Dodávateľ

Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO

IČO: 31291228

Adresa: Košická 44, Prešov

Registračné číslo: 2020/7-FO-E5736

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Júl 2020

Záznam platný do: 14. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 3 672,00 EUR 2 2
2012 26 330,00 EUR 1 1
2014 126 900,00 EUR 7 7
2016 7 391,00 EUR 1 1
2017 233 614,83 EUR 13 13
2018 17 178,99 EUR 3 3
2021 13 744,93 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 63 090,00 EUR 5 5
2015 65 330,00 EUR 4 4
2016 35 873,00 EUR 2 2
2017 233 614,83 EUR 13 13
2018 17 178,99 EUR 3 3
2020 4 190,00 EUR 1 1
2021 9 554,93 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Prešov 2 17 670,00 17670.00 EUR
Slovak Business Agency 1 553,64 553.64 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 8 749,98 8749.98 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 747,27 747.27 EUR
Slovenské národné múzeum 2 4 589,99 4589.99 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 845,00 845.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 9 136 390,00 136390.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 241 141,45 241141.45 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 1 740,08 1740.08 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 3 672,00 3672.00 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 10 824,17 10824.17 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 1 908,17 1908.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 15 017,00 15017.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 9 262,00 9262.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 26 333,00 26333.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 460,00 13460.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 566,00 566.0 EUR 2011 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 19 628,00 19628.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 106,00 3106.0 EUR 2011 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 30 462,00 30462.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 28 482,00 28482.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 7 391,00 7391.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 10 589,00 10589.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 208 000,00 208000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 050,00 2050.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prešovský magazín Mesto Prešov 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 270,40 2270.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950,00 950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 737,00 2737.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Slovak Business Agency 2 129,02 2129.02 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač časopisu, tlač a zalomenie vizitiek, tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 482,00 1482.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Metodické príručky, pracovné listy, obrázková príručka, skladačka, CD, DVD, omaľovánka, mapy, identifikačný kruh DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 20 374,10 20374.1 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač ročenky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač komiksu Bábkové divadlo v Košiciach 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a tlač mesačného periodika Mesto Prešov 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarensky služby - diplomy, vysvedčenia a obaly na diplomy Katolícka univerzita v Ružomberku 2 499,01 2499.01 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač materiálov: PF-ka, VIP vstupenka 2019, 3 druhy vizitiek Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač zborníka Slovenské národné múzeum 6 500,00 6500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačoviny Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 747,42 17747.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač vedeckej monografie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670,00 670.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač karty študenta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 640,00 640.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+421517711407
+421517742763
+421908392991


vmv@vmv.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 332 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Michal Vaško
Adresa:
Krosnianska 13 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Pančišinová & Partners s.r.o.
Adresa:
Rázusova 49 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
Agile & Clever s.r.o.
Adresa:
Rázusova 49 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 25.05.2017 do: 14.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×