Dodávateľ

EXIMA, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EXIMA, spol. s r.o.

IČO: 31622666

Adresa: Lazovná 52, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/3-PO-C8963

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Marec 2020

Záznam platný do: 14. Marec 2023

Posledná zmena: 25. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 787 524,00 EUR 8 8
2016 68 731,00 EUR 1 1
2018 458 807,00 EUR 5 7
2019 834 271,67 EUR 8 8
2020 71 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 787 524,00 EUR 8 8
2016 68 731,00 EUR 1 1
2018 408 809,00 EUR 4 5
2019 846 469,67 EUR 8 9
2020 108 800,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 177 607,00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 99 166,67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 37 800,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 7 287 925,00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 68 731,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 16 500,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 93 000,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 576 352,00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 199 800,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 71 180,00 EUR
EUROPALT plus, spol. s r.o. 1 79 000,00 EUR
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 1 250 000,00 EUR
SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 1 66 100,00 EUR
Financial Hotels Management, s.r.o. 1 65 787,00 EUR
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 1 21 285,00 EUR
Letisko Piešťany, a.s. 1 39 100,00 EUR
OVOZELA, družstvo 1 71 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom interiérové a exteriérové vybavenie SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 67 980,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia interiérového vybavenia Hotela HORIZONT TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 285 015,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Separátor (odlučovač) ropných produktov s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 304 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 760 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie reštaurácie a kaviarne a technické vybavenie hotela Financial Hotels Management, s.r.o. 340 227,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Separátor (odlučovač) ropných produktov s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 630 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Historický mobiliár pre palác BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576 352,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Revitalizácia hotelových a reštauračných služieb ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 176 585,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výskumné centrum potenciálu biomasy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986 831,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 609,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Rotačný stôl s tepelnou komorou Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 64 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spectrophotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 940,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 858 034,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 998,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Vysokotlakové čistiace zariadenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 98 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
RTG pre príručnú batožinu, detektor výbušnín, zariadenie pre kontrolu tekutín, gélov, pást a aerosolov Letisko Piešťany, a.s. 134 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 425,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výzbrojný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 465 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
"FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 340 440,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Manuálne rotačný stôl Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 536,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D skener a 3D tlačiareň EUROPALT plus, spol. s r.o. 135 337,67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Sklad emulzie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 147 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém vysokotlakovej vodnej hmly pre skleník OVOZELA, družstvo 94 085,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

exima@psgnetbb.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Antalič
Adresa:
Lazovná 52 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Antalič
Adresa:
Lazovná 52 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Katarína Barinová
Adresa:
Internátna 35 Banská Bystrica 974 04

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×