Dodávateľ

Juraj Štefuň - GEORG

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Juraj Štefuň - GEORG

IČO: 30577225

Adresa: J. Kalinčiaka 14, Žilina

Registračné číslo: 2017/6-FO-E5196

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Jún 2017

Záznam platný do: 2. Jún 2020

Posledná zmena: 3. Jún 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 720,00 EUR 1 1
2016 15 579,00 EUR 5 5
2017 10 148,67 EUR 2 2
2018 3 439,83 EUR 2 2
2019 849,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 720,00 EUR 1 1
2016 15 579,00 EUR 5 5
2017 10 148,67 EUR 2 2
2018 3 439,83 EUR 2 2
2019 849,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 23 066,00 EUR
Slovenská národná knižnica 1 3 720,00 EUR
Obec Štiavnik 2 1 700,67 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 849,00 EUR
Malá Fatra 1 1 300,00 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 2 3 100,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
VIAZANIE PUBLIKÁCIÍ Slovenská národná knižnica 3 500,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní na CTP zariadení z dodaného kompozitného pdf súboru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 580,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Letáky na triedený zber odpadu. Obec Štiavnik 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafická úprava a tlač maľovaniek Kysucké múzeum v Čadci 600,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní na CTP zariadení z dodaného kompozitného pdf súboru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 600,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Obec Štiavnik 7 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 482,50 EUR 2017 Služby Nie 1
Väzba knihy s tlačou obálky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 756,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Čadca v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia" Kysucké múzeum v Čadci 3 767,50 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporella Bábkové divadlo v Košiciach 1 198,00 EUR 2019 Služby Áno 1
+421417631267


knihasrtvogeorg@kniharstvogeorg.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Štefuň
Adresa:
Za Jarkom 211 Teplička nad Váhom 01301
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×