CPV kód

79810000-5

Tlačiarenské služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 2,702,534 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 225,431 EUR
Mesto Malacky 1 12,450 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 13,433 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 13 5,872 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 9,520 EUR
Mesto Levoča 1 0 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 79,845 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1,724,765 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 15,147 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 928 EUR
Mesto Nitra 3 13,804 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 12 56,335 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 4,942 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 17,982 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 245,067 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 325,611 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 310 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 39 121,700 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 9,385 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 263,265 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 285,989 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 30,030 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 1,296,239 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 350 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 16 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 153,390 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 800,000 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 3,446,740 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 17 988,723 EUR
Slovenské národné múzeum 9 4,669 EUR
Divadelný ústav 3 46,850 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 29 7,111 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 3,117 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 273,130 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 56,187 EUR
IUVENTA 1 24 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 5,740 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 328,642 EUR
Mesto Kežmarok 2 17,536 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 22,320 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 11 238,990 EUR
Záchranná služba 3 21,452 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 10,400 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 98 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 8 9,521 EUR
Mesto Trenčín 4 28,582 EUR
Slovenské národné divadlo 1 420,000 EUR
Krajská prokuratúra 2 0 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 3,240 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 65,536 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 900 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 2 52,979 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21 39,060 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 4 13,444 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 134,999 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 56,364 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 22,213 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 9,998 EUR
Obec Štiavnik 1 1,667 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 7 1,740 EUR
TVR a RE, s.r.o. 1 167,160 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 42 2,226,506 EUR
Slovenská pošta, a.s. 33 9,654,432 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 0 Neuvedná
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 1,710 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 11,567 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 1,133 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 7 28,155 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 27,714 EUR
Základná škola Cernina 1 4,380 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 7 11,950 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 33,100 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 235 EUR
Divadlo Aréna 1 10,440 EUR
Spojená škola 1 65 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 3,880 EUR
Slovenská humanitná rada 2 3,345 EUR
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 2 33,630 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 15 4,269 EUR
Púchovská kultúra, s. r. o. 1 52,450 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cromwell a.s. 20 1,725,678 EUR
Ultra Print, s.r.o. 56 156,702 EUR
M KREO, s.r.o. 1 325,928 EUR
DOLIS s.r.o. 28 1,764,046 EUR
Patria I., spol. s r.o. 7 51,258 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 6 212,516 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 1 1,667 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 3 96,448 EUR
Xepap, spol. s r.o. 18 1,259,739 EUR
NOVART, s.r.o. 4 60,810 EUR
DMC, s.r.o. 25 57,329 EUR
BEKI Design, s.r.o. 1 30,030 EUR
LP Promotion, s.r.o. 1 65,536 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 106,500 EUR
PRO, s.r.o. 1 4,380 EUR
Rempo s.r.o. 6 5,472,722 EUR
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 9 77,830 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 134,999 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 70 324,177 EUR
K A S I C O, a. s. 18 2,386,007 EUR
K A S I C O, a. s. 8 0 Neuvedná
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 1 22,403 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 1 43,980 EUR
NITECH, s.r.o. 1 9,880 EUR
UAB Garsu pasaulis 1 22,320 EUR
Petit Press, a.s. 2 33,630 EUR
Hi-Reklama, s.r.o. 1 0 EUR
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhviazačstvo 8 155,799 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 2 1,415,073 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 1 213,884 EUR
AITEC, s. r. o. 1 782,700 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 17 988,723 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 1 270,990 EUR
KO&KA spol s r.o. 1 800,000 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 16 169,115 EUR
GS - SERVIS, s.r.o. 1 1,724,765 EUR
Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 19 2,701,361 EUR
Slovenská Grafia a.s. 3 1,498 EUR
Pavol Kurhajec Tlačiareň PaM Grafické štúdio 3 3,628 EUR
Róbert Jurových - NIKARA 1 420,000 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 1 179,234 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 1 508,596 EUR
VALEUR, s.r.o. 4 153,390 EUR
Postovní tiskárna cenín 1 340,063 EUR
Postovní tiskárna cenín 4 260,548 EUR
KASICO 1 161,711 EUR
Postovní tiskárna cenin 1 161,711 EUR
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. 1 15,018 EUR
MAFRA, a.s. 3 74,663 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 7 34,428 EUR
1 103,146 EUR
SLOVENSKÁ GRAFIA,a.s. 1 158,370 EUR
1 86,880 EUR
Bittner print s.r.o. 11 319,963 EUR
1 100,960 EUR
1 86,880 EUR
Hauerland spol. s r.o. 1 13,433 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 12 42,833 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 5 16,792 EUR
ONE s.r.o. 3 2,504 EUR
Mediachain s.r.o. 1 435 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 2 1,149 EUR
MAGENTA, s.r.o. 1 305 EUR
Cofin, a.s. 5 6,840 EUR
DIZART, s.r.o. 8 19,474 EUR
KRAIN, s.r.o. 7 3,697 EUR
LITOGRAF s. r. o. 3 4,470 EUR
Agentúra Tympany, s.r.o. 1 583 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 5 30,445 EUR
Crystal Group, s. r. o. 1 85 EUR
alfaPROJEKT, s.r.o. 2 14,990 EUR
Oldřich Krédl 2 549 EUR
Mouton, s.r.o. 1 38 EUR
Wigger s. r. o. 1 24 EUR
PRESS GROUP, s.r.o. 1 2,405 EUR
G & H, s.r.o. 2 282 EUR
gr8design s.r.o. 1 550 EUR
LVC s.r.o. 1 116 EUR
TLAČIAREŇ J+K s. r. o. 3 19,498 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 165 EUR
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o. 1 310 EUR
RV PRINT, s. r. o. 1 350 EUR
Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 1 143 EUR
WDW s.r.o. 1 0 EUR
Pixel Print s.r.o. 4 357 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač monografie - Dejiny Spišskej Novej Vsi Mesto Spišská Nová Ves 28,679 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač a dodávka propagačných materiálov BIOMASA, združenie právnických osôb 55,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač publikácii Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 146,650 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač a grafické spracovanie materiálov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 77,000 EUR 2014 Služby Nie 1
polygrafické služby - propagačné tlačoviny Hlavné mesto SR Bratislava 199,361 EUR 2014 Služby Nie 1
Výber tlačiarenskej a vydavateľskej spoločnosti Nitriansky samosprávny kraj 21,707 EUR 2015 Služby Nie 1
Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25,208 EUR 2015 Služby Nie 1
Tranoscius a.s- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 45,043 EUR 2015 Služby Nie 1
NITECH- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9,400 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač pasov pre registráciu hospodárskych zvierat Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 40,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač číslovaných čistopisov dokladov s ochrannými znakmi. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky od 95,000 do 130,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,000 EUR 2015 Služby Nie 4
Grafické a tlačiarenské služby pre potreby NTS SR. Národná transfúzna služba SR 9,362 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické a tlačiarenské služby TVR a RE, s.r.o. 167,160 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 217,085 EUR 2012 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 542,500 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31,959 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29,580 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 242,991 EUR 2014 Služby Nie 1
Terra vydavateľstvo- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 270,990 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35,180 EUR 2015 Služby Áno 1
Expol Pedagogika- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 213,884 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 15,017 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 104,619 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 9,262 EUR 2014 Služby Áno 1
Vydavateľské spracovanie a tlač publikácií a informačných materiálov (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1,745,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40,465 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,413 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 91,035 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 391,332 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 26,333 EUR 2012 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 13,460 EUR 2014 Služby Áno 1
TLAČ DOKLADOV S OCHRANNÝMI ZNAKMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1,410 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7,653 EUR 2014 Služby Áno 4
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37,507 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19,980 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43,687 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 19,628 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34,770 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19,928 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76,322 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,655 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlačiarenské služby. Slovenské národné divadlo 420,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28,844 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 28,993 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,430 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač dokladov s ochrannými znakmi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5,785 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22,185 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92,630 EUR 2015 Služby Nie 3
VKÚ- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 179,234 EUR 2015 Služby Nie 1
Spolok sv. Vojtecha- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508,596 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 52,740 EUR 2015 Služby Nie 2
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 34,591 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 118,580 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 3,800 EUR 2015 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,266 EUR 2015 Služby Áno 1
SPN-ML reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,276,157 EUR 2015 Služby Nie 1
AITEC- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 782,700 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 172,772 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 94,380 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106,698 EUR 2015 Služby Nie 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 4,968 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,581 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9,080 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 100,320 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 30,462 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 958,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 290,661 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92,160 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 177,100 EUR 2014 Služby Nie 1
TLAČ DOKLADOV S OCHRANNÝMI ZNAKMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 13,933 EUR 2014 Služby Áno 1
SPN-ML reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138,916 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,541 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 5,466 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 100,244 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 114,729 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 64,769 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 168,179 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 28,482 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 92,662 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 105,975 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 111,739 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 75,784 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 98,823 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26,487 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 800,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 340,063 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 917,886 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch Úrad vlády Slovenskej republiky 199,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,263 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 35,013 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 19,007 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76,925 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 59,023 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 7,391 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 161,711 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 98,420 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 175,380 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 189,906 EUR 2015 Služby Nie 3
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 10,589 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 44,806 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 118,843 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92,909 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 191,103 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 86,248 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 16,831 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,743 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31,395 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Tlačiarenské služby časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 100,320 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 127,525 EUR 2017 Služby Nie 3
Prenájom tlačiarenskej techniky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 134,999 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 103,146 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 168,917 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 26,550 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 194,703 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63,384 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 5,056,063 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené distribučné miesta Hlavné mesto SR Bratislava 158,412 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 8,416 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120,486 EUR 2017 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46,822 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 123,457 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 86,880 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 85,000 EUR 2017 Služby Nie 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 33,317 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 161,049 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 115,406 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 100,960 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 38,423 EUR 2017 Služby Nie 3
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102,130 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,772 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 15,807 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120,091 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlač informačných a propagačných materiálov NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,250,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 21,034 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 4 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34,545 EUR 2018 Služby Nie 2
Tlač novín Mesto Trenčín 14,040 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba - tlač časopisu Pamiatky a múzeá č.1/2016, 2/2016 , 3/2016 a 4/2016 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 18,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 465 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc a informačných materiálov. alebo ekvivalent Základná škola Cernina 6,033 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 660 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2,611 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 5,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 12,940 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,240 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 10,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10,777 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2,050 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 7,860 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry v slovenskom a v anglickom jazyku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 545 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu 72,480 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebnice Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 335 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby/ŠFM Štátny inštitút odborného vzdelávania 6,000 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 17,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné materiály a brožúry Spojená škola 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc a pracovných listov Hotelová akadémia Jána Andraščíka 7,260 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 650 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač tlačív Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 211 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 3,968 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač zborníka Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19,830 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 590 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 481 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 720 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov Slovenská agentúra životného prostredia 310 EUR 2016 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač novín Mesto Malacky 20,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 459 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na plagáty, letáky a brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6,993 EUR 2016 Služby Nie 1
Brožúra- grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 4,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a publikácií Slovenská agentúra životného prostredia 6,510 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka, letáku a publikácie Slovenská agentúra životného prostredia 9,630 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácií I. Slovenská agentúra životného prostredia 23,040 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácie II. Slovenská agentúra životného prostredia 27,300 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 140,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Plotrovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a príručky Slovenská agentúra životného prostredia 3,690 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a kompletizácia balíka Dizajn manuálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 117 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 130 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu a skladačky - VODOHOSPODAR Slovenská agentúra životného prostredia 2,568 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač geologickej mapy regiónu Biela Orava Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2,886 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Predtlačová príprava časopisu s prílohou Slovenská humanitná rada 1,250 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu s prílohou Slovenská humanitná rada 7,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač samolepky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 296 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,307 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografií a brožúr Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13,794 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 75,090 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,034 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov, pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 859 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 240 EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač letáku Slovenská agentúra životného prostredia 770 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, zborníkov, monografií, katalógu a účelových publikácií) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač zborníkov, folderu, zápisového listu, potvrdenia a žiadosti) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - zborníky, plagáty, letáky, vizitky, tlačivá, záložky, pozvánky, bloky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,265 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Digitalizácia a tlač propagačnej publikácie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 11,928 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, monografie, výročnej správy, časopisu a letákov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačná brožúra - grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,250 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácie k 20. výročiu festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2,980 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Kysucké múzeum v Čadci 2,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409 EUR 2016 Služby Nie 1
RP twin, obojstranný/Roll up obojstraný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 180 EUR 2016 Služby Nie 1
RP twin, obojstranný/Roll up obojstraný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 180 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba,potlač a doručenie banneru 3735 x 4700 mm Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 216 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 2,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 798 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 680 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,239 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných infoletákov Slovenská agentúra životného prostredia 530 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1,500 EUR 2016 Služby Nie 1
obálky s potlačou Slovenský hydrometeorologický ústav 360 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Technická univerzita v Košiciach 660 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie dodávateľa na tlačiarenské služby pre Operačný program Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 14,315 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,090 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,510 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,799 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač monografie, vysokoškolských učebných textov, zborníkov výročnej správy, časopisov, letákov, vizitiek a pozvánok) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 50,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,836 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 708 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mesto Trenčín 1,008 EUR 2016 Služby Nie 1
gravírovanie a potlač predmetov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,243 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zemianske rody" Kysucké múzeum v Čadci 4,350 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Päť panstiev" Kysucké múzeum v Čadci 5,845 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografie Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra Mesto Nitra 8,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 3,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4,540 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 325 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,079 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba, tlač a dodanie letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,391 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11,113 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2,546 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 18,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4,540 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 616 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 667 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia environmentálneho časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 15,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,420 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,048 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 228 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Turčianska stolica Kysucké múzeum v Čadci 5,720 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26,808 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač bulletinu a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,358 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,050 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Krajské osvetové stredisko v Nitre 120 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2,270 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - JAVISKOVÝ ŠKRIATOK Krajské osvetové stredisko v Nitre 83 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,236 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 525 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 8,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníkov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,110 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD Krajské osvetové stredisko v Nitre 588 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Plotrovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9,990 EUR 2017 Služby Nie 1
Kancelársky papier s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,280 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač ročenky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,420 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 690 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a konferenčných materiálov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,900 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 553 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač univerzitného časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5,340 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 50,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Publikácia - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,595 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu DJS Krajské osvetové stredisko v Nitre 562 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač MOZAIKY MIESTNEJ KULTÚRY Krajské osvetové stredisko v Nitre 1,524 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 657 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,270 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač komiksu Bábkové divadlo v Košiciach 6,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9,816 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 135,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr, publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8,808 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - IDÚ HRAŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 193 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,150 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 67 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač leporela Bábkové divadlo v Košiciach 1,400 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 2,600 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 144 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 16,000 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 4,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 3,008 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 608 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2,881 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Obec Štiavnik 7,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,132 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,920 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 415 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a letákov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 49,620 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,205 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba,potlač a doručenie banneru 3735 x 4700 mm Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 830 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1, 100ks Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 625 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač materiálov - vstupenky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A3 pripravené na rozrez Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,056 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 9,270 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručenie týždenníka Púchovská kultúra, s. r. o. 52,450 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32,072 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 14,839 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta Mesto Levoča 22,991 EUR 2017 Služby Nie 1
Potlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19,140 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92,974 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač materiálov 2017 Slovenská agentúra životného prostredia 34,474 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22,160 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 70,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22,160 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118,209 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 901 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač monografie a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 1,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118,209 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Kráľ Artuš" Kysucké múzeum v Čadci 2,640 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač promo brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 561 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Slovenská ústredná hvezdáreň 22,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92,974 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17,900 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zvolenská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 7,365 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11,138 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a dodávka magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1,200 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 339 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,520 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 9,360 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2,236 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 990 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,520 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 58 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby M Centrum vedecko-technických informácií SR 1,100 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov pre celoštátne kolo Olympiády ľudských práv IUVENTA 175 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,027 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 347 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 574 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Katolícka univerzita v Ružomberku 50,531 EUR 2018 Služby Nie 1
výstavné panely s popisom Slovenské národné múzeum 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu NA SCÉNU Krajské osvetové stredisko v Nitre 456 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 1 Slovenské národné múzeum 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 134,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 140 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač skladačky - NOSITELIA TRADÍCIÍ Krajské osvetové stredisko v Nitre 150 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1,238 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,071 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 209 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie obce Kysucké múzeum v Čadci 10,051 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Bábkové divadlo v Košiciach 1,040 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1,287 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA Krajské osvetové stredisko v Nitre 1,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlačoviny na objednávku Záchranná služba 15,706 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA : MINULOSŤ PRE BUDÚCNOSŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 1,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendára Slovenská ústredná hvezdáreň 2,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač ročenky Slovenská ústredná hvezdáreň 1,650 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zbierky ľudových piesní - EJ,HORA,HORA Krajské osvetové stredisko v Nitre 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 3,700 EUR 2018 Služby Nie 1
Publicita projektov - samolepky s grafickým návrhom a spracovaním Ústav na výkon trestu odňatia slobody 362 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 174 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 195 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1,650 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Bábky na česko-slovenskej medzi v rokoch 1918 - 2018 Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2,600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - letáky A5 Slovenské národné múzeum 380 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 104 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1,238 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 13,200 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - pracovný zošit Slovenské národné múzeum 1,250 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - katalóg Slovenské národné múzeum 2,200 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,305 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1,200 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby - Tlač dvoch publikácií 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2,640 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103,285 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozvánka Slovenské národné múzeum 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 645 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1,560 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 20,919 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144,764 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 65,736 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,297 EUR 2018 Služby Nie 1