Dodávateľ

LK Consult, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LK Consult, s. r. o.

IČO: 50246445

Adresa: Tolstého 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2016/6-PO-E1532

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Jún 2016

Záznam platný do: 10. Jún 2019

Posledná zmena: 15. Jún 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 182,92 EUR 1 1
2017 203 131,00 EUR 13 13
2018 103 380,86 EUR 11 11
2019 2 916,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 182,92 EUR 1 1
2017 203 131,00 EUR 13 13
2018 103 380,86 EUR 11 11
2019 2 916,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 3 223,99 EUR
Mesto Trnava 1 15 142,50 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 188,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 229,00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 14 400,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 183,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 4 329,17 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 839,20 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 5 791,67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 3 833,00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 5 200,00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 6 075,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 3 833,33 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 25 795,00 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 1 500,00 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 2 600,00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 570,00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 182,92 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 18 000,00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 11 800,00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 11 980,00 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 42 916,67 EUR
Centrum právnej pomoci 1 0,00 EUR
Združenie obcí Bánovecko 1 129 999,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 28 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky otočné Ministerstvo financií Slovenskej republiky 11 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 872,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky II. Centrum právnej pomoci 13 080,48 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky II. Okresný súd Banská Bystrica 22 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Elektrotechnický ústav SAV 7 020,08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup záhradných kompostérov do 800 l Združenie obcí Bánovecko 136 450,20 EUR 2017 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 46 955,48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 496,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 777,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školskú jedáleň Stredná odborná škola služieb a lesníctva 11 980,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Pôdohospodárska platobná agentúra 13 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 224,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 008,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 6 198,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové dvere jednokrídlové plné a presklené Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 7 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl, Kontajner ku stolu, Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 099,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Trnava 19 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-šatníková skriňa kombinovaná "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 73 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 22 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslo záťažové Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 688,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľuboslav Kurta
Adresa:
Beňadická 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×