Dodávateľ

GMT development, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GMT development, s.r.o.

IČO: 47981563

Adresa: Kúpeľná3 3, Prešov

Registračné číslo: 2018/6-PO-D7838

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2018

Záznam platný do: 22. Jún 2021

Posledná zmena: 28. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 504 940,00 EUR 7 7
2016 6 544 450,00 EUR 20 20
2017 1 673 149,00 EUR 6 6
2018 4 307 973,00 EUR 5 5
2019 2 210 022,00 EUR 2 2
2020 2 547 059,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 504 940,00 EUR 7 7
2016 6 431 850,00 EUR 19 19
2017 1 673 149,00 EUR 6 6
2018 4 420 573,00 EUR 6 6
2019 2 210 022,00 EUR 2 2
2020 2 547 059,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Bardejov 1 236 117,00 236117.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 7 129 153,00 7129153.00 EUR
Obec Dubinné 2 177 070,00 177070.00 EUR
Obec Richvald 1 175 317,00 175317.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 810 032,00 810032.00 EUR
Mesto Humenné 1 1 805 708,00 1805708.00 EUR
Obec Becherov 1 1 229 990,00 1229990.00 EUR
Obec Betliar 1 508 339,00 508339.00 EUR
Obec Miňovce 1 96 675,00 96675.00 EUR
Mesto Sabinov 1 995 252,00 995252.00 EUR
Mesto Medzev 1 560 833,00 560833.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1 165 696,00 1165696.00 EUR
Obec Kružlová 2 1 163 921,00 1163921.00 EUR
Obec Ulič 1 92 494,00 92494.00 EUR
Obec Poloma 1 245 633,00 245633.00 EUR
Obec Harhaj 1 220 000,00 220000.00 EUR
Obec Koprivnica 2 240 680,00 240680.00 EUR
Obec Marhaň 2 306 559,00 306559.00 EUR
Obec Poliakovce 1 116 030,00 116030.00 EUR
Obec Hrabovec 1 210 152,00 210152.00 EUR
Obec Sveržov 2 1 101 382,00 1101382.00 EUR
Obec Kolonica 1 149 504,00 149504.00 EUR
Obec Komárov 1 110 251,00 110251.00 EUR
Obec Kurov 1 1 441 000,00 1441000.00 EUR
Obec Roztoky 2 220 496,00 220496.00 EUR
Obec Nižný Orlík 1 1 312 860,00 1312860.00 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 820 530,00 820530.00 EUR
Obec Raslavice 1 179 909,00 179909.00 EUR
Obec Trnkov 1 112 600,00 112600.00 EUR
Obec Kobyly 1 141 048,00 141048.00 EUR
Obec Tašuľa 1 973 000,00 973000.00 EUR
Obec Šiba 1 112 725,00 112725.00 EUR
Obec Fričkovce 1 179 986,00 179986.00 EUR
Obec Rovné 1 148 431,00 148431.00 EUR
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny 1 298 220,00 298220.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Úprava verejného priestranstva obce Richvald Obec Richvald 194 979,00 194979.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Dubinné Obec Dubinné 145 911,00 145911.0 EUR 2016 Práce Áno 1
PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV k. ú. OBEC BECHEROV Obec Becherov 1 031 304,00 1031304.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar Obec Betliar 428 060,00 428060.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva obce Harhaj Obec Harhaj 196 667,00 196667.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Koprivnica Obec Koprivnica 96 727,00 96727.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva obce Marhaň Obec Marhaň 139 771,00 139771.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva obce Poliakovce Obec Poliakovce 99 857,00 99857.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec Obec Hrabovec 197 741,00 197741.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia KSB Sveržov Obec Sveržov 103 871,00 103871.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba, nadstavba a modernizácia kultúrneho domu Kolonica Obec Kolonica 125 747,00 125747.0 EUR 2016 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V KOMÁROVE Obec Komárov 110 251,00 110251.0 EUR 2016 Práce Áno 1
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE Obec Miňovce 96 675,00 96675.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy KD Roztoky Obec Roztoky 126 175,00 126175.0 EUR 2016 Práce Áno 1
REALIZÁCIA PROJEKTU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK Obec Nižný Orlík 1 105 147,00 1105147.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia programu spoločných opatrení v obci Kurov Obec Kurov 1 330 205,00 1330205.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia plánu spoločných opatrení v obci Kružlová Obec Kružlová 916 199,00 916199.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia programu spoločných opatrení v obci Sveržov Obec Sveržov 822 109,00 822109.0 EUR 2015 Práce Áno 1
PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ Obec Dubinné 43 589,00 43589.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 978 101,00 3978101.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Tašuľa Obec Tašuľa 866 938,00 866938.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Koprivnica Obec Koprivnica 124 510,00 124510.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Investície suvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly Obec Kobyly 121 230,00 121230.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Šiba Obec Šiba 111 597,00 111597.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň Obec Marhaň 121 940,00 121940.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva obce Fričkovce Obec Fričkovce 199 984,00 199984.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Poloma Obec Poloma 245 633,00 245633.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva obce Ulič Obec Ulič 92 494,00 92494.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Roztoky - trvalé premostenie, autobusové zastávky Obec Roztoky 90 418,00 90418.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova a modernizácia centra obce Kružlová Obec Kružlová 100 921,00 100921.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova a modernizácia obce Rovné Obec Rovné 148 431,00 148431.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Sabinove Mesto Sabinov 1 038 813,00 1038813.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum Poštárka, Bardejov Mesto Bardejov 236 117,00 236117.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny 304 662,00 304662.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová, Raslavice Obec Raslavice 179 909,00 179909.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov Obec Trnkov 112 600,00 112600.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 788 019,00 1788019.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zariadenie pre seniorov v Humennom Mesto Humenné 1 504 757,00 1504757.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy s priľahlým areálom v Červenom Kláštore v správe MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 810 032,00 810032.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Okresný úrad Košice - okolie, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 553 374,00 1553374.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti MEDZEV Mesto Medzev 563 047,00 563047.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA ŽELEZNIČNEJ ULICE Obec Veľká Lomnica 820 530,00 820530.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 165 696,00 1165696.0 EUR 2020 Práce Áno 1

sekretariat@gmtprojekt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×