Obstarávanie

Tlač zborníka, letáku a publikácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 630,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 300,10
Zaplatené:
23.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79810000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
2370.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

tlač zborníka, letáku a publikácie na základe dodaných podkladov od verejného obstarávateľa

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: zborník - formát, Hodnota / charakteristika: A5; Technické vlastnosti: zborník - papier, Hodnota / charakteristika: Obálka -160 g/m2 natieraný lesklý, FSC, Vnútro - 100g/m2 natieraný matný, FSC; Technické vlastnosti: zborník - počet strán, Hodnota / charakteristika: obálka -4, vnútro - 40; Technické vlastnosti: zborník - tlač, Hodnota / charakteristika: obálka -potlač - 4+4, vnútro- 4+4; Technické vlastnosti: zborník - väzba, Hodnota / charakteristika: V2; Technické vlastnosti: zborník - balenie, Hodnota / charakteristika: vo fólii po 25 ks; Technické vlastnosti: zborník - termín dodania podkladov od objednávateľa, Hodnota / charakteristika: do 15.10.2016; Technické vlastnosti: zborník - termín dodania zákazky, Hodnota / charakteristika: do 30.10.2016; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia) - formát, Hodnota / charakteristika: A4; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia)- papier, Hodnota / charakteristika: Obálka - 250 g/m2 natieraný matný, vnútro - 115g/m2 natieraný matný; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia)- počet strán, Hodnota / charakteristika: Obálka - 4, vnútro - 96; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia) - tlač, Hodnota / charakteristika: obálka – potlač - 4+4, vnútro - 4+4; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia) - väzba, Hodnota / charakteristika: V2; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia)- balenie, Hodnota / charakteristika: vo fólii po 10 alebo 20 ks; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia)- termín dodania podkladov od objednávateľa, Hodnota / charakteristika: do 05.09.2016; Technické vlastnosti: publikácia ( skrátená verzia)- termín dodania zákazky, Hodnota / charakteristika: do 30.09.2016; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - formát, Hodnota / charakteristika: A4; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - papier, Hodnota / charakteristika: Obálka - 250 g/m2 natieraný matný, vnútro - 115g/m2 natieraný matný; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - počet strán, Hodnota / charakteristika: Obálka- 4, vnútro - 246; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - tlač, Hodnota / charakteristika: obálka – potlač - 4+4, vnútro - 4+4; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - väzba, Hodnota / charakteristika: V2; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - balenie, Hodnota / charakteristika: vo fólii po 10 alebo 20 ks; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - duplikácia publikácie na CD, Hodnota / charakteristika: označenie CD nálepkou, vloženie CD do priehľadných obalov; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - termín dodania podkladov od objednávateľa, Hodnota / charakteristika: do 05.09.2016; Technické vlastnosti: publikácia (úplná verzia) - termín dodania zákazky, Hodnota / charakteristika: do 30.09.2016; Technické vlastnosti: leták - formát, Hodnota / charakteristika: 600 x 210mm, 5x lom, výsledný formát 100 x 210 mm ; Technické vlastnosti: leták - papier, Hodnota / charakteristika: 150 g/m2, natieraný matný; Technické vlastnosti: leták - počet strán, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: leták - tlač, Hodnota / charakteristika: 4+4; Technické vlastnosti: leták - balenie, Hodnota / charakteristika: vo fólii po 50 ks; Technické vlastnosti: leták - termín dodania podkladov od objednávateľa, Hodnota / charakteristika: do 05.09.2016; Technické vlastnosti: leták - termín dodania zákazky, Hodnota / charakteristika: do 30.09.2016 ( okrem tlačenej verzie aj pdf.verzia na CD)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zborník, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: Leták , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: Publikácia - skrátená verzia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Publikácia - úplná verzia, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Duplikácia publikácie v úplnej verzii na CD, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EQUILIBRIA, s.r.o. 10 2 530,12 10% EUR 23. Máj 2016 109607

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×