Dodávateľ

BAS Rudice spol. s r.o.

Rudice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BAS Rudice spol. s r.o.

IČO: 16343875

Adresa: č. p. 194, Rudice

Registračné číslo: 2018/6-PO-D7869

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2018

Záznam platný do: 22. Jún 2021

Posledná zmena: 23. Jún 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 594 004,00 EUR 2 3
2016 54 780,00 EUR 2 2
2017 400 842,00 EUR 1 1
2018 242 597,50 EUR 3 3
2019 26 000,00 EUR 1 1
2020 102 666,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 594 004,00 EUR 2 3
2016 54 780,00 EUR 2 2
2017 400 842,00 EUR 1 1
2018 193 677,50 EUR 2 2
2019 74 920,00 EUR 2 2
2020 102 666,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 257 229,17 257229.17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 848 231,00 848231.00 EUR
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 2 289 430,00 289430.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 26 000,00 26000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR prístroje III. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 77 830,00 77830.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórium chemických analýz Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 362 230,00 362230.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prvkové meradlo, Laserový prístroj pre identifikáciu látok, Batérie do XRF, Batérie do RAMAN Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 304 574,00 304574.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka meracích prístrojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
6 ks Ručný batériovo napájaný laserový prístroj pre identifikáciu látok Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 400 842,00 400842.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje na detekciu a rozbory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 165,20 61165.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 143 018,00 143018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka prístrojov, prostriedkov protichemickej ochrany jednotlivca a bio-detekčnej súpravy s indikačnými činidlami Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 239 000,00 239000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 354 000,00 354000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručný analyzátor prvkového chemického zloženia Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 31 212,00 31212.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spektrometer Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 148 140,00 148140.0 EUR 2020 Tovary Áno 1

fakturace@bas.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Ševčík
Adresa:
Rudice 314 Rudice 67906
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Ševčík
Adresa:
Rudice 194 Rudice 67906
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeňka Ševčíková
Adresa:
Rudice 194 Rudice 67906
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Ševčík
Adresa:
Rudice 314 Rudice 67906
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Ševčík
Adresa:
Rudice 194 Rudice 67906
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeňka Ševčíková
Adresa:
Rudice 194 Rudice 67906
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×