Obstarávanie

Tlačiarenské služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 959,76
Konečná suma(Bez DPH):
8 346,26
Zaplatené:
39.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79810000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je tlač prezentačných a informačných publikácií  a výstav, ktoré budú určené pre potreby aktivít a prezentačných podujatí. Na predmet zákazky sa vzťahuje v zmysle bodu B. Osobitných požiadaviek na plnenie sadzba DPH vo výške 10%.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.Brožúra, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.Formát, Hodnota / charakteristika: 230 mm x 230 mm zatvorený, 460 mm x 230 mm otvorený; Technické vlastnosti: 1. Rozsah, Hodnota / charakteristika: 4 strany obálky + 28 strán vnútro (14 listov); Technické vlastnosti: 1. Papier – obálka, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier matný, min. 250 g/m2; Technické vlastnosti: 1.Tlač a povrchová úprava obálky, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 1+1 matný lak, 1+0 parciálny UV lak do 40% plochy, alebo ekvivalentný spôsob úpravy lesklého povrchu obálky.; Technické vlastnosti: 1.Papier - vnútro, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier matný, min. 200 g/m2; Technické vlastnosti: 1. Tlač a povrchová úprava vnútra, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná tlač, 1+1 matný lak; Technické vlastnosti: 1. Väzba, Hodnota / charakteristika: V2 lepená; Technické vlastnosti: 1.Balenie, Hodnota / charakteristika: po 20 ks do priehľadnej fólie; Technické vlastnosti: 2.Brožúra, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.Formát, Hodnota / charakteristika: 210 mm x 210 mm zatvorený, 210 mm x 420 mm otvorený; Technické vlastnosti: 2.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 4 strany obálky + 44 strán vnútro I + 42 strán vnútro II; Technické vlastnosti: 2.Obálka, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2, 4+4, 1+1 matný lak, 1+0 parciálny lak do 30% plochy; Technické vlastnosti: 2.Vnútro I, Hodnota / charakteristika: 22 listov (44 strán), min. 200 g/m2, 4+4 CMYK, 1+1 matný lak, 1+1 parciálny lak do 60 % plochy aplikovaný na 21 strán; Technické vlastnosti: 2. Vnútro II, Hodnota / charakteristika: 21 listov, nenatieraný, transparentný kreatívny papier gramáž min. 140 g/m² - max. 150g/m², bielej farby z bielenej celulózy, 1+0 čierna tlač na kreatívny papier (pauzovaný).; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Kreatívny papier pre Vnútro II má byť vhodný na tlač: ofset, sieťotlač, laserovú a injektovú digitálnu tlač, alebo iné ekvivalentné typy tlače.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Kreatívny papier má byť vhodný napr. na: lakovanie, ryhovanie.Opacita (nepriesvitnosť) kreatívneho papiera (pauzovaný): 30 % –34 %.; Technické vlastnosti: 2. Knižná väzba, Hodnota / charakteristika: lepená V2; Technické vlastnosti: 2. Balenie, Hodnota / charakteristika: po 5 kusov do priehľadnej fólie s označením počtov kusov; Technické vlastnosti: 3.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.Rozsah 1 pare výstavy, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 10 plagátov, každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 3.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 10 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 3.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia do interiéru (tlač bez zápachu); Technické vlastnosti: 3.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 3.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka xvýška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 4.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.Rozsah 1 pare výstavy, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 10 plagátov, každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 4.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 10 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 4.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 4.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 4.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 5.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.Rozsah 1 pare výstavy, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 10 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 5.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 10 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 5.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 5.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 5.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 6.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 6.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 6.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 6.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 6.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 7.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 7.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 7.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 7.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 7.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 8.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 8.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 8.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 8.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 8. Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 9.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 9.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 9.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 9.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 9.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 10.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 10.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 10.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 10.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 10.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 11.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 11.Formát plagátov 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 11.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 11.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 11.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 12.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12. Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 kus plagátu; Technické vlastnosti: 12.Formát plagátu, Hodnota / charakteristika: rozmer 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 12.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátu.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 12.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 12.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie plagátu do pevného uzatvárateľného kartónového tubusu na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Plagát bude samostatne zabalený a označený samolepkou, na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve.; Technické vlastnosti: 13.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 13.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 13.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 13.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 13.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výtavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 14.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 14.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 14.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 14.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 14.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 15.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 15.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 15.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 15.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 15.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 15.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 16.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 16.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 16.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 16.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 16.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 16.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 17.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 17.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 17.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 17.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 17.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 17.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 18.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 18.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 18.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 18.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 18.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 18.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 19. Brožúra, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 19. Formát brožúry:, Hodnota / charakteristika: 210 mm x 148 mm zatvorený (na ležato), 406 mm x 148 mm otvorený; Technické vlastnosti: 19. Rozsah, Hodnota / charakteristika: 4 strany obálky + 36 strán vnútro (18 listov); Technické vlastnosti: 19. Papier - obálka, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier, min. 250 g/m2; Technické vlastnosti: 19.Tlač a povrchová úprava obálky, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 1+0 lesklé laminovanie, alebo ekvivalentný spôsob úpravy lesklého povrchu obálky.; Technické vlastnosti: 19. Papier – vnútro, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier, min. 200 g/m2; Technické vlastnosti: 19. Tlač a povrchová úprava vnútra, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná tlač, natieraný matný; Technické vlastnosti: 19. Väzba, Hodnota / charakteristika: V2 lepená; Technické vlastnosti: 19. Balenie:, Hodnota / charakteristika: po 20 ks do priehľadnej fólie

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Brožúra, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Brožúra, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: 800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: 4. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 5. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 6. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: 7. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 8. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 9. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 12. Výstava resp. plagáty, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 14 .Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 15. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 16. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 18. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 19. Brožúra, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: 800, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ultra Print, s.r.o. 5 9 180,89 10% EUR 24. Jún 2019 255363

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×