808,24 EUR 2 2
2021 17 335,20 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 115 191,08 115191.08 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 83 953,00 83953.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 16 365,48 16365.48 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 50 702,00 50702.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 7 47 049,88 47049.88 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 9 540 417,72 540417.72 EUR
Slovenská národná knižnica 1 18 348,96 18348.96 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 875 000,00 875000.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 088,64 1088.64 EUR
Mesto Michalovce 1 632,76 632.76 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 557,00 2557.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 59 890,00 59890.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 2 100,00 2100.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 77 984,96 77984.96 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 23 330,00 23330.00 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 2 159,44 2159.44 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poistenie majetku MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 18 800,00 18800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 154 825,00 154825.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 303 462,00 303462.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku Dátového centra Centrum vedecko-technických informácií SR 76 130,00 76130.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Univerzita Komenského v Bratislave 875 000,00 875000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 144 586,00 144586.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Flotilové poistenie motorových vozidiel NBS na roky 2018 až 2020 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel Slovenská národná knižnica 18 800,00 18800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel Centrum vedecko-technických informácií SR 2 260,00 2260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Centrum vedecko-technických informácií SR 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel Slovenský pozemkový fond 78 000,00 78000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie Mesto Michalovce 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
havarijné poistenie motorových vozidiel Inšpektorát práce Bratislava 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov (PZP). Národné lesnícke centrum (NLC) 5 750,00 5750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel (HP). Národné lesnícke centrum (NLC) 5 716,67 5716.67 EUR 2016 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov (PZP). Národné lesnícke centrum (NLC) 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel (HP). Národné lesnícke centrum (NLC) 6 250,00 6250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel na 2 roky Centrum vedecko-technických informácií SR 4 450,00 4450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na 2 roky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 354,00 2354.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 680,52 3680.52 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 8 757,00 8757.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Ekonomická univerzita v Bratislave 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel (HP). Národné lesnícke centrum (NLC) 6 400,00 6400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 8 924,63 8924.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poistenie majetku ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 154 687,00 154687.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na 3 roky Centrum vedecko-technických informácií SR 3 670,00 3670.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel na 3 roky Centrum vedecko-technických informácií SR 9 236,00 9236.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 99 879,86 99879.86 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 668,32 13668.32 EUR 2019 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel (HP). Národné lesnícke centrum (NLC) 13 532,00 13532.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 9 202,00 9202.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Povinné zmluvné poistenie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 951,00 6951.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Havarijné poistenie motorových vozidiel (HP) Národné lesnícke centrum (NLC) 16 039,78 16039.78 EUR 2021 Služby Nie 1

viktoria.budinska@groupamagarancia.sk
peter.bezo@groupama.sk
denisa.kubovcova@groupama.sk
reka.KelemenBukovszky@groupama.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 404 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×