Dodávateľ

LAPERR spol. s r.o.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LAPERR spol. s r.o.

IČO: 31572316

Adresa: Podtatranského 8, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2017/5-PO-C9670

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Máj 2017

Záznam platný do: 17. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2008 462 604,00 EUR 1 1
2015 9 447 537,00 EUR 10 15
2016 122 814,54 EUR 6 6
2017 240 234,00 EUR 3 3
2018 3 459 138,00 EUR 5 5
2019 4 950,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 808 293,00 EUR 1 2
2016 1 382 054,54 EUR 10 11
2017 1 235 216,00 EUR 7 9
2018 3 474 475,00 EUR 5 6
2019 837 239,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Žilinský samosprávny kraj 15 9 447 537,00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 3 913 412,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 47 470,00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 87 104,00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 16 500,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 207 810,00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 11 990,00 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 1 5 454,54 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 469 142,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 7 435 413,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 380 133,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 246 090,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 260 595,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 200 886,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 436 154,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 244 957,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 197 225,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 450 542,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 58 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 8 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli na zimnú údržbu ciest a chodníkov Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 19 681,25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 202 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 73 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Trnavský samosprávny kraj 100 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 3 000 123,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
SILPO -15, rozmrazovací prostriedok na zimnú údržbu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka CC road® - 77%, chlorid vápenatý - vločky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 369 685,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
SILPO -15, rozmrazovací prostriedok na zimnú údržbu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 462 604,00 EUR 2008 Tovary Nie 1
+421445520303


razus@laperr.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Rázus
Adresa:
Kpt. Nálepky 8 Kopřivnice 74221
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Rázus
Adresa:
Hrušková 2 Liptovský Mikuláš 031 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ružena Rázusová
Adresa:
Podtatranského 8 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Rázus
Adresa:
Kpt. Nálepky 8 Kopřivnice 74221
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
13. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ružena Rázusová
Adresa:
Podtatranského 8 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JANČI & Partners s.r.o.
Adresa:
Belopotockého 2 Liptovský Mikuláš 031 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 13.05.2019 do: 15.07.2019

StiahniZáznam platný od: 8.06.2017 do: 13.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×