Dodávateľ

Metrohm Slovensko, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Metrohm Slovensko, s. r. o.

IČO: 45238553

Adresa: Galvaniho 12, Bratislava

Registračné číslo: 2017/2-PO-E3586

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Február 2017

Záznam platný do: 3. Február 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 149 856,00 EUR 1 1
2016 6 711,00 EUR 2 2
2017 26 883,00 EUR 2 2
2018 12 307,00 EUR 1 1
2019 1 734,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 149 856,00 EUR 1 1
2016 6 711,00 EUR 2 2
2017 26 883,00 EUR 2 2
2018 12 307,00 EUR 1 1
2019 1 734,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 149 856,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 28 617,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 6 711,00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 12 307,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenia pre vybavenie laboratórií FCHPT - Univerzitný vedecký park STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 327 786,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
663 VA Stand for Metrohm Autolab (Eco Chemie) potentiostats* Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 112,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samostatná Pt pomocná elektróda na polarografický stojan Metrohm 663 VA alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multikanálový Potenciostat/Galvanostat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 999,99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uhlíkové mikroelektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický potenciometrický titrátor Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 839,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 110,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421907186968


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 11 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Láska
Adresa:
Ľudovíta Rajtera 39 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bernhard Moser
Adresa:
Peter Rosegger Gasse 2 Klosterneuburg 3400
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bernhard Moser
Adresa:
Peter Rosegger Gasse 2 Klosterneuburg 3400
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 29.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×