Dodávateľ

AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným

Prievidza
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31593356

Adresa: Ulica Stavbárov 21, Prievidza

Registračné číslo: 2018/12-PO-D9748

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. December 2018

Záznam platný do: 1. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 35 623,16 EUR 4 4
2017 32 064,14 EUR 4 4
2019 3 092,39 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 35 623,16 EUR 4 4
2017 32 064,14 EUR 4 4
2019 3 092,39 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 8 206,54 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 30 594,00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 25 000,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 4 424,98 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 2 554,17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístroj dýchací únikový S-CAP-Air, alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 970,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj dýchací únikový S-CAP-Air, alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 622,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a spotrebný materiál do vysokotlakových vzduchových kompresorov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 43 882,12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autonómny vzduchový dýchací prístroj s pretlakom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odborné oboznamovanie a informovanie (školenie) zamestnancov a praktický výcvik v používaní izolačných dýchacích prístrojov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 395,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Autonómne a únikové dýchacie prístroje Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maska SPIROMATIC S s dýchacím ventilom k diaľkovému dýchaciemu prístroju Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 651,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokotlaký kompresor typ ASTRA V3 alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 30 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Opravy a údržba individuálnych dýchacích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 175,68 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a revízie dýchacích prístrojov a príslušenstva značky Saturn a Spiromatic. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup filtračných patrón Štandard do kompresorov značky Astra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 187,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka vysokotlakového kompresora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 348,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 222 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Chrenko
Adresa:
Poľná 61 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Brzáč
Adresa:
Úzka 1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Brzáč
Adresa:
Úzka 1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
15. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Chrenko
Adresa:
Poľná 61 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Brzáč
Adresa:
Úzka 1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIDAP s.r.o.
Adresa:
Hodžu 1 Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 15.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×