Dodávateľ

Impromat-Slov spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RICOH Slovakia s.r.o.

IČO: 31331785

Adresa: Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2184

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Február 2020

Záznam platný do: 6. Február 2023

Posledná zmena: 12. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 8 455,00 EUR 1 1
2013 13 185,00 EUR 5 5
2014 253 663,00 EUR 6 6
2015 201 414,00 EUR 2 2
2016 444 275,16 EUR 26 26
2017 441 964,00 EUR 12 12
2018 328 573,00 EUR 11 11
2019 139 218,33 EUR 4 4
2020 291 750,00 EUR 4 4
2021 60 239,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 275 303,00 EUR 12 12
2015 201 414,00 EUR 2 2
2016 444 275,16 EUR 26 26
2017 441 964,00 EUR 12 12
2018 328 573,00 EUR 11 11
2019 139 218,33 EUR 4 4
2020 334 540,00 EUR 5 5
2021 17 449,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 42 403,33 42403.33 EUR
Mesto Prešov 1 5 750,00 5750.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 5 002,00 5002.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 28 946,00 28946.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 4 083,33 4083.33 EUR
Mesto Rožňava 1 20 400,00 20400.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 411 187,00 411187.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 5 290,00 5290.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 113 633,00 113633.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 250,00 1250.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 270 750,00 270750.00 EUR
Mesto Piešťany 1 825,00 825.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 3 400,00 3400.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 33 455,83 33455.83 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 21 466,67 21466.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 42 790,00 42790.00 EUR
Mesto Nové Zámky 3 9 818,00 9818.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 140 000,00 140000.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 97 942,33 97942.33 EUR
Mesto Pezinok 1 46 575,00 46575.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 16 150,00 16150.00 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 10 241 732,00 241732.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 46 666,67 46666.67 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 99 800,00 99800.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 9 980,00 9980.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 26 190,00 26190.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 43 139,00 43139.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 3 218,00 3218.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 333,33 7333.33 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 320,00 320.00 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 33 000,00 33000.00 EUR
Ing. Želmíra Macháčková 1 118 950,00 118950.00 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 117 000,00 117000.00 EUR
Okresný súd Humenné 1 1 250,00 1250.00 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 540,00 540.00 EUR
Pixer s. r. o. 1 112 500,00 112500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kopírovacie zariadenia - prenájom Mesto Liptovský Mikuláš 45 700,00 45700.0 EUR 2014 Služby Nie 1
"Tlačový systém MsÚ Pezinok" Mesto Pezinok 69 583,00 69583.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 140 000,00 140000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a faxov pre NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 79 000,00 79000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení schopných tlače, skenovania a kopírovania vrátane kompletného servisného pokrytia Trenčiansky samosprávny kraj 134 409,00 134409.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie multifunkčných kopírovacích strojov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 94 000,00 94000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 55 370,00 55370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, farbiace pásky, kazety a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, faxov a kopírovacích zariadení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 754,00 22754.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 8 455,00 8455.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 880,00 4880.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 555,00 4555.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 266,00 1266.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 344,00 2344.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 5 143,00 5143.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 140,00 140.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradnych dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 972,00 1972.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Kopírovacie zariadenia - prenájom Mesto Rožňava 20 400,00 20400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Digitálny tlačový stroj Ing. Želmíra Macháčková 118 950,00 118950.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby produkčných multifunkčných tlačových zariadení vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a tonerov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 100 693,00 100693.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup kopírovacieho stroja Generálna prokuratúra SR 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenájom čiernobielych a farebných multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Výskumná agentúra 175 000,00 175000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup farebných multifunkčných kopírovacích strojov RICOH MP C2011SP Slovenský pozemkový fond 28 000,00 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nájom a servis čiernobieleho digitálneho tlačového stroja s možnosťou kopírovania a skenovania Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj čiernobiely Mesto Piešťany 1 475,00 1475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 231,00 1231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie bizhub C308 alebo ekvivalent Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 830,00 4830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovacie stroje 2016 Mesto Prešov 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Národný bezpečnostný úrad 48 528,00 48528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia na kopírovanie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 6 670,00 6670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenský stroj Centrum vedecko-technických informácií SR 36 336,00 36336.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Multifunkčné zariadenie alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie čierno-biele formát A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 914,92 2914.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie farebné A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 959,96 25959.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné kopírovacie zariadenia pre kancelárske účely Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 578,00 1578.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenský stroj - Produkčný digitálny čiernobiely multifunkčný systém Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčného zariadenia A4/A3 a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 847,00 3847.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup 8 ks farebných multifunkčných kopírovacích strojov Slovenský pozemkový fond 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačových zariadení a s tým súvisiace služby Agentúra na podporu výskumu a vývoja 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
fotokopírovacie zariadenie Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovacia služba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 7 310,00 7310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom farebného laserového multifunkčného zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 558,00 15558.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 812,00 1812.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprografické služby na území SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 159 320,00 159320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 195,80 1195.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nájom s právom kúpy prenajatej veci: Laserové farebné a čiernobiele produkčné digitálne tlačové zariadenia Centrum polygrafických služieb 133 573,00 133573.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa tovaru na splátky a servis farebného digitálneho tlačiarenského stroja Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 57 800,00 57800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka komplexného tlačového riešenia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 70 000,00 70000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Multifunkčné zariadenie Mesto Nové Zámky 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mutifunkčné zariadenia Slovenská konsolidačná, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné tlačiarne Národný bezpečnostný úrad 17 568,00 17568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava , údržba , servis kancelárskych strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis digitálnych fotokopírovacích strojov RICOH Ekonomická univerzita v Bratislave 23 580,00 23580.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 940,00 1940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Mesto Nové Zámky 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Ekonomická univerzita v Bratislave 1 176,00 1176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Mesto Nové Zámky 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
4-ročný servis multifunkčných zariadení RICOH NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 75 257,00 75257.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 880,00 1880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 114 200,00 114200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
diagnostika porúch a nacenenie opráv porúch čierno-bielych a farebných fotokopírovacích strojov RICOH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70,00 70.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava , údržba , servis kancelárskych strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 7 184,00 7184.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis digitálnych fotokopírovacích strojov RICOH Ekonomická univerzita v Bratislave 23 731,00 23731.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Laserová farebná produkčná tlačiareň formátu SRA3 Pixer s. r. o. 158 316,00 158316.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis digitálnych fotokopírovacích strojov RICOH Ekonomická univerzita v Bratislave 23 731,00 23731.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom tlačiarenskej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 165 000,00 165000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarenskej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 165 000,00 165000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálne multifunkčné zariadenie na farebnú tlač s ročným servisom Univerzita Komenského v Bratislave 90 000,00 90000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis digitálnych fotokopírovacích strojov RICOH Ekonomická univerzita v Bratislave 20 940,00 20940.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 290 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
David Mills
Adresa:
Surrey, Samphire House, Eden Meadows Oxted RH89HS
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicola Clare Downing
Adresa:
Caelian Place, St. Stephens Avenue 2 St Albans AL34FD
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stephen Landsbury Palmer
Adresa:
Lancaster Avenue 20 Guildford GU13JR
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Yoshinori Yamashita
Adresa:
Ginza, Chuo-ku 8-13-1 Tokyo 104-8222
Krajina:
Japonsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
20. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivan Konečný
Adresa:
Dlouhá 371 Šlapanice 664 51
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicola Clare Downing
Adresa:
Caelian Place, St. Stephens Avenue 2 St Albans AL34FD
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
GBC I, Galvaniho 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 20.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×