CPV kód

79810000-5

Tlačiarenské služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 2 988 846 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 5 320 431 EUR
Mesto Malacky 1 12 450 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 13 433 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 14 6 141 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 9 520 EUR
Mesto Levoča 2 17 400 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 79 845 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 32 230 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 1 726 038 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 15 147 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 1 686 EUR
Mesto Nitra 3 13 804 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 13 56 584 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 4 942 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 17 982 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 290 067 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 325 611 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 856 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 310 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 56 126 994 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 15 485 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 263 265 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 30 286 197 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 30 030 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 1 307 189 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 350 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 16 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 153 390 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 800 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85 42 516 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 3 446 740 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 23 1 786 670 EUR
Slovenské národné múzeum 28 21 259 EUR
Divadelný ústav 3 46 850 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 29 7 111 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 17 8 777 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 273 130 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 65 368 EUR
IUVENTA 1 24 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 5 740 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 328 642 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 26 390 EUR
Mesto Kežmarok 2 17 536 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 22 320 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 12 274 990 EUR
Záchranná služba 3 21 452 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 10 400 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 98 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 8 9 521 EUR
Mesto Trenčín 6 39 265 EUR
Slovenské národné divadlo 4 620 000 EUR
Krajská prokuratúra 3 1 917 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 3 240 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 65 536 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 900 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 4 52 979 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21 39 060 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 7 28 652 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 134 999 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 56 364 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 34 936 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 23 271 EUR
Obec Štiavnik 1 1 667 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 8 2 589 EUR
TVR a RE, s.r.o. 1 167 160 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 42 2 226 506 EUR
Slovenská pošta, a.s. 37 10 320 388 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 0 Neuvedná
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 1 710 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 11 567 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 1 133 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 14 45 838 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 113 089 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 100 EUR
Základná škola Cernina 1 4 380 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 7 11 950 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 33 100 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 235 EUR
Divadlo Aréna 2 37 330 EUR
Spojená škola 1 65 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 3 880 EUR
Slovenská humanitná rada 2 3 345 EUR
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 2 33 630 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 30 11 958 EUR
Púchovská kultúra, s. r. o. 2 106 450 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1 600 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cromwell a.s. 20 1 725 678 EUR
Ultra Print, s.r.o. 87 280 415 EUR
M KREO, s.r.o. 1 325 928 EUR
DOLIS s.r.o. 29 1 764 303 EUR
Patria I., spol. s r.o. 8 96 258 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 8 313 616 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 3 5 202 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 5 134 085 EUR
Xepap, spol. s r.o. 26 2 031 272 EUR
NOVART, s.r.o. 4 60 810 EUR
DMC, s.r.o. 89 111 827 EUR
printio, s.r.o. 4 19 924 EUR
BEKI Design, s.r.o. 1 30 030 EUR
LP Promotion, s.r.o. 1 65 536 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 106 500 EUR
PRO, s.r.o. 1 4 380 EUR
Rempo s.r.o. 10 6 138 678 EUR
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 9 77 830 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 134 999 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 114 350 602 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 756 EUR
K A S I C O, a. s. 18 2 386 007 EUR
K A S I C O, a. s. 8 0 Neuvedná
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 1 22 403 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 1 43 980 EUR
NITECH, s.r.o. 1 9 880 EUR
UAB Garsu pasaulis 1 22 320 EUR
Petit Press, a.s. 2 33 630 EUR
Hi-Reklama, s.r.o. 1 0 EUR
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhviazačstvo 8 155 799 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 2 1 415 073 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 1 213 884 EUR
AITEC, s. r. o. 1 782 700 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 18 1 017 831 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 1 270 990 EUR
KO&KA spol s r.o. 1 800 000 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 16 169 115 EUR
GS - SERVIS, s.r.o. 1 1 724 765 EUR
Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 24 2 987 673 EUR
Slovenská Grafia a.s. 3 1 498 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 1 1 642 EUR
Pavol Kurhajec Tlačiareň PaM Grafické štúdio 3 3 628 EUR
Róbert Jurových - NIKARA 2 590 000 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 1 179 234 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 1 508 596 EUR
VALEUR, s.r.o. 4 153 390 EUR
Postovní tiskárna cenín 1 340 063 EUR
Postovní tiskárna cenín 6 271 037 EUR
KASICO 1 161 711 EUR
Postovní tiskárna cenin 1 161 711 EUR
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. 1 15 018 EUR
MAFRA, a.s. 7 167 776 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 7 34 428 EUR
1 103 146 EUR
SLOVENSKÁ GRAFIA,a.s. 1 158 370 EUR
1 86 880 EUR
Bittner print s.r.o. 22 378 816 EUR
1 100 960 EUR
1 86 880 EUR
Hauerland spol. s r.o. 1 13 433 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 22 66 269 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 5 16 792 EUR
ONE s.r.o. 3 2 504 EUR
Mediachain s.r.o. 1 435 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 2 1 149 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 345 EUR
MAGENTA, s.r.o. 1 305 EUR
Cofin, a.s. 12 12 234 EUR
DIZART, s.r.o. 8 19 474 EUR
KRAIN, s.r.o. 7 3 697 EUR
LITOGRAF s. r. o. 3 4 470 EUR
Agentúra Tympany, s.r.o. 1 583 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 5 30 445 EUR
Crystal Group, s. r. o. 1 85 EUR
alfaPROJEKT, s.r.o. 2 14 990 EUR
Oldřich Krédl 2 549 EUR
Mouton, s.r.o. 1 38 EUR
Wigger s. r. o. 1 24 EUR
PRESS GROUP, s.r.o. 1 2 405 EUR
G & H, s.r.o. 2 282 EUR
gr8design s.r.o. 1 550 EUR
LVC s.r.o. 1 116 EUR
TLAČIAREŇ J+K s. r. o. 3 19 498 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 165 EUR
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o. 1 310 EUR
RV PRINT, s. r. o. 1 350 EUR
Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 1 143 EUR
EKOELEKTRIK s.r.o. 1 703 EUR
WDW s.r.o. 1 0 EUR
Pixel Print s.r.o. 8 532 EUR
GOEN, spol. s r.o. 3 18 183 EUR
BIBO DESIGN s.r.o. 2 173 EUR
Letra Edu, s.r.o. 1 210 EUR
GUPRESS, s.r.o. 1 1 660 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač monografie - Dejiny Spišskej Novej Vsi Mesto Spišská Nová Ves 28 679 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač a dodávka propagačných materiálov BIOMASA, združenie právnických osôb 55 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač publikácii Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 146 650 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač a grafické spracovanie materiálov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 77 000 EUR 2014 Služby Nie 1
polygrafické služby - propagačné tlačoviny Hlavné mesto SR Bratislava 199 361 EUR 2014 Služby Nie 1
Výber tlačiarenskej a vydavateľskej spoločnosti Nitriansky samosprávny kraj 21 707 EUR 2015 Služby Nie 1
Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 208 EUR 2015 Služby Nie 1
Tranoscius a.s- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 45 043 EUR 2015 Služby Nie 1
NITECH- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 400 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač pasov pre registráciu hospodárskych zvierat Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 40 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač číslovaných čistopisov dokladov s ochrannými znakmi. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky od 95 000 do 130 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 000 EUR 2015 Služby Nie 4
Grafické a tlačiarenské služby pre potreby NTS SR. Národná transfúzna služba SR 9 362 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické a tlačiarenské služby TVR a RE, s.r.o. 167 160 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 217 085 EUR 2012 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 542 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 959 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 580 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 242 991 EUR 2014 Služby Nie 1
Terra vydavateľstvo- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 270 990 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 180 EUR 2015 Služby Áno 1
Expol Pedagogika- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 213 884 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 15 017 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 104 619 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 9 262 EUR 2014 Služby Áno 1
Vydavateľské spracovanie a tlač publikácií a informačných materiálov (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 745 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 465 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 413 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 91 035 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 391 332 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 26 333 EUR 2012 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 460 EUR 2014 Služby Áno 1
TLAČ DOKLADOV S OCHRANNÝMI ZNAKMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 410 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 653 EUR 2014 Služby Áno 4
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 507 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 980 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 687 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 19 628 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 770 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 928 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 322 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 655 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlačiarenské služby. Slovenské národné divadlo 420 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 844 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 28 993 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 430 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač dokladov s ochrannými znakmi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 785 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 185 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 630 EUR 2015 Služby Nie 3
VKÚ- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 179 234 EUR 2015 Služby Nie 1
Spolok sv. Vojtecha- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508 596 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 52 740 EUR 2015 Služby Nie 2
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 34 591 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 118 580 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 3 800 EUR 2015 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 266 EUR 2015 Služby Áno 1
SPN-ML reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 276 157 EUR 2015 Služby Nie 1
AITEC- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 782 700 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 172 772 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 94 380 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 698 EUR 2015 Služby Nie 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 4 968 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 581 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 080 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 100 320 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 30 462 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 958 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 290 661 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 160 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 177 100 EUR 2014 Služby Nie 1
TLAČ DOKLADOV S OCHRANNÝMI ZNAKMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 13 933 EUR 2014 Služby Áno 1
SPN-ML reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 916 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 541 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 5 466 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 100 244 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 114 729 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 64 769 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 168 179 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 28 482 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 92 662 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 105 975 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 111 739 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 75 784 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 98 823 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 487 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 800 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 340 063 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 917 886 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch Úrad vlády Slovenskej republiky 199 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 263 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 35 013 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 19 007 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 925 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 59 023 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 7 391 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 161 711 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 98 420 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 175 380 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 189 906 EUR 2015 Služby Nie 3
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 10 589 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 44 806 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 118 843 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 909 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 191 103 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 86 248 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 16 831 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 743 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31 395 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Tlačiarenské služby časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 100 320 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 127 525 EUR 2017 Služby Nie 3
Prenájom tlačiarenskej techniky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 134 999 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 103 146 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 168 917 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 26 550 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 194 703 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 384 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 5 056 063 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené distribučné miesta Hlavné mesto SR Bratislava 158 412 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 8 416 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 486 EUR 2017 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 822 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 123 457 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 86 880 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 85 000 EUR 2017 Služby Nie 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 33 317 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 161 049 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 115 406 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 100 960 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 38 423 EUR 2017 Služby Nie 3
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102 130 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 772 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 15 807 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 091 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlač informačných a propagačných materiálov NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 250 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 21 034 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 4 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 545 EUR 2018 Služby Nie 2
Tlač novín Mesto Trenčín 14 040 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba - tlač časopisu Pamiatky a múzeá č.1/2016, 2/2016 , 3/2016 a 4/2016 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 18 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 465 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc a informačných materiálov. alebo ekvivalent Základná škola Cernina 6 033 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 660 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 611 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 5 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 12 940 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 240 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 10 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 777 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 050 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 7 860 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry v slovenskom a v anglickom jazyku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 545 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu 72 480 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebnice Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 335 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby/ŠFM Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 17 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné materiály a brožúry Spojená škola 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc a pracovných listov Hotelová akadémia Jána Andraščíka 7 260 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 650 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač tlačív Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 211 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 3 968 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač zborníka Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 830 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 590 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 481 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 720 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov Slovenská agentúra životného prostredia 310 EUR 2016 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač novín Mesto Malacky 20 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 459 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na plagáty, letáky a brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 993 EUR 2016 Služby Nie 1
Brožúra- grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a publikácií Slovenská agentúra životného prostredia 6 510 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka, letáku a publikácie Slovenská agentúra životného prostredia 9 630 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácií I. Slovenská agentúra životného prostredia 23 040 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácie II. Slovenská agentúra životného prostredia 27 300 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 140 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Plotrovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a príručky Slovenská agentúra životného prostredia 3 690 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a kompletizácia balíka Dizajn manuálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 117 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 130 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu a skladačky - VODOHOSPODAR Slovenská agentúra životného prostredia 2 568 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač geologickej mapy regiónu Biela Orava Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 886 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Predtlačová príprava časopisu s prílohou Slovenská humanitná rada 1 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu s prílohou Slovenská humanitná rada 7 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač samolepky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 296 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 307 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografií a brožúr Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 794 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 75 090 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 034 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov, pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 859 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 240 EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač letáku Slovenská agentúra životného prostredia 770 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, zborníkov, monografií, katalógu a účelových publikácií) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač zborníkov, folderu, zápisového listu, potvrdenia a žiadosti) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - zborníky, plagáty, letáky, vizitky, tlačivá, záložky, pozvánky, bloky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 265 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Digitalizácia a tlač propagačnej publikácie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 11 928 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, monografie, výročnej správy, časopisu a letákov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačná brožúra - grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 250 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácie k 20. výročiu festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 980 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Kysucké múzeum v Čadci 2 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409 EUR 2016 Služby Nie 1
RP twin, obojstranný/Roll up obojstraný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 180 EUR 2016 Služby Nie 1
RP twin, obojstranný/Roll up obojstraný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 180 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba,potlač a doručenie banneru 3735 x 4700 mm Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 216 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 2 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 798 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 680 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 239 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných infoletákov Slovenská agentúra životného prostredia 530 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500 EUR 2016 Služby Nie 1
obálky s potlačou Slovenský hydrometeorologický ústav 360 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Technická univerzita v Košiciach 660 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie dodávateľa na tlačiarenské služby pre Operačný program Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 14 315 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 090 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 510 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 799 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač monografie, vysokoškolských učebných textov, zborníkov výročnej správy, časopisov, letákov, vizitiek a pozvánok) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 50 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 836 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 708 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mesto Trenčín 1 008 EUR 2016 Služby Nie 1
gravírovanie a potlač predmetov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 243 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zemianske rody" Kysucké múzeum v Čadci 4 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Päť panstiev" Kysucké múzeum v Čadci 5 845 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografie Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra Mesto Nitra 8 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 3 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 540 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 325 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 079 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba, tlač a dodanie letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 391 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11 113 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 546 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 18 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 540 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 616 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 667 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia environmentálneho časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 15 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 420 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 048 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 228 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Turčianska stolica Kysucké múzeum v Čadci 5 720 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 808 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač bulletinu a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 358 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 050 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Krajské osvetové stredisko v Nitre 120 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 270 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - JAVISKOVÝ ŠKRIATOK Krajské osvetové stredisko v Nitre 83 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 236 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 525 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 8 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníkov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 110 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD Krajské osvetové stredisko v Nitre 588 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Plotrovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 990 EUR 2017 Služby Nie 1
Kancelársky papier s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 280 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač ročenky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 420 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 690 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a konferenčných materiálov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 553 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač univerzitného časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 340 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 50 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Publikácia - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 595 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu DJS Krajské osvetové stredisko v Nitre 562 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač MOZAIKY MIESTNEJ KULTÚRY Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 524 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 657 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 270 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač komiksu Bábkové divadlo v Košiciach 6 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 816 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 135 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr, publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 808 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - IDÚ HRAŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 193 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 67 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač leporela Bábkové divadlo v Košiciach 1 400 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 2 600 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 144 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 16 000 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 4 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 008 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 608 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 881 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Obec Štiavnik 7 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 132 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 920 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 415 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a letákov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 49 620 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 205 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba,potlač a doručenie banneru 3735 x 4700 mm Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 830 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1, 100ks Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 625 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač materiálov - vstupenky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A3 pripravené na rozrez Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 056 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 9 270 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručenie týždenníka Púchovská kultúra, s. r. o. 52 450 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 072 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 14 839 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta Mesto Levoča 22 991 EUR 2017 Služby Nie 1
Potlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 140 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92 974 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač materiálov 2017 Slovenská agentúra životného prostredia 34 474 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22 160 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 70 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22 160 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118 209 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 901 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač monografie a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 1 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118 209 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Kráľ Artuš" Kysucké múzeum v Čadci 2 640 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač promo brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 561 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Slovenská ústredná hvezdáreň 22 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92 974 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zvolenská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 7 365 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11 138 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a dodávka magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 339 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 520 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 9 360 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 236 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 990 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 520 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 58 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby M Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov pre celoštátne kolo Olympiády ľudských práv IUVENTA 175 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 027 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 347 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 574 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Katolícka univerzita v Ružomberku 50 531 EUR 2018 Služby Nie 1
výstavné panely s popisom Slovenské národné múzeum 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu NA SCÉNU Krajské osvetové stredisko v Nitre 456 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 1 Slovenské národné múzeum 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 134 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 140 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač skladačky - NOSITELIA TRADÍCIÍ Krajské osvetové stredisko v Nitre 150 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1 238 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 071 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 209 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie obce Kysucké múzeum v Čadci 10 051 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Bábkové divadlo v Košiciach 1 040 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 287 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlačoviny na objednávku Záchranná služba 15 706 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA : MINULOSŤ PRE BUDÚCNOSŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendára Slovenská ústredná hvezdáreň 2 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač ročenky Slovenská ústredná hvezdáreň 1 650 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zbierky ľudových piesní - EJ,HORA,HORA Krajské osvetové stredisko v Nitre 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 3 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Publicita projektov - samolepky s grafickým návrhom a spracovaním Ústav na výkon trestu odňatia slobody 362 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 174 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 195 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 650 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Bábky na česko-slovenskej medzi v rokoch 1918 - 2018 Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - letáky A5 Slovenské národné múzeum 380 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 104 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1 238 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 13 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - pracovný zošit Slovenské národné múzeum 1 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - katalóg Slovenské národné múzeum 2 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 305 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1 200 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby - Tlač dvoch publikácií 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 640 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103 285 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozvánka Slovenské národné múzeum 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 645 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 560 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač informačno - metodickej brožúry SLOVO AKO IKONA Krajské osvetové stredisko v Nitre 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač katalógu - FESTIVAL CANTATE 2018 Krajské osvetové stredisko v Nitre 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 20 919 EUR 2015 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 5 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 764 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby - katalóg Slovenské národné múzeum 7 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Slovenská ústredná hvezdáreň 20 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie a učebnice Ekonomická univerzita v Bratislave 3 930 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - katalógu Slovenské národné múzeum 2 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendára - PARTA MOJA, PARTA Krajské osvetové stredisko v Nitre 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba samolepiek FOTO Slovenské národné múzeum 350 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač MOZAIKY MIESTNEJ KULTÚRY 2018 Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Vstupné tabuľky, návštevný poriadok, orientačné tabuľky, dekoračný plagát. Slovenské národné múzeum 663 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Čadca v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia" Kysucké múzeum v Čadci 3 768 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zemianske rody na Kysuciach" Kysucké múzeum v Čadci 4 415 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 1 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 2 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné múzeum 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 337 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Žilinský kraj na križovatkách dejín" Kysucké múzeum v Čadci 4 909 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 40 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 373 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Hry s umením 3 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 777 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - VÝŚIVKY PODĽA POČÍTANEJ NITE..... Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 351 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 21 244 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 446 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 65 736 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166 297 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač novín Mesto Trenčín 5 544 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2019 (3) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 25 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Tlač brožúr, kníh, publikácií a kariet 2019 ( 4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 84 469 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač pozvánky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 230 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač návštevných lístkov a žiadaniek ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 360 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - kalendáriky, plagátový kalendár Slovenské národné múzeum 305 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 806 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 5 246 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie - VÝŚIVKY PODĽA POČÍTANEJ NITE..... Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 407 EUR 2019 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 672 663 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 29 108 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 86 872 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 426 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 432 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 86 872 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO región 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - výstražné a informačné tabuľky Slovenské národné múzeum 284 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 667 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vizitiek - 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 451 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 770 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 1 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 360 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 549 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačného letáku vrátane dopravy pre projekt "Spoločná cesta k novému domovu" Trenčiansky samosprávny kraj 269 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač programového bulletinu Na Scénu 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 432 EUR 2019 Služby Nie 1
Duplikácia propagačného videozáznamu na mini DVD s farebnou potlačou vrátane dopravy v rámci projektu "Spoločná cesta k novému domovu" Trenčiansky samosprávny kraj 907 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 525 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 077 EUR 2016 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 208 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač leporella Bábkové divadlo v Košiciach 1 198 EUR 2019 Služby Áno 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka NSK Nitriansky samosprávny kraj 134 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Matej Bel: Tekovská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 8 055 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov - bulletinu CINEAMA 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 263 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 120 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba papierových obalov Ekonomická univerzita v Bratislave 576 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 134 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač skladačky - NOSITELIA TRADÍCIÍ 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 150 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 197 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 393 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 789 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 354 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vrátane grafickej úpravy obálky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 364 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 153 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 960 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 6 380 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 640 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 20 644 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 162 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 152 EUR 2016 Služby Nie 4
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 3 167 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 064 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 833 EUR 2016 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 441 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 53 487 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 185 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby-tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 146 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 825 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Krajské osvetové stredisko v Nitre 120 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 468 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov - plnofarebnej skladačky A3 - Pohľady do umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre 216 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kolektívnej monografie "Kysuce 1938-1945" Kysucké múzeum v Čadci 4 142 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač "Múzeá v prírode - koncepcie, realita a vízie". Zborník z prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode. Kysucké múzeum v Čadci 1 073 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač odbornej brožúry Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 676 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 324 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a doručenie týždenníka Púchovská kultúra, s. r. o. 54 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba samolepiek FOTO Slovenské národné múzeum 100 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač zborníka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 473 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač monografie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 177 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 840 EUR 2019 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 650 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 730 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 924 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 440 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 145 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 150 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 455 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 110 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 710 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 294 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta Mesto Levoča 20 880 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 431 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 650 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 273 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 730 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 316 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 066 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 494 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - informačné plagáty Slovenské národné múzeum 742 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 644 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 062 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 602 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 045 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 434 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 101 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 990 EUR 2019 Služby Nie 1
Vydanie a tlač vysokoškolskej učebnice Ekonomická univerzita v Bratislave 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 717 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 378 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 038 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 352 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 114 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kalendára na rok 2020 Krajské osvetové stredisko v Nitre 312 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Matej Bel: Liptovská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 2 558 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 924 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 650 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 180 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 185 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 2 200 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - kalendáriky, plagátový kalendár Slovenské národné múzeum 253 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby-propagačné letáky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 350 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 712 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač zborníka Slovenské národné múzeum 5 900 EUR 2020 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 94 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ústredie ľudovej umeleckej výroby 55 104 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 286 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Petržalka 25 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na obdobie 12 mesiacov Katolícka univerzita v Ružomberku 64 412 EUR 2020 Služby Áno 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 18 878 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné divadlo 200 000 EUR 2020 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 096 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 168 EUR 2016 Služby Nie 2
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 752 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 60 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×