Obstarávanie

Prenájom tlačiarenskej techniky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
134 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79810000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je- prenechanie odberateľovi k užívaniu tlačiarenskú techniku (vrátane odpovedajúceho ovládacieho a monitorovacieho software-u) zodpovedajúcu špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky, prenájom zariadení, dodávka všetkých originálnych spotrebných materiálov, opotrebiteľných náhradných dielov (s výnimkou spiniek do zošívacieho finišera a papiera).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 134 999,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2017 86110

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825357/content/577244/download","filename":"Sutazne podklady PLZ TZVJS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Solutioun 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854636/content/581455/download","filename":"Kriteria Solution.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854617/content/581378/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ostatné Ricoh 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877266/content/579737/download","filename":"OSTATNE_Ricoh.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Richos 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854632/content/581392/download","filename":"KRITERIA-Richos.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za 2017 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954580/content/732805/download","filename":"Suma_skutocneho_plnenia_Prenajom Tlac_2017.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854644/content/581463/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ostatné C. Solutioun 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877276/content/579759/download","filename":"Ostatne-Solution.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877276/content/579760/download","filename":"Zoznam HS Solution.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ostatné 2. Konica Minolta 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877271/content/579749/download","filename":"Ostatne -Konica-Minolta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877271/content/579750/download","filename":"Zoznam_HS_Konica_Minolta.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854646/content/581465/download","filename":"Správa UVO.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832311/content/618006/download","filename":"Informacia_o_otvarani_ponuk_Ostatne.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836980/content/645895/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840113/content/669938/download","filename":"Informácia § 55 ods.2-profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854626/content/581385/download","filename":"Kriteria _minolta.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854642/content/581461/download","filename":"Zapisnica Kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Prílohy k súťažným podkladom-JED 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825359/content/577248/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854639/content/581457/download","filename":"Zapisnica Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×