Dodávateľ

Uniatest Trade, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Veríme v Zábavu, s.r.o.

IČO: 46167145

Adresa: Pod Brezinou 3745/86, Trenčín

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9835

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Február 2019

Záznam platný do: 11. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 26 882,50 EUR 4 4
2017 11 750,00 EUR 2 2
2018 1 733,34 EUR 2 2
2019 14 449,17 EUR 3 3
2020 133 315,67 EUR 5 5
2021 726 699,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 26 882,50 EUR 4 4
2017 11 750,00 EUR 2 2
2018 1 733,34 EUR 2 2
2019 14 449,17 EUR 3 3
2020 133 315,67 EUR 5 5
2021 726 699,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Topoľčany 1 7 000,00 7000.00 EUR
Mesto Nitra 3 44 249,00 44249.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 81 666,67 81666.67 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 5 400,00 5400.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 629 942,00 629942.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 1 458,33 1458.33 EUR
Mesto Trenčín 2 96 757,00 96757.00 EUR
Mesto Púchov 2 17 348,34 17348.34 EUR
Obec Kružlov 1 6 416,67 6416.67 EUR
Obec Smižany 1 5 333,33 5333.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 7 400,00 7400.00 EUR
Stredná odborná škola 1 6 125,00 6125.00 EUR
Obec Kojatice 2 1 733,34 1733.34 EUR
Gymnázium 1 4 000,00 4000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lavička do parku drevená ,liatinová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž detských hracích prvkov Mesto Púchov 15 252,00 15252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérovy fitnes park a bežecký pás Stredná odborná škola 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detské hracie prvky VB Mesto Topoľčany 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstavba exteriérového Fitness parku Obec Kružlov 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava na street workoutové cvičenie Obec Smižany 7 360,00 7360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posilňovacie stroje do ZŠ Obec Kojatice 1 430,00 1430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a osadenie exteriérových prvkov na cvičenie Obec Kojatice 1 380,00 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zostava na street workoutové cvičenie Gymnázium 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fitnes zóna so zariadením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunitný bod - ihrisko pre všetkých Mesto Púchov 6 067,00 6067.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Exteriérová učebňa Mesto Nitra 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Herné prvky pre detské ihrisko Mesto Nitra 21 708,00 21708.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Herné prvky pre detské ihrisko, mobiliár a dopadová plocha Mesto Nitra 37 662,14 37662.14 EUR 2020 Tovary Áno 1
Herné prvky, dopadové plochy, informačné tabule a inšpekčný certifikát pre verejné ihriská Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 135 560,54 135560.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vonkajšie posilňovacie stroje Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 14 800,00 14800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projekt TreBuCHET - Mobiliár Mesto Trenčín 83 590,00 83590.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Medzilaborecká Mestská časť Bratislava - Ružinov 332 693,00 332693.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín Mesto Trenčín 131 207,00 131207.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Sedmokrásková Mestská časť Bratislava - Ružinov 305 110,00 305110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

info@verimevzabavu.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 26 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Kyselica
Adresa:
Pod Brezinou 86 Trenčín 911 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Igor Šima
Adresa:
Hollého 49 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×