Obstarávanie

Obnova a modernizácia obce Rovné


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Rovné
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
148 431,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 431,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

SO-01 Miestne komunikácie SO-02 Prístrešok autobusovej zastávky SO-03 Úprava verejného priestranstva SO-04 Vonkajšie osvetlenie Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, spevnené plochy a zrevitalizovať . Podkladom pre spracovanie tejto dokumentácie boli tieto dokumenty: a)Lokalitný program dodaný investorom stavby b)Katastrálna mapa M 1:1000 c)Polohopisné a výškopisné zameranie d)Rokovania a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii e)Obhliadka predmetného územia Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Rovné a tvorí ho územie ohraničené zástavbou rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 148 431,00 Neuvedené EUR 17. Júl 2017 85200

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov UNISTAV 11. September 2017 11. September 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2015 21. December 2015
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. September 2017 11. September 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Február 2016 27. Február 2016
Ponuky uchádzačov GMT development 11. September 2017 11. September 2017
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 18. Júl 2017 18. Júl 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 11. September 2017 11. September 2017
Správa o zákazke Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2017 11. September 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×