CPV kód

30190000-7

Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 42 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 7 645 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 25 243 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 49 015 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 9 399 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 059 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 1 761 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 2 620 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 2 051 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 383 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 3 407 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 1 308 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 266 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 39 680 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 036 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 4 291 EUR
Mesto Stupava 2 10 511 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 87 892 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 44 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 79 EUR
Okresný súd Nitra 1 2 260 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 4 129 EUR
Slovenská národná knižnica 1 290 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 419 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 98 953 EUR
Mesto Šaľa 3 24 570 EUR
Mesto Partizánske 11 5 502 EUR
Slovenské národné múzeum 3 1 479 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 29 475 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 733 EUR
Mesto Senec 44 18 520 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 145 EUR
Mesto Hlohovec 1 1 696 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 224 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 21 7 600 672 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 2 667 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 241 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 187 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 18 5 794 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 2 346 EUR
Ústav polymérov SAV 1 148 EUR
Národný onkologický ústav 50 131 748 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 2 552 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 34 070 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 9 7 268 EUR
Obec Blahová 2 922 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 618 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 4 81 258 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 1 287 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 3 584 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 403 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 4 519 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 142 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 1 916 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 2 1 057 EUR
Štátny pedagogický ústav 3 8 718 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 1 391 EUR
Úrad vládneho auditu 5 22 824 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 73 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 550 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 740 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 32 74 973 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 70 65 250 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 1 310 EUR
Xepap, spol. s r.o. 27 7 609 307 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 7 50 177 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 8 255 EUR
ITSK, s.r.o. 6 15 325 EUR
Ján Janec UNI-JAS 1 85 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 5 9 245 EUR
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. 1 5 666 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 22 247 623 EUR
Nussy, s.r.o. 1 81 667 EUR
PAPERA s.r.o. 1 80 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 3 1 955 EUR
Next Team, s.r.o. 1 158 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 3 299 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 18 14 162 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 1 6 175 EUR
KRIDLA s.r.o 3 1 859 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 2 1 113 EUR
One Print s.r.o. 1 403 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 1 118 EUR
VICOM s.r.o. 1 2 857 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 442 EUR
IKARO s.r.o. 1 1 975 EUR
VERDI, s. r. o. 35 107 202 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 44 EUR
Delicious MEDIA s.r.o 1 145 EUR
Ján Volf 7 16 012 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 208 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 1 160 EUR
Control + C, s. r. o. 1 241 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 2 090 EUR
Alfa office, s r.o. 1 148 EUR
LK Consult, s. r. o. 1 3 224 EUR
ARKA, a.s. 6 2 416 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 11 664 EUR
Tribiano s. r. o. 2 184 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 61 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 2 562 EUR
X logistics, s.r.o. 1 98 EUR
Viktor Csóri - ARROW 1 58 EUR
MIPA MI, s.r.o. 1 2 346 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 40 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 57 141 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 166 163 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 79 191 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 80 954 EUR 2012 Tovary Nie 1
Papier, kancelárske potreby a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 051 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 480 123 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 279 700 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 108 487 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávanie kancelárskych potrieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 140 000 000 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 86 029 EUR 2012 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 653 462 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 235 420 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 142 999 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148 215 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 116 901 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 82 780 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Blahová 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, diáre, toaletný papier, kuchynské utierky.I/16 Národný onkologický ústav 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll-up Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, batérie I/16 Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, vrecká HDPE, čistiace potreby, hygienické potreby, spotrebný materiál.I/16 Národný onkologický ústav 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 698 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, jedálenské potreby, čistiace potreby, spotrebná materiál Národný onkologický ústav 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, vrecia HDPE, čistiace potreby, hygienické potreby, batérie, spotrebný materiál Národný onkologický ústav 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rezačka papiera Kancelária prezidenta SR 396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rezačka papiera Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, vrecia, hygienické potreby, čistiace potreby, servítky, batérie Národný onkologický ústav 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, vrecia HDPE, hygienické potreby, čistiace potreby Národný onkologický ústav 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, batérie Národný onkologický ústav 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby Národný onkologický ústav 3 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, vrecia, čistiace potreby, kuchynské potreby, batérie Národný onkologický ústav 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 2 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, jedálenské potreby, čistiace potreby, spotrebná materiál Národný onkologický ústav 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny pedagogický ústav 4 717 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, vrecia, hygienické potreby, čistiace potreby, batérie Národný onkologický ústav 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebná materiál Národný onkologický ústav 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Národný onkologický ústav 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, kartotéky, spotrebný materiál Národný onkologický ústav 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, batérie, kreslá, lampy, plastový riad Národný onkologický ústav 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace,kancelárske potreby, lampy, obrúsky, poháre. Národný onkologický ústav 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a čistiace prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby kancelárske, pracovné, čistiace a hygienické Národný onkologický ústav 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Euroobal A4 a poradač UNIVERZITA J. SELYEHO 1 569 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebný materiál Národný onkologický ústav 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a kuchynské potreby Národný onkologický ústav 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebný materiál Národný onkologický ústav 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
viazací stroj NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby kancelárske, sanitárne, prevádzkové. Národný onkologický ústav 3 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacia technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacia technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske, kuchynské a čistiace potreby, prevádzkový materiál Národný onkologický ústav 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a kuchynské potreby, hygiena Národný onkologický ústav 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 622 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 189 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 1 066 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygienické potreby, pracovné rukavice, spotrebný materiál Národný onkologický ústav 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
viazací stroj NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKE POTREBY Úrad pre verejné obstarávanie 43 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 524 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívna škatuľa II/350 Okresný súd Nitra 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúče s podtalačou Štátny pedagogický ústav 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Slovenské národné múzeum 48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Fellowes 60Cs LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Fellowes 60Cs LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Fellowes 60Cs Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 703 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby, tonery - dodávanie počas 12 mesiacov Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, zásobník utierky ZZ Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 644 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná konvica, kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 222 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné tašky, guľôčkové perá, farebná tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 434 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, reklamné predmety s Logom firmy Štátny pedagogický ústav 6 202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotúčová veľkoformátová rezačka Slovenské národné múzeum 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 493 EUR 2016 Tovary Nie 1
tekuté lepidlo Okresný súd Banská Bystrica 3 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Kancelárske potreby a iné produkty“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 19 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Blahová EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 20 166 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 123 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna rotačná rezačka pre firemné použitie Ústav polymérov SAV 273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 241 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kĺbový stojan pod telefón Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Stupava 6 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál II.17 Národný onkologický ústav 4 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál III.17 Národný onkologický ústav 2 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 2 843 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dierovač Pulsar +300 a viazač Helios 30 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 9 027 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 1 684 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Stupava 5 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 889 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárskej potreby Mesto Partizánske 881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál III. Národný onkologický ústav 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál II. Národný onkologický ústav 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál - etikety Národný onkologický ústav 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika s príslušenstvom-atramentové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 181 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 414 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 213 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 709 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 343 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 897 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém pre vyraďovanie dát na tlačový hárok a formátovanie tlačových hárkov vrátane spotrebného materiálu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Kancelárske potreby“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 22 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová hobby rezačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky skartovač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papierenský tovar Úrad vládneho auditu 1 926 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nôž do rezačky papiera IDEAL 4850-95EP Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 189 EUR 2017 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKE POTREBY Úrad pre verejné obstarávanie 42 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby -kalendár stolový rok 2018 ,guľičkove pero Národný onkologický ústav 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 2 181 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné tabuľky A5 na dvere + tubus na poster teleskopický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 223 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 724 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 3 428 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 1 787 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 173 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky tovar a iné produkty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 17 500 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 461 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 3 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 736 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 12 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa – interaktívny mobilný monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 052 EUR 2018 Tovary Áno 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 3 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 736 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diskrétne obálky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 997 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenské národné múzeum 2 607 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 249 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál - etikety Národný onkologický ústav 2 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 4 018 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikročípy na identifikáciu zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národný onkologický ústav 4 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka, rezačka Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národný onkologický ústav 7 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, UNIVERZITA J. SELYEHO 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Natieraný papier a kartón na obálky na digitálnu tlač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 469 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 367 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diskrétne obálky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovací stroj, rezačka papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 124 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 2 093 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 903 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 4 866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 5 655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Úrad pre verejné obstarávanie 26 709 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 195 EUR 2018 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská inšpekcia životného prostredia 11 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186 894 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikročípy na identifikáciu zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 557 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 421 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 5 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 15 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny kancelársky materiál Národný onkologický ústav 10 498 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veterinárny lekársky predpis Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 432 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 882 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Nitriansky samosprávny kraj 11 904 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 767 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby Národný onkologický ústav 10 108 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technická univerzita v Košiciach 106 070 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 666 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 190 818 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 98 032 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 150 748 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rôzne kancelárske potreby Národný onkologický ústav 9 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Národný onkologický ústav 6 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 948 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Manutan Penelope Top Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 3 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Úrad pre verejné obstarávanie 42 198 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 997 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Časť I Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 189 229 EUR 2019 Tovary Áno 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 460 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikročípy na identifikáciu zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 357 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 954 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 1 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 187 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 800 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 11 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3 920 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 430 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×