Obstarávanie

Obnova a modernizácia obce Rovné


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Rovné
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
148 431,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 431,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

SO-01 Miestne komunikácie SO-02 Prístrešok autobusovej zastávky SO-03 Úprava verejného priestranstva SO-04 Vonkajšie osvetlenie Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, spevnené plochy a zrevitalizovať . Podkladom pre spracovanie tejto dokumentácie boli tieto dokumenty: a)Lokalitný program dodaný investorom stavby b)Katastrálna mapa M 1:1000 c)Polohopisné a výškopisné zameranie d)Rokovania a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii e)Obhliadka predmetného územia Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Rovné a tvorí ho územie ohraničené zástavbou rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 148 431,00 Neuvedené EUR 17. Júl 2017 85200

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov UNISTAV 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873141/content/559499/download","filename":"Unistav.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446339/content/362448/download","filename":"SP Rovné link.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446348/content/362451/download","filename":"PD Rovné link.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873157/content/559534/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627808/content/464315/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873137/content/559396/download","filename":"Scan3.PDF"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850354/content/565462/download","filename":"Ramcova ZoD Rovne GMT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873150/content/559530/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"}]
Správa o zákazke Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873147/content/559514/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Rovné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×