Obstarávanie

PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV k. ú. OBEC BECHEROV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Becherov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 031 304,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 024 991,66
Zaplatené:
99.38%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území obce Becherov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 5 1 229 990,00 20% EUR 2. November 2015 44845

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 03.09.2015 + Oprava SP 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409911/content/164142/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie Obec Becherov 03.09.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409911/content/164143/download","filename":"Príloha č4..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409896/content/339939/download","filename":"Zápisnica z otvárania Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409896/content/339940/download","filename":"Zápisnica z otvárania avyhdonotenia Ostané.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné podľa parag. 41 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409914/content/339948/download","filename":"41-O - 17964-WYP BECHCEROV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409893/content/339935/download","filename":"SCAN Kritéria Becherov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409929/content/339978/download","filename":"Ponuka Becherov - kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development, s.r.o. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409932/content/339989/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409908/content/164120/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE Becherov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá podľa parag. 41 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409917/content/339952/download","filename":"41-K 17964-WYP Becherov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949740/content/703896/download","filename":"37514_Dodatok_c__1_obec___gmt.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409899/content/339945/download","filename":"zapisnica e-aukcie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339900/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339901/download","filename":"Príloha č4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339902/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339903/download","filename":"Príloha č. 5. Návrh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339904/download","filename":"Becherov SO 01.05 - SO 01 Poľná cesta C 505.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339905/download","filename":"Becherov SO 01.07 - SO 01 Poľná cesta C 507.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339906/download","filename":"Becherov SO 01.12 - SO 01 Poľná cesta NC 552.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339907/download","filename":"Becherov SO 01.16 - SO 01 Poľná cesta NC 556.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339908/download","filename":"Becherov SO 01.15 - SO 01 Poľná cesta NC 555.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339909/download","filename":"PPu Becherov kryci list a rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339910/download","filename":"505 vykresy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339911/download","filename":"C505 sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339912/download","filename":"vzorC505.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339913/download","filename":"507 PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339914/download","filename":"C 507 sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339915/download","filename":"vzorC507.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339916/download","filename":"NC552 sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339917/download","filename":"VZOR NC552.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339918/download","filename":"555 PP-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339919/download","filename":"555 REZY-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339920/download","filename":"NC555 sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339921/download","filename":"VZOR NC 555.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339922/download","filename":"NC 556 VYKRESY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339923/download","filename":"NC556 sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339924/download","filename":"VZOR NC 556.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339925/download","filename":"situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409890/content/339926/download","filename":"SPRIEVODNATS Becherov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409920/content/339961/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -PROFIL.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 []
Iný dokument k zákazke zápisnica z vyhod. splnenia podmienok účasti 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409902/content/339947/download","filename":"Zápisnica z otvárania avyhdonotenia Ostané.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409926/content/339972/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409923/content/339969/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×