Dodávateľ

MED - ART, spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MED - ART, spol. s r.o.

IČO: 34113924

Adresa: Hornočermánska4 4, Nitra

Registračné číslo: 2017/4-PO-C9232

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Apríl 2017

Záznam platný do: 16. Apríl 2020

Posledná zmena: 8. December 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 116 715,00 EUR 20 122
2015 40 475 158,00 EUR 28 83
2016 12 280 894,00 EUR 21 116
2017 1 000 217,00 EUR 2 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 361 107,00 EUR 17 112
2015 34 302 938,00 EUR 21 52
2016 14 205 671,00 EUR 23 148
2017 7 003 268,00 EUR 8 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 3 384 952,00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 8 720 892,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 23 522,00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 85 718,00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 46 016 606,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 23 1 066 696,00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 6 470 888,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 170 4 190 374,00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 908 310,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 1 292 830,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 78 465 091,00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 986 595,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 129 331,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 108 229,00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 22 950,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kortikosteroidy na systémové použitie pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 17 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 19 600,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup liekov - liečivá na KVS, dýchací systém, hormóny a anestetiká Fakultná nemocnica Trnava 172 755,00 EUR 2016 Tovary Nie 4
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 107 515,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre obštrukčné ochorenia dýchacích ciest pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 130 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 39 500,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Jednorazové detské plienky Detská fakultná nemocnica Košice 37 959,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kortikosteroidy na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 922,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Anestetiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 835,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 92 440,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 64 400,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Liečivá pre srdcovocievny systém Univerzitná nemocnica Martin 88 317,00 EUR 2014 Tovary Nie 5
Kontrastné látky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 48 768,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá na systémové použitie Nemocnica Poprad a. s. od 55 000,00 do 76 100,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Liečivá - Tráviaci trakt a metabolizmus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 140 793,00 EUR 2015 Tovary Nie 5
Liečivá Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 426,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Systémové hormonálne prípravky Univerzitná nemocnica Martin 97 602,00 EUR 2014 Tovary Nie 4
Systémové hormonálne prípravky Univerzitná nemocnica Martin 97 602,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Liečivá pre obštrukčné ochorenia dýchacích ciest pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 109 948,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 105 781,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Antimykotiká a antivírusové prostriedky na systémové použitie a imunoglobulíny Univerzitná nemocnica Martin 194 028,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23 288 792,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 067 970,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál pre vákuový systém liečenia rán. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 402 555,00 EUR 2015 Tovary Nie 3
Lieky ATC skupiny L04AC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 680 277,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 672 138,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Liečivá pre zmyslové orgány Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 192,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 352,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 705,00 EUR 2015 Tovary Nie 9
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 681 545,00 EUR 2016 Tovary Nie 36
Lieky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 150 531,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 561 466,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 38
Lieky 2016 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 348 681,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 268 391,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 141 051,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÝCIU; č. 3. OFTALMOLOGIKÁ; č. 4. VAZODILATANCIA; č. 5. HYPOTENZÍVA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 226 934,00 EUR 2014 Tovary Nie 33
Analgetiká, imunosupresíva Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 388,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Antacidá, antiulceróza, antihemoragiká, antimykotiká na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 64 903,00 EUR 2014 Tovary Áno 5
Psycholeptiká, kardiaká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 118,00 EUR 2014 Tovary Áno 12
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 983 781,00 EUR 2014 Tovary Nie 29
Kontrastné látky pre katetrizačné rádiologické vyšetrenie kardiovaskulárneho systému Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 238 822,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Antacidá, antiulceróza, antihemoragiká, antimykotiká na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 53 865,00 EUR 2014 Tovary Áno 5
Analgetika, imunosupresíva Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 820,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Psycholeptiká, kardiaká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 960,00 EUR 2014 Tovary Áno 11
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Univerzitná nemocnica Martin 155 879,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 966 931,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 754 429,00 EUR 2014 Tovary Nie 5
KONTRASTNÉ LÁTKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 466 999,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Liečivá pre zmyslové orgány - oftalmologiká Nemocnica Poprad a. s. 386 912,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 539 735,00 EUR 2015 Tovary Nie 11
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 844 685,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 533 985,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 911 099,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 271 880,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 844 685,00 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kúpa liekov indikačných skupín: č.1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č. 2. ANTIREUMATIKÁ, č. 3. CHEMOTERAPEUTIKÁ, č. 4. VAZOPRESORIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 444,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
ZP pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 530 702,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.. Predmet zákazky je rozdelený na 34 častí. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 191 671,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. SAPASMOLYTIKÁ, č. 2. ANTIDOTUM, č. 3. SYMPATOMIMETIKÁ, č. 4. VITAMÍNY, č. 5. VARIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 978 209,00 EUR 2015 Tovary Nie 20
Leiky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 822 198,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 908 846,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá pre zmyslové orgány - oftalmologiká Nemocnica Poprad a. s. 470 574,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 221 916,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Liečivá pre zmyslové orgány Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 949,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 296,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 334 284,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 067 970,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 700 297,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Antianemické prípravky a antihemoragiká Univerzitná nemocnica Martin 751 187,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 88 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PharmDr. Ján Holec
Adresa:
Poničanova 1016/5 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. Február 1957
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017

Meno:
Mgr. Hilda Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. Marec 1957
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017

Meno:
Mgr. Alena Holecová
Adresa:
Poničanova 1016/5 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. September 1956
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017

Meno:
PharmDr. Ján Holec
Adresa:
Poničanova 1016/5 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. Február 1957
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017

Meno:
Mgr. Hilda Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. Marec 1957
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Pri parku 8 Maňa 941 45

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×