Obstarávanie

Roztoky - trvalé premostenie, autobusové zastávky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Roztoky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
90 418,00
Konečná suma(Bez DPH):
90 418,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie autobusovej zastávky typ 1, autobusovej zastávky typ 2 a trvalého premostenia je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto zastávok alebo premostenia. Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Roztoky a tvorí ho územie ohraničené zástavbou domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov. Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Roztoky. Cieľom výstavby a rekonštrukcie je založenie trávnika, osadenie zelene, montáž zámkovej dlažba obrubníkov, košov, lavičiek, samotnej konštrukcie autobusovej zastávky vrátane obkladu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 90 418,00 Neuvedené EUR 12. Júl 2017 85151

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872671/content/558401/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development 8. September 2017 8. September 2017 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872675/content/558408/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847542/content/554128/download","filename":"Ramcova ZoD Roztoky GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446351/content/362455/download","filename":"SP Roztoky link.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627801/content/464284/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872667/content/558374/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446354/content/362457/download","filename":"PD Roztoky link.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872669/content/558379/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Roztoky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EC-EDMA s.r.o. 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872662/content/558369/download","filename":"Roztoky - EC-EDMA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×