Obstarávanie

Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 788 019,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 788 019,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu pre OÚ Zvolen, Študentská 12 anásledné vybudovanie pracoviska Klientskeho centra v priestoroch objektu v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 1 788 019,00 Neuvedené EUR 9. November 2018 237208

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2018 11. September 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z posúdenia podmienok účasti 21. November 2018 21. November 2018
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 3 1. Október 2018 1. Október 2018
Súťažné podklady Oprav časti súťažných podkladov 24. September 2018 24. September 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 21. November 2018 21. November 2018
Správa o zákazke správa o zákazke 21. November 2018 21. November 2018
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. November 2018 21. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000611-028 na realizáciu akcie „ Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ 15. November 2018 15. November 2018
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 25. September 2018 25. September 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×