Dodávateľ

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Šamorín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

IČO: 36231738

Adresa: Bratislavská 37, Šamorín

Registračné číslo: 2019/8-PO-D837

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. August 2019

Záznam platný do: 14. August 2022

Posledná zmena: 15. August 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 187 064,00 EUR 3 3
2016 198 755,00 EUR 1 1
2018 659 383,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 187 064,00 EUR 3 3
2016 198 755,00 EUR 1 1
2018 659 383,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Trnavský samosprávny kraj 2 440 519,00 EUR
Mesto Šamorín 1 376 917,00 EUR
Obec Štvrtok na Ostrove 1 282 466,00 EUR
TERMÁL s.r.o. 1 746 545,00 EUR
Obec Rohovce 1 198 755,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 47 086,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 508 861,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Budova “D” – Prístavba plaveckého bazéna 25 m TERMÁL s.r.o. od 30 000,00 do 865 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Rohovce vrátane zatepľovania. Obec Rohovce 167 307,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy, Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy Obec Štvrtok na Ostrove 246 444,00 EUR 2018 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY GAZDOVSKÝ RAD V MESTE ŠAMORÍN II Mesto Šamorín 376 917,00 EUR 2018 Práce Áno 1




+421315902404

+421918770770

+421918404139

+421315527838/5910566

+421315527838

+421918770770


ospds@stonline.sk
osp@ospdanubiusds.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. arch. Tomáš Vörös
Adresa:
Ulica Sándora Petőfiho 5 Dunajská Streda 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
10. Júl 1976
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017

Meno:
Ing. Karol Vörös
Adresa:
Veľký Lég Lehnice 930 37
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Marec 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017

Meno:
Tomáš Vörös
Adresa:
Veľký Leg 521 Lehnice 93037
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Silvia Bukorová
Adresa:
Mliečňanská 52 Šamorín 93101
Meno:
ŠERFEL & Partners, s. r. o.
Adresa:
Žellova 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.10.2019 do:

Stiahni



Záznam platný od: 19.06.2017 do: 1.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×