Obstarávanie

Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Sabinove


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 038 813,00
Konečná suma(Bez DPH):
995 252,00
Zaplatené:
95.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45321000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zámerom investora je zníženie energetickej záťaže objektu. Z toho titulu je nutné zrealizovať výmenu obvodového plášťa na 1.a 2.poschodí , zateplenie strechy, zateplenie fasády, výmenu okien a vonkajších dverí , na prízemí v suteréne a na horných dvoch podlažiach, zateplenie stropnej konštrukcie suterénu ako aj vybudovanie bezbariérového vstup do objektu. Jestvujúce vstupy do objektu budú zachované. V objekte je nutná výmena rozvodov vykurovania a taktiež budú vymenené nevyhovujúce svetelné body za úsporné. Dodávateľ je tiež povinný zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 9 995 252,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85842

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača UNISTAV s.r.o., Prešov 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851761/content/569921/download","filename":"UNISTAV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637652/content/632402/download","filename":"Vysvetl 2_Sabinov_MKS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637652/content/632403/download","filename":"upravený-návrh ZoD - MsKS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Ing. Viliam Čech 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851740/content/569598/download","filename":"ČECH.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_PD 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634214/content/548137/download","filename":"Link na PD_MSKS_SB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Arprog 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851729/content/569589/download","filename":"Arprog.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača DAG SLOVAKIA, a. s. 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851746/content/569665/download","filename":"DAG.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851767/content/569958/download","filename":"35_vyhodn.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača GMT development, s.r.o. 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851750/content/569666/download","filename":"GMT.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851763/content/569942/download","filename":"18_otv ost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851763/content/569943/download","filename":"28_otv_krit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851763/content/569944/download","filename":"P1_návrhy_MKS Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 3 16. Apríl 2016 16. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645878/content/416001/download","filename":"Vysvetl 3_Sabinov_MKS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851753/content/569668/download","filename":"MOVYROB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača PEhAES 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851757/content/569919/download","filename":"Pehaes.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Máj 2017 5. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818007/content/669046/download","filename":"vyhodn_PROFIL_MKS SB.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 23. Marec 2016 23. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637100/content/618331/download","filename":"Vysvetl 1_Sabinov_MKS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851765/content/569952/download","filename":"21_A_spln podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851765/content/569953/download","filename":"21_B_harky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851765/content/569954/download","filename":"25_A_poziad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851765/content/569955/download","filename":"25_B_harky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851771/content/570016/download","filename":"Zmluva na profil_GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634211/content/548125/download","filename":"SP_FINAL_SABINOV Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634211/content/548126/download","filename":"2016-03-14-návrh ZoD - MsKS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864270/content/630093/download","filename":"SPRÁVA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Júl 2017 19. Júl 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Apríl 2017 19. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/808015/content/621596/download","filename":"41_Kriteria_MKS Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke otváranie ponúk časť "Ostatné" 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/650331/content/435649/download","filename":"41_Ost_SB_MKS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×