Obstarávanie

Tlačiarenské služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 399,58
Konečná suma(Bez DPH):
20 416,00
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79810000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je tlač: informačných letákov a prezentačných brožúr, ktoré budú určené pre potreby aktivít a prezentačných podujatí.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.Leták, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.Formát, Hodnota / charakteristika: poskladaný 100 mm šírka x 210 mm výška, rozložený šírka 596 -600 mm x 210 mm – 5 lomov + bigovanie                ; Technické vlastnosti: 1.Tlač, Hodnota / charakteristika: 4 + 4 farebná ofsetová tlač, alebo ekvivalentný typ tlače ; Technické vlastnosti: 1.Papier, Hodnota / charakteristika: bezdrevný natieraný lesklý min. 170 g/ m²; Technické vlastnosti: 1.Balenie, Hodnota / charakteristika: po 50 ks do priehľadnej fólie s označením jazykovej mutácie AJ ; Technické vlastnosti: 2.Leták, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.Formát , Hodnota / charakteristika: poskladaný 100 mm šírka x 210 mm výška, rozložený šírka 596 -600 mm x 210 mm – 5 lomov + bigovanie; Technické vlastnosti: 2.Tlač:, Hodnota / charakteristika: 4 + 4 farebná ofsetová tlač, alebo ekvivalentný typ tlače; Technické vlastnosti: 2.Papier, Hodnota / charakteristika: bezdrevný natieraný lesklý min. 170 g/ m²; Technické vlastnosti: 2.Balenie, Hodnota / charakteristika: Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením jazykovej mutácie SJ; Technické vlastnosti: 3.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 10 plagátov; Technické vlastnosti: 3.Formát plagátov , Hodnota / charakteristika: 370 mm x 750 mm,; Technické vlastnosti: 3.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy matného povrchu plagátov ; Technické vlastnosti: 3.Papier: , Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 3.Adjustácia: , Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 400 x 770 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 4.Výstava resp. plagáty , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.Rozsah , Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 14 plagátov; Technické vlastnosti: 4.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 4.Tlač , Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: 4.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 4.Adjustácia: , Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 5.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.Rozsah , Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 14 plagátov; Technické vlastnosti: 5.Formát plagátov , Hodnota / charakteristika: 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 5.Tlač , Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: 5.Papier , Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 5.Adjustácia: , Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 6.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.Rozsah , Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 14 plagátov; Technické vlastnosti: 6.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 6.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: 6.Papier , Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 6.Adjustácia: , Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 7.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.Rozsah , Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 14 plagátov; Technické vlastnosti: 7.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 7.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: 7.Papier , Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 7.Adjustácia: , Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 8.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 14 plagátov; Technické vlastnosti: 8.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 8.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: 8.Papier , Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 8.Adjustácia: , Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 9.Publikácia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9.Rozsah 1 publikácie, Hodnota / charakteristika: 4 strany obálky + 44 strán vnútro I + 42 strán vnútro II; Technické vlastnosti: 9.Formát, Hodnota / charakteristika: 210 mm x 210 mm zatvorený, 210 mm x 420 mm otvorený; Technické vlastnosti: 9.Obálka, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2, 4+4, 1+1 matný lak, 1+0 parciálny lak do 30% plochy ; Technické vlastnosti: 9.Vnútro I, Hodnota / charakteristika: 22 listov (44 strán), min. 200 g/m2, 4+4 CMYK, 1+1 matný lak, 1+1 parciálny lak do 60 % plochy aplikovaný na 21 strán; Technické vlastnosti: 9.Vnútro II, Hodnota / charakteristika: 21 listov, nenatieraný, transparentný kreatívny papier gramáž min. 140 g/m² - max. 150g/m², bielej farby z bielenej celulózy, 1+0 čierna tlač na kreatívny papier.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Kreatívny papier pre Vnútro II má byť vhodný na tlač: ofset, sieťotlač, lasérovú a injektovú digitálnu tlač, alebo iné ekvivalentné typy tlače. ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Kreatívny papier má byť vhodný napr. na: lakovanie, skladanie, ryhovanie.Opacita (nepriesvitnosť) kreatívneho papiera: 30% – 34 %; Technické vlastnosti: 9.Knižná väzba, Hodnota / charakteristika: lepená V2; Technické vlastnosti: 9.Balenie, Hodnota / charakteristika: po 5 kusov do priehľadnej fólie s označením počtov kusov; Technické vlastnosti: 10.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10.Rozsah , Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 20 plagátov; Technické vlastnosti: 10.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 1000 mm x 700 mm; Technické vlastnosti: 10.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy lesklého povrchu plagátov, ; Technické vlastnosti: 10.Papier , Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 10.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 11.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 20 plagátov; Technické vlastnosti: 11.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 1000 mm x 700 mm; Technické vlastnosti: 11.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy lesklého povrchu plagátov ; Technické vlastnosti: 11.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 11.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 12.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 20 plagátov; Technické vlastnosti: 12.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 1000 mm x 700 mm; Technické vlastnosti: 12.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy lesklého povrchu plagátov ; Technické vlastnosti: 12.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 12.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 13.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13.Rozsah , Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 20 plagátov; Technické vlastnosti: 13.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 1000 mm x 700 mm; Technické vlastnosti: 13.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy lesklého povrchu plagátov ; Technické vlastnosti: 13.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 13.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 14.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 20 plagátov; Technické vlastnosti: 14.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 1000 mm x 700 mm; Technické vlastnosti: 14.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy lesklého povrchu plagátov ; Technické vlastnosti: 14.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 14.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve ; Technické vlastnosti: 15.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 15.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 20 plagátov; Technické vlastnosti: 15.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 1000 mm x 700 mm; Technické vlastnosti: 15.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy lesklého povrchu plagátov ; Technické vlastnosti: 15.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 15.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 16.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 16.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 16 plagátov; Technické vlastnosti: 16.Formát plagátov, Hodnota / charakteristika: 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 16.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentným spôsobom úpravy matného povrchu plagátov ; Technické vlastnosti: 16.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 350 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 16.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových škatúľ na uloženie s rozmermi min. (výška x šírka x hĺbka) 25 x 720 x 1020 mm ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou s textom uvedeným v čiastkovej výzve

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Leták, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2500; Technické vlastnosti: 2. Leták, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: 3. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31; Technické vlastnosti: 4. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 5. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: 6. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 7. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 9. Publikácia, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: 10. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: 11. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 12. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 13. Výstava resp. plagáty , Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 14. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 15 .Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOLIS s.r.o. 3 24 499,20 20% EUR 12. Október 2017 147406

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×