Dodávateľ

REPRE s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REPRE, s.r.o.

IČO: 35810122

Adresa: Vlčie hrdlo 61, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2961

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. November 2019

Záznam platný do: 22. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 59 293,55 EUR 26 26
2017 19 689,13 EUR 18 18
2018 29 290,86 EUR 8 8
2019 83 588,67 EUR 11 11
2020 178,33 EUR 2 2
2021 4 713,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 59 293,55 EUR 26 26
2017 19 689,13 EUR 18 18
2018 29 290,86 EUR 8 8
2019 83 588,67 EUR 11 11
2020 178,33 EUR 2 2
2021 4 713,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 20 366,67 20366.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 967,50 967.50 EUR
Mesto Žilina 1 3 460,00 3460.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 433,00 433.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 315,00 315.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 308,33 1308.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 1 221,90 1221.90 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 6 250,00 6250.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 5 528,33 5528.33 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 3 223,33 3223.33 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 3 138,35 3138.35 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 370,00 370.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 719,99 719.99 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 26 666,67 26666.67 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 48 442,00 48442.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 2 776,50 2776.50 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 195,83 195.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 108,33 1108.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 3 395,83 3395.83 EUR
IUVENTA 1 294,17 294.17 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 333,33 1333.33 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 13 666,67 13666.67 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 15 000,00 15000.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 687,50 687.50 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 41,66 41.66 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 430,00 1430.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 2 831,33 2831.33 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 3 208,33 3208.33 EUR
Ústav polymérov SAV 1 158,33 158.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 4 083,33 4083.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 115,83 1115.83 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 22 000,00 22000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 157,50 157.50 EUR
Centrum voľného času 1 858,33 858.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Reklamné tričká s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 330,00 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 355,00 355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné reprezentačné materiály Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
diáre na rok 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 927,20 927.2 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tričko s krátkym rukávom Centrum voľného času 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné, reklamné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 133,80 1133.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný materiál do e-shopu s potlačou loga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúrky na krk na visačky s potlačou v grafickej úprave a puzdrom na visačku Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné materiály projektu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 575,00 575.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 2 787,12 2787.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 186,00 3186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč 8 GB s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestovné kufre Národný bezpečnostný úrad 3 930,00 3930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre 2017 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendár stolový- pracovný, Diar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diáre a kalendáre Ústav polymérov SAV 203,00 203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie dodávateľa na propagačné predmety so zobrazením povinných log za účelom prezentácie Operačného programu Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 17 668,90 17668.9 EUR 2016 Tovary Áno 1
Diáre na rok 2017 s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 442,00 442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou - hrnček a pero Ekonomická univerzita v Bratislave 282,00 282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 621,13 621.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov a diárov 2017 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 18 190,75 18190.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné plánovacie kalendáre stolové 2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pánskych košieľ a dámskych blúzok Úrad vlády Slovenskej republiky 2 652,48 2652.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odznaky s motívom Kancelária prezidenta SR 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 762,46 2762.46 EUR 2017 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - termohrnček s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 354,00 354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 2 964,50 2964.5 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 332,00 1332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál s potlačou Trenčianske múzeum v Trenčíne 11 399,47 11399.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 488,30 488.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný 5 mesačný kalendár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamný predmet s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 496,74 1496.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 415,00 1415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový pracovný kalendár, Diare Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 975,43 5975.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 612,40 612.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamný predmet s potlačou - pero Ekonomická univerzita v Bratislave 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné bavlnené tričká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 133,00 133.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a potlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 1 234,00 1234.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamný a propagačný materiál s potlačou Centrum vedecko-technických informácií SR 33 706,63 33706.63 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 1 177,40 1177.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 IUVENTA 354,00 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61,00 61.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perá s gravírovaním, resp. potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 38 496,00 38496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 48 442,00 48442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľuč + dáta Ekonomická univerzita v Bratislave 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 995,04 995.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné mikiny vrátane výšivky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 138,00 1138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 353,00 1353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sťahovacie vrecko so šnúrkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 122,00 122.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nástenný 5 mesačný kalendár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 270,00 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typu FFP2 a FFP3 jednorazový, bez výdychového ventilu ventilu Mesto Žilina 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 240,00 3240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421245524594


repre@repre.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 103 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Glvač
Adresa:
Kazanská 5/b Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×