Obstarávanie

Tlačiarenské služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 959,76
Konečná suma(Bez DPH):
8 346,26
Zaplatené:
39.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79810000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je tlač prezentačných a informačných publikácií  a výstav, ktoré budú určené pre potreby aktivít a prezentačných podujatí. Na predmet zákazky sa vzťahuje v zmysle bodu B. Osobitných požiadaviek na plnenie sadzba DPH vo výške 10%.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.Brožúra, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.Formát, Hodnota / charakteristika: 230 mm x 230 mm zatvorený, 460 mm x 230 mm otvorený; Technické vlastnosti: 1. Rozsah, Hodnota / charakteristika: 4 strany obálky + 28 strán vnútro (14 listov); Technické vlastnosti: 1. Papier – obálka, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier matný, min. 250 g/m2; Technické vlastnosti: 1.Tlač a povrchová úprava obálky, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 1+1 matný lak, 1+0 parciálny UV lak do 40% plochy, alebo ekvivalentný spôsob úpravy lesklého povrchu obálky.; Technické vlastnosti: 1.Papier - vnútro, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier matný, min. 200 g/m2; Technické vlastnosti: 1. Tlač a povrchová úprava vnútra, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná tlač, 1+1 matný lak; Technické vlastnosti: 1. Väzba, Hodnota / charakteristika: V2 lepená; Technické vlastnosti: 1.Balenie, Hodnota / charakteristika: po 20 ks do priehľadnej fólie; Technické vlastnosti: 2.Brožúra, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.Formát, Hodnota / charakteristika: 210 mm x 210 mm zatvorený, 210 mm x 420 mm otvorený; Technické vlastnosti: 2.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 4 strany obálky + 44 strán vnútro I + 42 strán vnútro II; Technické vlastnosti: 2.Obálka, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2, 4+4, 1+1 matný lak, 1+0 parciálny lak do 30% plochy; Technické vlastnosti: 2.Vnútro I, Hodnota / charakteristika: 22 listov (44 strán), min. 200 g/m2, 4+4 CMYK, 1+1 matný lak, 1+1 parciálny lak do 60 % plochy aplikovaný na 21 strán; Technické vlastnosti: 2. Vnútro II, Hodnota / charakteristika: 21 listov, nenatieraný, transparentný kreatívny papier gramáž min. 140 g/m² - max. 150g/m², bielej farby z bielenej celulózy, 1+0 čierna tlač na kreatívny papier (pauzovaný).; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Kreatívny papier pre Vnútro II má byť vhodný na tlač: ofset, sieťotlač, laserovú a injektovú digitálnu tlač, alebo iné ekvivalentné typy tlače.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Kreatívny papier má byť vhodný napr. na: lakovanie, ryhovanie.Opacita (nepriesvitnosť) kreatívneho papiera (pauzovaný): 30 % –34 %.; Technické vlastnosti: 2. Knižná väzba, Hodnota / charakteristika: lepená V2; Technické vlastnosti: 2. Balenie, Hodnota / charakteristika: po 5 kusov do priehľadnej fólie s označením počtov kusov; Technické vlastnosti: 3.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.Rozsah 1 pare výstavy, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 10 plagátov, každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 3.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 10 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 3.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia do interiéru (tlač bez zápachu); Technické vlastnosti: 3.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 3.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka xvýška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 4.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.Rozsah 1 pare výstavy, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 10 plagátov, každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 4.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 10 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm,; Technické vlastnosti: 4.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 4.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 4.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 5.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.Rozsah 1 pare výstavy, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 10 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 5.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 10 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 5.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 5.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 5.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 6.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 6.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 6.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 6.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 6.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 7.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 7.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 7.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 7.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 7.Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 8.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 8.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 8.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 8.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 8. Adjustácia:, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 9.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 9.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 9.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 9.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 9.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 10.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 10.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 10.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava lesklé lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 10.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 10.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 11.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 5 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 11.Formát plagátov 1 pare, Hodnota / charakteristika: 5 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 11.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 11.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 11.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 12.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12. Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 kus plagátu; Technické vlastnosti: 12.Formát plagátu, Hodnota / charakteristika: rozmer 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 12.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátu.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 12.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 12.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie plagátu do pevného uzatvárateľného kartónového tubusu na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Plagát bude samostatne zabalený a označený samolepkou, na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve.; Technické vlastnosti: 13.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 13.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm.; Technické vlastnosti: 13.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 13.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 13.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výtavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 14.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 14.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 14.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 14.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 14.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 15.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 15.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 15.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 15.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 15.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 15.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 16.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 16.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 16.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 16.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 16.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 16.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 17.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 17.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 17.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 17.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 17.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 17.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 18.Výstava resp. plagáty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 18.Rozsah, Hodnota / charakteristika: 1 pare = 1 výstava pozostáva z 15 plagátov,  každá grafika odlišná; Technické vlastnosti: 18.Formát plagátov v 1 pare, Hodnota / charakteristika: 15 plagátov, každý v rozmere 700 mm x 1000 mm; Technické vlastnosti: 18.Tlač, Hodnota / charakteristika: stabilizovaná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 4 + 0 plnofarebná (CMYK) + povrchová úprava matné lamino, alebo ekvivalentný spôsob úpravy matného povrchu plagátov.; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Aplikácia plagátov do interiéru (tlač bez zápachu).; Technické vlastnosti: 18.Papier, Hodnota / charakteristika: min. 250 g/m2 bezdrevný natieraný matný; Technické vlastnosti: 18.Adjustácia, Hodnota / charakteristika: Balenie po jednom pare výstavy do pevných uzatvárateľných kartónových tubusov na uloženie s rozmermi min. (dĺžka x šírka x výška) 710 x 100 x 100 mm; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: označených samolepkou na ktorej bude výrazne uvedený text uvedený v čiastkovej výzve; Technické vlastnosti: 19. Brožúra, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 19. Formát brožúry:, Hodnota / charakteristika: 210 mm x 148 mm zatvorený (na ležato), 406 mm x 148 mm otvorený; Technické vlastnosti: 19. Rozsah, Hodnota / charakteristika: 4 strany obálky + 36 strán vnútro (18 listov); Technické vlastnosti: 19. Papier - obálka, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier, min. 250 g/m2; Technické vlastnosti: 19.Tlač a povrchová úprava obálky, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, 1+0 lesklé laminovanie, alebo ekvivalentný spôsob úpravy lesklého povrchu obálky.; Technické vlastnosti: 19. Papier – vnútro, Hodnota / charakteristika: obojstranne natieraný papier, min. 200 g/m2; Technické vlastnosti: 19. Tlač a povrchová úprava vnútra, Hodnota / charakteristika: 4+4 CMYK, resp. plnofarebná tlač, natieraný matný; Technické vlastnosti: 19. Väzba, Hodnota / charakteristika: V2 lepená; Technické vlastnosti: 19. Balenie:, Hodnota / charakteristika: po 20 ks do priehľadnej fólie

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Brožúra, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Brožúra, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: 800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: 4. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 5. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 6. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: 7. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 8. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 9. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 12. Výstava resp. plagáty, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 14 .Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 15. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 16. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 18. Výstava resp. plagáty, Jednotka: pare, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 19. Brožúra, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: 800, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ultra Print, s.r.o. 5 9 180,89 10% EUR 24. Jún 2019 255363

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×