Obstarávateľ

Mesto Levoča

Levoča

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 404 136,00 EUR 6
2015 1 317 571,00 EUR 7
2016 922 359,50 EUR 10
2017 3 131 626,83 EUR 12
2018 1 021 874,40 EUR 6
2019 122 807,32 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 184 786,25 EUR 3
2017 255 061,28 EUR 3
2018 1
2018 494 481,26 EUR 2
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 2 350 587,00 EUR
Pamiatkový úrad SR Bratislava, Oblastný reštaurátorský ateliér 3 1 091 424,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 10 992,49 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 1 152 687,00 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 476 297,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 8 580 426,05 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 1 151 030,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 6 1 222 115,00 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 1 16 658,33 EUR
Ultra Print, s.r.o. 1 0,00 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 135 970,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 0,00 EUR
Metrostav a.s. 1 425 000,00 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 1 14 166,00 EUR
MILANKO spol. s r.o. 2 1 267 362,00 EUR
MOPAX, spol. s r.o. 1 135 970,00 EUR
A I T, s.r.o. 1 540 042,00 EUR
imvia - ENGINEERING s. r. o. 1 25 440,00 EUR
IGLASS spol. s r.o. 1 144 897,00 EUR
R.J.R., s.r.o. 1 27 600,00 EUR
SOAR, spol. s.r.o. 1 248 954,00 EUR
IBEG, a.s. 1 244 586,00 EUR
UNISA, s.r.o. 1 135 226,00 EUR
AZOR, s.r.o. 1 151 030,00 EUR
REKOM - Košice s.r.o. 1 165 833,00 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 1 30 730,00 EUR
Ing. Alexander Balog - BALEX TRADE 1 13 134,99 EUR
EUROCAMP s.r.o. 1 0,00 EUR
ProGain s. r. o. 1 3 497,90 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – reštaurovanie exteriérového plášťa južnej fasády – II. časť (západná) 82 291,00 82 291,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho zimného štadióna v Levoči – zmena stavby pred dokončením 999 859,00 1 197 909,00 119.8% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu "PRESTAVBA NÁMESTIA MAJSTRA PAVLA V LEVOČI - II. etapa" 54 174,00 21 200,00 39.13% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie Mesta Levoča. 131 223,00 127 239,16 96.96% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
RK sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/0 - reštaurovanie exteriérového plášťa južnej fasády - I. časť (východná) 164 829,00 164 829,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na vybraných parcelách v k.ú.Levoča 83 151,00 57 877,50 69.6% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4 - zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy. 117 271,00 120 747,50 102.96% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
"Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov" 164 183,00 164 183,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
MŠ Levoča, Gašpara Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov 25 000,00 23 000,00 92.0% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Obnova verejného osvetlenia v meste Levoča 460 487,00 450 035,00 97.73% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia Vážnice na Námestí Majstra Pavla č.4 v Levoči, ÚZPF 2893/1 248 954,00 248 954,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča 7 614,00 6 345,00 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča 31 121,00 25 934,16 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča 28 630,00 23 858,33 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča 25 421,00 21 184,16 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017 453 744,00 378 120,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia strechy objektu, Námestie Majstra Pavla č. 54, Levoča 135 226,00 135 226,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť': obstaranie stavebných prác 132 498,00 125 041,00 94.37% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť: obstaranie tovaru – nákup manipulačnej techniky 300 000,00 287 000,00 95.66% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Štúrova a oporný múr, Levoča“ 432 921,00 225 546,00 52.09% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
MŠ Levoča, G. Haina 36- zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 480 639,00 476 297,00 99.09% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí - 1.etapa 244 586,00 244 586,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania spodnej časti veže a južnej fasády 844 304,00 844 304,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A, B 2018 Práce Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 18 028,00 9 160,40 50.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie nového úžitkového motorového vozidla 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Sporák Okonom 75/FIKO DeLuxe 15 762,00 10 945,82 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie nového úžitkového motorového vozidla 12 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava chodníkov 230 000,00 138 194,16 60.08% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obstaranie nového motorového vozidla pre mestskú políciu 17 000,00 11 805,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie obsluhy plynových kotolní 18 720,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 154 066,25 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 184 879,50 115 370,86 62.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie stravných poukážok 88 445,00 88 191,18 99.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent 20 000,00 13 881,94 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vytvorenie webovej stránky mesta, zabezpečenie redakčného systému pre správu webového obsahu a migrácia obsahu 3 000,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 166 331,68 107 988,26 64.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Služby aplikačného programového vybavenia na elektronizáciu služieb mesta ako orgánu verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. 4 500,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Elektrická energia 247 561,28 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Elektrická energia 239 498,11 165 747,70 69.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta 22 991,04 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obstaranie stravných poukážok 112 632,00 112 576,09 99.95% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vytvorenie webovej stránky mesta, zabezpečenie redakčného systému pre správu webového obsahu a migrácia obsahu 3 500,00 3 497,90 99.94% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poskytnutie a prevádzkovanie komplexných telekomunikačných služieb 60 686,40 0,00 0.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 229 905,27 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A 543 566,00 425 000,00 78.18% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 252 146,00 164 335,35 65.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby 264 575,99 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby 125 100,00 86 866,97 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové (nepoužité) vozidlo na odvoz odpadu do 3,5 t s výklopnou nadstavbou 36 876,00 25 608,33 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie stravných poukážok v papierovej forme 122 807,32 122 689,78 99.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č. 8, Levoča 2019 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa 2019 Práce Nie 0 Niehttp://www.levoca.sk


+421903805444
+421534512246
+421915963032

+421534512436
+421534512246


mesto@levoca.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 93 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×