Obstarávanie

Realizácia programu spoločných opatrení v obci Sveržov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sveržov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
822 109,00
Konečná suma(Bez DPH):
813 959,16
Zaplatené:
99.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

V extraviláne obce Sveržov je plánované vybudovanie poľných ciest a mostného objektu č.1. Návrh rieši : Výstavbu poľnej cesty Výstavbu odvodňovacích priekop pozdĺž tejto cesty Výstavbu mosta Riešené územie sa nachádza v extraviláne obce Sveržov. Stavba je členená na stavebné objekty, a to : SO 111 POĽNÁ CESTA C1 SO 112 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY C1 NA III/3485 (544007) SO 113 ODVODŇOVACIA PRIEKOPA PRI POĽNEJ CESTE C1 SO 114 STROMORADIE S2 PRI POĽNEJ CESTE C1 SO 201 MOST č.1 V rámci predmetnej stavby nie sú riešené technické zariadenia a prevádzkové súbory, nie sú predmetom objednávky. Postup výstavby bude rozdelený podľa jednotlivých stavebných objektov, ktoré budú uvedené do prevádzky po ich realizácií.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 7 976 751,00 20% EUR 4. December 2015 50244

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411637/content/163448/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411613/content/343701/download","filename":"IS.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411622/content/343707/download","filename":"Zápisnica z vyhod. kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411622/content/343708/download","filename":"Zápisnica z el. aukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG, s.r.o. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411616/content/343702/download","filename":"Strabag.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411628/content/163438/download","filename":"Návrh Zmluvy o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411646/content/163494/download","filename":"Doprastav.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411625/content/163456/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411643/content/163459/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411643/content/163460/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti úspešný.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 "kritériá" 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411634/content/163447/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411640/content/163497/download","filename":"Príloha č. 5. Návrh Zmluvy o dielo Sveržov po EA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "ostatné" 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411631/content/163446/download","filename":"§ 41 ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411649/content/163492/download","filename":"Ekosvip.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411619/content/343704/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411619/content/343705/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411610/content/343696/download","filename":"Eurovia.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411604/content/343694/download","filename":"Súťažné podklady linka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411607/content/343695/download","filename":"EU-GROUP as.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×