Obstarávanie

Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 788 019,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 788 019,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu pre OÚ Zvolen, Študentská 12 anásledné vybudovanie pracoviska Klientskeho centra v priestoroch objektu v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 1 788 019,00 Neuvedené EUR 9. November 2018 237208

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008636/content/883041/download","filename":"DAG SLOVAKIA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827330/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827331/download","filename":"5. SITEL - inf. nákres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827332/download","filename":"5. Vyjadrenie PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827333/download","filename":"5. Vyjadrenie_TELEKOM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827334/download","filename":"5. Zvolenská teplárenská - sit.mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827335/download","filename":"6. MV SR - reg. hygienik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827336/download","filename":"7. OU Zvolen ŽP_Odpady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827337/download","filename":"8. OU Zvolen_Ochrana prírody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827338/download","filename":"9. SKR MV SR - záväzné stanovisko k PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827339/download","filename":"10. OOO KR PZ B.Bystrica - vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827340/download","filename":"11. OTS a OIS B. Bystrica - vyjadrenie, stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827341/download","filename":"12. Stanovisko projektanta zo dňa 09.04.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827342/download","filename":"12a. Stanovisko_projektanta zo dňa 09.03.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827343/download","filename":"0. Stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827344/download","filename":"1.TUV SUD -Technická išnšpekcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827345/download","filename":"2. Mesto ZVOLEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827346/download","filename":"3. ORANGE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827347/download","filename":"3. STEFE s.r.o. ZVOLEN - vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827348/download","filename":"4. SSE - vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827349/download","filename":"4. StVPS B.Bystrica - vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827350/download","filename":"B_SITUACIA OÚ ZVOLEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827351/download","filename":"Titulný list - Predmet spracovania PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827352/download","filename":"A_Sprievodná a súhrnná správa OÚ Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827353/download","filename":"1. Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827354/download","filename":"1.1 Technicka sprava SO_ 01 Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827355/download","filename":"2_TABULKA VYPISOV ZVOLEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827356/download","filename":"3_DETAILY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827357/download","filename":"01.PP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827358/download","filename":"1.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827359/download","filename":"2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827360/download","filename":"3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827361/download","filename":"4.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827362/download","filename":"5.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827363/download","filename":"6.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827364/download","filename":"POHLADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827365/download","filename":"Pôdorys strojovne .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827366/download","filename":"REZ .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827367/download","filename":"Strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827368/download","filename":"01.PP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827369/download","filename":"1.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827370/download","filename":"2.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827371/download","filename":"3.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827372/download","filename":"4.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827373/download","filename":"5.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827374/download","filename":"6.NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827375/download","filename":"POHLADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827376/download","filename":"Pôdorys strojovne .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827377/download","filename":"REZ .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827378/download","filename":"Strecha .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827379/download","filename":"OU Zvolen ST.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827381/download","filename":"KOMPLEXNÉ TEPELNOTECHNICKY POSUDOK +EHB_Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827382/download","filename":"OU Zvolen ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827383/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-01 - Pôdorys I. P.P-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827384/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-02 - Pôdorys I. N.P-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827385/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-03 - Pôdorys II. N.P-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827386/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-04 - Pôdorys III. N.P-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827387/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-05 - Pôdorys IV. N.P-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827388/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-06 - Pôdorys V. N.P-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827389/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-07 - Pôdorys VI. N.P-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827390/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-08 - Pôdorys strechy-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827391/download","filename":"17.06.2017.2. ZTI-09 - Zvislá schéma-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827392/download","filename":"T.S.ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827393/download","filename":"OÚ Zvolen UK-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827394/download","filename":"OÚ Zvolen UK-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827395/download","filename":"OÚ Zvolen UK-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827396/download","filename":"OÚ Zvolen UK-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827397/download","filename":"OÚ Zvolen UK-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827398/download","filename":"OÚ Zvolen UK-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827399/download","filename":"OÚ Zvolen UK-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827400/download","filename":"OÚ Zvolen UK-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827401/download","filename":"OÚ Zvolen UK-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827402/download","filename":"OÚ Zvolen UK-štítok obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827403/download","filename":"OÚ Zvolen UK-štítok TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827404/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827405/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827406/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827407/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827408/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827409/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827410/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827411/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827412/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827413/download","filename":"OU ZVOLEN _VZ-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827414/download","filename":"OU ZVOLEN_technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827415/download","filename":"VZT_OU ZVOLEN_obálky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827416/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827417/download","filename":"E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827418/download","filename":"E-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827419/download","filename":"E-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827420/download","filename":"E-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827421/download","filename":"E-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827422/download","filename":"E-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827423/download","filename":"E-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827424/download","filename":"E-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827425/download","filename":"P0520817ELI - P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827426/download","filename":"P0520817ELI - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827427/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827428/download","filename":"Riadenie rizika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827429/download","filename":"Zvolen OÚ - LPS -PROTOKOL VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827430/download","filename":"Zvolen OÚ -LPS -TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827431/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827432/download","filename":"E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827433/download","filename":"E-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827434/download","filename":"E-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827435/download","filename":"E-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827436/download","filename":"E-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827437/download","filename":"E-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827438/download","filename":"P0530817ŠK - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827439/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827440/download","filename":"E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827441/download","filename":"E-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827442/download","filename":"E-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827443/download","filename":"E-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827444/download","filename":"E-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827445/download","filename":"P0540817PSN - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827446/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827447/download","filename":"E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827448/download","filename":"E-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827449/download","filename":"P0550817KAM - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827450/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827451/download","filename":"P0560817VS - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827452/download","filename":"POV stavby sprava OU Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827453/download","filename":"POV Zvolen .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827454/download","filename":"PO_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827455/download","filename":"PO_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827456/download","filename":"PO_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827457/download","filename":"PO_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827458/download","filename":"PO_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827459/download","filename":"PO_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827460/download","filename":"PO_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827461/download","filename":"PO_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827462/download","filename":"PO_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827463/download","filename":"PO_Exp_OU_Zvolen_TS_19_9_2017 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827464/download","filename":"PO_EXP_SITUACIA_OU_ZVOLEN_09_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827465/download","filename":"2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827466/download","filename":"3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827467/download","filename":"4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827468/download","filename":"5.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827469/download","filename":"6.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827470/download","filename":"skladba podlah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827471/download","filename":"tab 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827472/download","filename":"tab 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827473/download","filename":"tab 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030338/content/827474/download","filename":"Výkaz výmer - OÚ ZVOLEN, rekonštrukcia a modernizácia objektu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z posúdenia podmienok účasti 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008620/content/883015/download","filename":"zápisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008642/content/883046/download","filename":"GMT development.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008630/content/883025/download","filename":"EURO-ŠTUKONZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008634/content/883030/download","filename":"SIMKOR.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 3 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038991/content/814487/download","filename":"Vysvetlenie č.3 .pdf"}]
Súťažné podklady Oprav časti súťažných podkladov 24. September 2018 24. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035861/content/813700/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044602/content/815707/download","filename":"Info_profil_vyhod_ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008622/content/883019/download","filename":"zápisnica z otvárania.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008618/content/883014/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008624/content/883020/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000611-028 na realizáciu akcie „ Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ 15. November 2018 15. November 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008643/content/883047/download","filename":"CHRANENEPRACOVISKO.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 25. September 2018 25. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036627/content/827475/download","filename":"Vysvetlenie č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036627/content/827476/download","filename":"Vysvetlenie č.2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×